Admiterea la ASE, de la A la Z

Academia de Studii Economice (ASE) din București, liderul învățământului superior economic și de administrație publică din România, scoate la concurs, pentru admiterea la programele universitare de licență, la învățământul cu frecvență, 2.867 de locuri la buget și 3.041 de locuri la taxă, plus 1.000 de locuri, la taxă, pentru învățământul la distanță și cu frecvență redusă.

ASE oferă 36 de programe universitare de licență, ce pot fi urmate în limbile română, engleză, franceză și germană (24 pentru învățământul cu frecvență, 12 pentru învățământul la distanță). Înscrierile pentru admiterea la programele universitare de licență la învățământul cu frecvență au loc în 13-15 iulie și 17-18 iulie.

Admiterea se desfășoară prin concurs, bazat pe un eseu motivațional, o probă scrisă de competență lingvistică – pentru candidații care optează pentru programe cu predare în limbă străină – și pe media generală de admitere, calculată ca medie ponderată între media obținută la examenul de bacalaureat (60 la sută) și media anilor de studii (40 la sută).

Pentru programele universitare de masterat, ASE scoate la concurs 1.788 de locuri la buget și 2.741 de locuri la taxă, dintre care 175 de locuri la MBA. ASE oferă 76 de programe universitare de masterat de cercetare și profesional (18 în limba engleză, un program în franceză și două în germană) și trei programe MBA (desfășurate în colaborare cu universități de renume din Canada, Franța și Germania). Înscrierile la programele de masterat (cu excepția programelor MBA) se desfășoară între 24 și 26 iulie.

Admiterea se face prin concurs, pe baza rezultatelor de la proba scrisă tip grilă (30 la sută) și a mediei examenului de finalizare a studiilor universitare de licență (70 la sută). Pentru programele cu predare în limbi străine, candidații susțin o probă de competență lingvistică tip interviu. Calendarul și modalitatea de admitere pentru programele MBA pot fi consultate aici.

ASE scoate la concurs 266 de locuri (dintre care 110 finanțate de la buget) pentru programele universitare de doctorat, repartizate pe zece domenii: Administrarea afacerilor, Cibernetică și statistică economică, Contabilitate, Economie, Economie și afaceri internaționale, Finanțe, Informatică economică, Management, Marketing, Drept. Înscrierile au loc între 10 și 12 iulie. Studiile de doctorat pot fi urmate în limbile română, engleză, franceză, germană, la formele de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă. Admiterea la doctorat se face prin concurs, care constă într-o probă de competență lingvistică și un examen de specialitate.

Informații complete despre admiterea la ASE, la cele trei cicluri de studii universitare, pot fi consultate pe site-ul oficial, care reflectă întreg procesul de admitere, cu precizări actualizate permanent despre calendarul admiterii, metodologie, conținutul dosarului de înscriere, pașii candidatului, rezultatele admiterii.

ASE pune la dispoziția viitorilor săi studenți 3.000 de burse de studiu și sociale, 500 de burse pentru studii în străinătate, peste 5.000 de locuri în cămine, numeroase parteneriate pentru stagii și practică la firme de top, 700.000 de volume în bibliotecă, spații moderne de învățământ și alte facilități de învățare.

Universitatea are o inserție foarte bună a absolvenților săi pe piața muncii. La nivelul promoției 2016, 55 la sută dintre absolvenți au găsit un loc de muncă, în domeniul urmat, în mai puțin de trei luni de la absolvire, iar 79 la sută – în primele șase luni. Rezultatele arată scăderea timpului necesar pentru găsirea unui loc de muncă, în comparație cu promoțiile anterioare.

S-ar putea să-ţi placă

By 

Email Newsletter

Close