Angajatorii sunt obligați să înscrie contractele de internship în Registrul electronic de evidenţă, lansat ieri

Registrul electronic de evidenţă a contractelor de internship, înfiinţat şi gestionat de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), va ţine evidenţa tuturor contractelor de internship.

Organizaţiile-gazdă (companiile la care internii desfăşoară activităţi specifice, în baza contractelor de internship) au obligaţia să înregistreze în acest portal toate contractele de internship încheiate. Accesul la registrul electronic se face pe bază de parolă proprie, utilizată cu titlu gratuit. La aceeaşi adresă pot fi consultate instrucţiunile de utilizare a registrului electronic.

Noua ta carieră poate începe aici – locuri de muncă în toate domeniile, în toate județele

Potrivit Legii nr. 176/2018 privind internship-ul, înaintea începerii activității, organizațiile-gazdă vor completa și transmite datele din contracte în registrul de evidență. Orice modificare a datelor de identificare ale organizației-gazdă, sau cu privire la contractul de internship, se va opera în registrul de evidență în trei zile lucrătoare de la data apariției situației ce a impus modificarea.

Neînregistrarea contractelor de internship în registrul de evidență electronic și netransmiterea datelor și informațiilor din contractul de internship constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 la 4.000 lei. Programul de internship se adresează persoanelor care au împlinit 16 ani şi se derulează pe o perioadă limitată de timp în organizaţii-gazdă. Scopul desfăşurării acestei activităţi îl reprezintă aprofundarea cunoştinţelor teoretice ale stagiarului, îmbunătăţirea abilităţilor practice şi dobândirea de noi abilităţi sau competenţe.

S-ar putea să-ţi placă

By 

Email Newsletter

Close