Absolvenții pot primi ajutor de șomaj dacă nu-și găsesc de lucru în 60 de zile

Potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, absolvenţii instituţiilor de învăţământ au dreptul să ceară indemnizaţia de şomaj, dacă nu reuşesc să se angajeze în 60 de zile calendaristice de la data absolvirii.

Pentru a beneficia de indemnizaţia de şomaj, absolvenţii trebuie să se înregistreze, în perioada de 60 de zile de la data absolvirii, la agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă din raza de domiciliu sau reşedinţă ori la alţi furnizori acreditaţi de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, în vederea medierii pentru încadrare în muncă.

Noua ta carieră poate începe aici – locuri de muncă în toate domeniile, în toate județele

Ei pot fi consideraţi şomeri numai dacă sunt absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, au minimum 16 ani şi, în 60 de zile de la absolvire, n-au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale sau dacă sunt absolvenţi ai şcolilor speciale pentru persoane cu handicap, au minimum 16 ani şi n-au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale.

Indemnizaţia de şomaj pentru absolvenţi este o sumă fixă lunară, acordată pentru o perioadă de șase luni, în cuantum de 50 la sută din valoarea indicatorului social de referinţă (ISR). Cum la această dată valoarea ISR este 500 de lei, cuantumul indemnizaţiei de şomaj este de 250 lei. Absolvenţii pot beneficia de acest drept o singură dată, pentru fiecare formă de învăţământ absolvită.

Nu pot beneficia de indemnizaţia de şomaj absolvenţii care la momentul solicitării acestui drept urmează o formă de învăţământ și nici absolvenţii licentiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie, care la momentul solicitării dreptului au promovat concursul de rezidenţiat.

S-ar putea să-ţi placă

By 

Email Newsletter

Close