Avocatul Poporului angajează medici

Instituţia Avocatul Poporului organizează selecție pentru specialiști (medici) – colaboratori externi, la Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenţie.

Candidații trebuie să fie absolvenți al Facultății de Medicină – specializarea medic primar sau medic specialist, să dețină un certificat profesional curent (fără sancțiuni), să facă dovada deținerii cabinetului individual/ cabinete asociate/ societăți civile profesionale/ PFA (persoane fizice autorizate), conform normelor profesionale specifice și a normelor legale în materie, și să facă dovada înscrierii în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP). Candidatul al cărui dosar a fost admis în urma selecției îşi va desfăşura activitatea în centrul zonal pentru care a optat în cererea de înscriere.

Noua ta carieră poate începe aici – locuri de muncă în toate domeniile, în toate județele

Își pot depune dosarele de înscriere persoane care au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre UE sau din Spaţiul Economic European şi domiciliul în România. Candidații trebuie să cunoască limba română, scris şi vorbit, să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului și să nu fi fost condamnaţi definitiv pentru infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Căzuți la datorie: zeci de medici din România au murit în timpul gărzii, în ultimii ani

Documentele solicitate sunt o declarație pe proprie răspundere care să ateste că medicul nu desfășoară activități în locurile de detenție, nu are sancțiuni și nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, statului ori autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, copia actului de identitate și adeverinţă medicală.

Candidaţii vor depune documentele la sediul Colegiului Medicilor din România (CMR), din Bd. Timișoara nr. 15, București, până în 15 noiembrie. După depunerea dosarelor, CMR formulează propuneri, în baza cărora Avocatul Poporului realizează selecția. Rezultatele vor fi afișate pe paginile de internet ale Avocatului Poporului și Colegiului Medicilor. Relaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul instituţiei Avocatul Poporului sau la telefon 021 312 71 27 și de la sediul Colegiului Medicilor sau la telefon 021 413 88 00 sau 021 413 88 03.

S-ar putea să-ţi placă

By 

Email Newsletter

Close