EDUCAȚIE

(P) Proiectul AVE – „Asta Vreau Eu” a fost lansat în judeţul Sibiu, pentru a contribui la creșterea gradului de includere a elevilor din învățământul primar și gimnazial în programe de învățare la locurile de muncă, organizate în cadrul unor companii și instituții, unde elevii pot experimenta cele mai căutate meserii și profesii.

Zeci de copii de la Școala Gimnazială din Slimnic beneficiază, în cadrul proiectului, de un proces de instruire care le dă șansa să cunoască meseriile adulților, pe care le preiau pentru o zi, devenind informatician, operator CNC, pompier, lucrător aeroportuar, primar sau brutar.

Elevii participanţi simulează practicarea unei meserii pe parcursul unei zile, la un loc de muncă organizat, în cadrul unei întreprinderi, sub supravegherea permanentă a cadrelor didactice şi a conducătorilor locurilor de muncă. În acest fel, tinerii văd ce au de făcut la locul de muncă, înțeleg necesitatea instruirii şi a echipamentelor individuale de protecţie și descoperă, prin experiență directă, caracteristicile meseriei pe care ar putea să o aleagă mai târziu în viață. Anul acesta, Proiectul AVE se derulează în judeţul Sibiu ca proiect-pilot, respectiv ca fază pregătitoare pentru extinderea și diseminarea lui la nivel naţional.

Pentru familiarizarea tinerilor de vârstă școlară cu necesitatea respectării normelor de  securitate şi sănătate în muncă, specialiștii Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Sibiu au făcut o instruire a cadrelor didactice de la Şcoala Gimnazială Slimnic, cu privire la riscurile generale şi specifice la locurile de muncă în care se va desfăşura Proiectul AVE. Au fost prezentate mai multe materiale cu tematica securității şi sănătății în muncă (prezentări power-point, scurte filme de animaţie, etc). Pe baza acestor materiale, cadrele didactice din Slimnic au făcut scurte prezentări elevilor, între 1 și 15 octombrie 2017.

În 23 octombrie, ITM a organizat, pentru elevii şi cadrele didactice de la Şcoala Gimnazială Slimnic, o lecţie deschisă practică, având tematică de securitate şi sănătate în muncă. Elevii au fost instruiți în utilizarea echipamentului individual de protecție, aplicarea măsurilor de prim ajutor şi intervenţii în situaţii de urgenţă.

În cadrul proiectului, Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, împreună cu Şcoala Gimnazială Slimnic și cu partenerii economici, vor organiza, în 20 noiembrie, vizite ale  elevilor la unele companii din judeţ, unde vor practica meseriile alese. În cadrul acestor vizite, elevii vor beneficia de o instruire adecvată locurilor de muncă alese.

Activităţile din cadrul Proiectului AVE se vor finaliza prin organizarea unei şedinţe de bilanţ, în 21 noiembrie, la care vor participa elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai companiilor la care s-a desfăşurat proiectul, precum şi reprezentanţi ai ITM Sibiu, ai ISJ Sibiu şi ai altor instituţii din judeţ.

Consilierea profesională a elevilor

O componentă de mare importanţă a proiectului o reprezintă activitatea de consiliere profesională a elevilor, care este promovată prin intermediul partenerilor economici, printre care se numără şi compania Marquardt.

Compania Maquardt a organizat, la începutul lunii noiembrie, prima dintr-o serie de acțiuni de orientare profesională în școli, debutul fiind deja făcut la Școala Gimnazială din Slimnic. Specialiștii companiei au vizitat unitatea școlară, unde au purtat discuții cu elevii claselor V-VIII despre intențiile de viitor ale acestora și le-au prezentat, într-o mini-expoziție, posibilitățile profesionale pe care le deschide învățământul dual.

Cu ajutorul filmulețelor și al unor echipamente ce simulează funcționarea în automobile a diverselor componente produse de Marquardt, elevilor le-au fost prezentate câteva din profesiile pe care le-ar putea practica în viitor, astfel încât, în momentul opțiunii, ei să poată lua o decizie informată.

Marquardt va derula, de-a lungul anului 2018, acțiuni similare, împreună cu partenerii din cadrul Asociației Româno-Germane pentru Învățământ Profesional Dual Sibiu, care își propun să ajungă cu caravana de informare și orientare profesională în cât mai multe dintre școlile județului.

Prin experimente amuzante, elevii au ocazia să arunce o privire în lumea meseriilor.
Organizatorii proiectului au pregătit în detaliu vizitele elevilor în companiile din Sibiu.
Cu ocazia vizitelor în companii, elevii vor primi echipamentele de protecție și vor experimenta practic diverse profesii și meserii, sub supravegherea personalului calificat.
Organizatorii și partenerii Proiectului AVE, la Școala Gimnazială Slimnic.

60 de studenți ai Universității Babeș-Bolyai, cu activitate universitară foarte bună şi performanţe în domeniul cercetării ştiinţifice, vor primi, în acest an universitar, burse speciale pentru activitatea științifică.

Potrivit deciziilor anunțate la începutul acestei săptămâni de comisiile de concurs, 17 dintre bursierii anului universitar 2017-2018 sunt studenți la nivel licență, iar 43 sunt înscriși la programele de master ale UBB. Bursele, cu o valoare lunară de 1.100 de lei, sunt acordate studenților la nivel licență și master, în urma unei selecții în cadrul căreia au fost luate în considerare descrierea și susținerea publică a proiectului de cercetare propus de studenții înscriși în competiție, lucrările publicate și comunicările științifice, precum și mediile anilor de studii, media obținută la licență sau cea de admitere la master.

Conform contractului pentru acordarea bursei speciale, studenții trebuie să prezinte rezultatele cercetării care a constituit subiectul bursei la cel puţin o conferinţă ştiinţifică desfăşurată pe perioada bursei sau să facă dovada înscrierii la cel puţin o conferinţă desfăşurată după încheierea finanțării.

Studenţii bursieri vor pregăti, sub îndrumarea conducătorului științific, rezultatele cercetării pentru publicare, și se angajează prin contract să aibă, până la finalizarea bursei, cel puțin o lucrare publicată sau trimisă spre publicare (cu confirmarea editorială de primire), la reviste științifice universitare indexate în baze de date internaționale – revistele indexate Web of Science, SCOPUS sau ERIH Plus – și editate în alte centre universitare decât Cluj-Napoca. Bursierii vor susține și cel puțin o prezentare a rezultatelor cercetării în cadrul Colegiului Virtual Next Generation.

„Bursele sunt acordate pentru stimularea performanţei şi a cercetării ştiinţifice de excelenţă în rândul studenţilor noştri. Aceasta în condiţiile în care Universitatea Babeş-Bolyai se află constant pe primele locuri din ţară de mai mulţi ani și are o cultură a competitivităţii şi ţinteşte spre excelenţă în domeniile pe care le abordează, de la cercetare şi act educaţional, la implicarea în comunitate şi relaţia cu studenţii ei”, afirmă prof. univ. dr. Daniel David, prorectorul UBB responsabil de cercetare, competitivitate-excelență și publicații științifice.

În următorii trei ani, compania cu profil tehnologic plănuiește să investească atât financiar, cât și în dezvoltarea profesională a studenților.

Compania va dota cu echipamente de ultimă generație laboratoare din cadrul Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică, va oferi 20 de burse private celor mai buni studenți de la specializările vizate și va oferi stagii de practică în zona de producție și în centrul de cercetare și dezvoltare al companiei. „Continental Sibiu este un angajator atractiv și o companie în continuă creștere și, pentru ca aceasta să fie sustenabilă, avem nevoie de  bine pregătiți. Colegii mei pun viitorul în mișcare, investiția în educație este una dintre prioritățile noastre, iar noi suntem parte a acestei evoluții”, declară Oswald Kolb (foto), manager general al Continental Sibiu.

O parte din contribuția financiară va fi investită în susținerea de competiții studențești și evenimente, dar și în alte inițiative ale universității dedicate creșterii competențelor și cunoștințelor tinerilor din aria tehnică, din cadrul Universității Craiova. „Pentru Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică, acest parteneriat strategic este o continuare firească a colaborării fructuoase din ultimii ani, dintre Continental Sibiu și facultatea noastră. Este o investiție în educație și în viitor”, afirmă Dan Selișteanu, decanul Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică, din cadrul Universității Craiova.

DESPRE CONTINENTAL

Grupul Continental a realizat în 2016 o cifră de afaceri de 40,5 miliarde de euro și are peste 230.000 de angajați în 56 de țări. Între 1999 și 2016, a investit circa 1,2 miliarde euro în activităţile din România. Toate cele cinci divizii Continental sunt reprezentate în România. Continental deţine șapte unităţi de producţie și patru centre de cercetare şi dezvoltare, în Timişoara, Sibiu, Carei, Nădab, Brașov şi Iaşi. Este partener al unui joint-venture în Slatina şi are un centru de distribuţie a anvelopelor în București. Continental avea 18.200 de angajaţi la finalul anului 2016 și își va mări echipa cu circa 1.500 noi membri, în acest an, în România.

La Sibiu, Continental a investit peste 320 de milioane de euro, din 2004 până acum. Aici sunt fabricate anual aproximativ 33 de milioane de unități electronice de control. Printre produsele dezvoltate, testate și fabricate în Sibiu se numără sistemele inteligente de frânare, sisteme de asistare la condus sau pedala de accelerație care limitează viteza în cazul detectării unui obstacol. Continental Sibiu are mai mult de 4.000 de angajați, dintre care peste 1.200 sunt ingineri în centrul de cercetare și dezvoltare și în aria de producție. Locația desfășoară și un program de internship, cu peste 200 de studenți la inginerie. Împreună, ei combină cunoștințele în dezvoltare software și hardware, experiența în design și simulare, inovația în domeniul inteligenței artificiale, big data și procesele de producție.

Laboratorul inaugurat în clădirea „Virgil Madgearu”, de pe Calea Dorobanţi, are 27 de locuri și a fost complet dotat cu mobiler și echipamente noi – calculatoare, un videoproiector și un ecran pentru proiecție.

Proiectul a fost implementat cu sprijinul Vodafone România și se derulează în cadrul parteneriatului încheiat cu Academia de Studii Economice din București (ASE) în iunie 2017. „Studenții ASE vor beneficia de un laborator de informatică nou și complet echipat, care îi va ajuta să se pregătească pentru viitoarea lor carieră. Un brand care s-a remarcat ca lider în inovație, timp de 20 de ani, este partenerul perfect pentru tinerii care au nevoie acum să descopere lumea și oportunitățile pe care le au și să se bucure astfel de un viitor plin de experiențe interesante. Acesta este doar începutul unui parteneriat amplu între Vodafone România și ASE București”, declară Andrea Rossini, Consumer Business Unit Director, Vodafone România.

Parteneriatul cu ASE face parte din inițiativa Vodafone România, ce vizează sprijinirea mediului academic din România, și a procesului de pregătire practică a studenților. Compania va implementa și Programul Marketing Academy, care constă într-o serie de sesiuni de pregătire susținute de o echipă de profesioniști Vodafone și este dedicat studenților interesați de o viitoare carieră în marketing sau în domenii conexe. Programul, bazat pe un concept de învățare interactivă, va fi organizat la sediul companiei. „Parteneriatul ASE cu Vodafone pleacă de la obiectivul nostru de a consolida relațiile cu mediul de afaceri și de a furniza suportul necesar în formarea competențelor de care absolvenții au astăzi nevoie pentru o integrare adecvată și rapidă pe piața muncii. Avem încredere că acest parteneriat ne oferă o bază foarte bună pentru dezvoltarea, împreună cu profesioniștii Vodafone, a unor programe adaptate pentru diferitele specializări acoperite de facultățile cu profil economic din cadul universității”, arată prof. univ. dr. Nicolae Istudor, rectorul ASE București.

Studenții ASE București pot să se înscrie și în Programul Discover, un program de dezvoltare profesională accelerată, pentru tinerii cu potențial, și să devină Management Trainee în cadrul diferitelor departamente Vodafone România. Programul se adresează în special studenților masteranzi și absolvenților, și oferă oportunități de expunere internațională, în grupul Vodafone.

Compania E.ON România, împreună cu instituţiile de învățământ superior și asociațiile studențești partenere, încurajează tinerii care urmează studii universitare să utilizeze și să valorifice informaţiile dobândite pe parcursul facultății, și să se implice și în 2018 în dezvoltarea domeniului energiei.

La Energy Challenge 2018, competiție ce a ajuns la ediţia a IV-a, pot participa echipe studențești din toate centrele universitare. Până în 22 decembrie, pe site-ul dedicat sunt așteptate idei inovatoare și propuneri de proiecte din domeniul eficienței energetice, energiei verzi și digitalizării.

Echipa Energy Challenge va fi prezentă, luna aceasta, în principalele universități din Cluj-Napoca, Oradea, Târgu Mureș, Timișoara, Iași, Brașov, Ploiești, București și Craiova, pentru a oferi informaţii detaliate despre competiţie şi pentru a răspunde la întrebările studenţilor. Toate propunerile și ideile înscrise vor fi analizate de un juriu format din specialiști în domeniul energiei, iar echipele finaliste vor beneficia de o săptămână de training pe teme de HR și dezvoltarea proiectelor la Energy Challenge Academy. Marea finală va avea loc în aprilie 2018, la Târgu Mureș. Premiile pentru această ediţie sunt în valoare totală de circa 7.000 de euro.

DESPRE ENERGY CHALLENGE

Este o competiţie dedicată studenţilor dornici să contureze noi modele de afaceri pentru lumea dinamică și în continuă schimbare a energiei. Pe plan local, competiția a debutat în 2015, la Cluj-Napoca, iar în 2016 s-a extins şi la Iaşi și a antrenat până acum peste 100 de studenţi. Din acest an se adresează studenților la zi de la toate facultăţile din România, nivelul licenţă şi master. Partenerii academici ai Energy Challenge sunt Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași, Universitatea Politehnica București, Universitatea Politehnica Timișoara, Universitatea Petru Maior din Târgu Mureș, Universitatea din Oradea și Universitatea Petrol și Gaze Ploiești. Asociațiile studențești partenere sunt ASFIC (Asociația Studenților Facultății de Instalații Cluj) și Liga Studenților Universității Tehnice din Cluj-Napoca.

A 59-a ediție a Olimpiadei Internaţionale de Matematică (OIM), un veritabil campionat mondial de matematică pentru elevii de liceu, se va desfăşura anul viitor la Cluj-Napoca, între 3 și 14 iulie.

Competiția este organizată, în parteneriat, de Ministerul Educaţiei Naţionale, Societatea de Ştiinţe Matematice din România şi Inspectoratul Şcolar Județean Cluj, cu sprijinul Facultăţilor de Matematică și Informatică din Bucureşti şi Cluj-Napoca, şi al Institutului de Matematică Simion Stoilow, din cadrul Academiei Române. Costurile organizării sunt asigurate de Ministerul Educației Naționale, iar demersul de a aduce competiția pentru a patra oară în România aparține Societăţii de Ştiinţe Matematice, din dorința de a celebra Centenarul Marii Uniri de la 1918.

Sunt așteptați peste 600 de elevi din peste 100 de țări. Fiecare stat va fi reprezentat de o echipă formată din maximum șase elevi şi însoţită de cel puţin doi profesori matematicieni. În total, luând în calcul și organizatorii şi profesorii evaluatori, vor participa peste 1.000 de persoane. Probele de concurs vor avea loc în 9 şi 10 iulie, în Sala Polivalentă. Durata este de patru ore și jumătate, timp alocat rezolvării a patru probleme (traduse în limba fiecărei ţări prezente). Lucrările vor fi evaluate în 11-12 iulie, iar festivitatea de premiere este programată în 13 iulie.

Olimpiada Internaţională de Matematică a fost lansată în 1959, la iniţiativa profesorului Tiberiu Roman, secretar general al Societății de Ştiinţe Matematice. Primele două ediții s-au desfăşurat la Braşov şi Sinaia, și au reunit exclusiv țări din fostul bloc comunist. În 1969, a participat şi prima ţară occidentală, iar după 1970 mai multe state vestice au devenit membre ale OIM. România deţine recordul de organizări – a fost gazdă în 1969, 1979 şi 1999. România şi Bulgaria sunt singurele ţări cu prezență neîntreruptă la acest concurs, iar într-un clasament neoficial pe medalii, România se clasează pe locul trei.

În şcolile româneşti, unde ar trebui să se promoveze sisteme de valori sănătoase şi să se construiască adevărate caractere, încă mai funcţionează educaţia punitivă, în care elevul este pedepsit pentru ceea ce nu ştie, nu valorificat pentru ceea ce ştie, este de părere psihologul Laura Maria Cojocaru.

Specialistul consideră că majoritatea profesorilor admonestează mult prea uşor un elev atunci când este fluctuant în procesul educaţional şi îi cer, câteodată în mod exagerat, să performeze în fiecare moment. Dacă acesta nu ţine mereu ştacheta sus, de multe ori este etichetat negativ de profesor, cu apelative precum „prostule” sau „leneşule”.

„Din nefericire, mulţi profesori din România punctează mult prea uşor un moment de neatenţie sau de necunoaştere şi extrapolează acel moment la nivelul lui general din punct de vedere academic. Ca orice om, şi elevii au momente mai bune sau mai proaste, aşa cum şi profesorii trec prin diverse faze. Elevul ar trebui punctat pentru evoluţia sa generală, deoarece în educaţie vorbim despre continuitate, şi nu despre momente aleatorii. Ar trebui notat pentru ceea ce ştie, nu pentru ceea ce nu ştie, deci ar trebui să existe o mai mare rigoare în notarea lui”, declară psihologul Laura Maria Cojocaru (foto).

„Un elev încurajat va veni cu drag la şcoală”

Forurile Uniunii Europene încurajează dictonul „Să venim cu drag la școală!”, însă România face notă discrepantă, a observat Laura Maria Cojocaru. „Este mai mult decât evident că un elev încurajat va deveni un elev care va aștepta cu drag ora respectivă, va învăța mai cu spor, știind că profesorul a văzut și a apreciat eforturile lui. Ca o consecinţă a acestei strategii educaționale, elevul va dori să rămână văzut și apreciat în continuare, deoarece acea stare îl face să se simtă valoros și valorificat. Acest lucru se numește motivație! Un elev care va fi tratat așa cum este el în realitate, o ființă umană care este la școală tocmai pentru că nu știe și are de învățat, se va simți în largul lui, va avea curajul să pună întrebări și să răspundă fără frica de a fi certat sau pedepsit cu o notă pentru că nu știe tot ce știe profesorul”, consideră psihologul.

„Profesorul nu este <şeful> elevului, ci îndrumătorul lui”

Este evident pentru toată lumea că profesorul știe mai mult decât elevul, însă acesta nu este un motiv pentru a cauta, de câte ori are ocazia, momente în care să-i arate elevului acest lucru – cel puțin nu prin pedeapsă și prin veşnicul „ai greșit!”. „Noi, ca adulți, cum ne-am simți dacă șeful nostru, prietenul nostru, părinții noștri, partenerul nostru, persoane importante din viața noastră, ne-ar sublinia de fiecare dată <greşelile>, iar lucrurile bune le-ar trece cu vederea? Este, fără doar și poate, un sentiment de frustrare. Și cum ne putem aștepta ca un copil care este în plină formare pentru viață să reacționeze pozitiv la astfel de atitudini? Dacă profesorii se vor aștepta în continuare ca elevii să învețe de frică, este bine să afle că acesta este un concept învechit și dovedit ca nefuncţional”, explică Laura Maria Cojocaru.

„Elevii merg la meditații de frica notelor mici”

În timp, s-a construit un sistem păgubos pentru elev, iar acesta funcţionează și în zilele noastre. De frica notelor mici, elevii sunt sfătuiţi, mai voalat sau mai direct, să urmeze ore de meditație. „Dacă profesorii se vor aștepta ca elevii să vină la ei la meditații, de frica notelor mici de la clasă, aceştia se vor duce probabil la meditații, dar la alt profesor. Deoarece, dragă profesor care dai note mici, care încerci să-i dovedești copilului <puterea ta>, care îi spui repetat că greșește, că nu știe, că nu e bun, probabil că nu te-ai întrebat până acum (dar părinții se întreabă!): <dacă elevul X este atât de “prost> și are note atât de mici, oare nu cumva TU nu ți-ai făcut datoria de a-l face să-i placă materia ta, s-o înțeleagă și să și-o însușească?”, se întreabă Laura Maria Cojocaru.

„Nu avem nevoie de un sistem educaţional care produce… stick-uri de memorie”

Specialistul în psihologia copilului consideră că, dacă ne vom aștepta în continuare ca elevii să învețe de frică, nu ar mai trebui să mire pe nimeni că atitudinea lor față de școală și profesori este una de revoltă. „Bunul-simț instinctual, pe care-l avem fiecare în interiorul nostru, le spune și lor că nu au nevoie să fie tratați ca niște <proşti care greşesc>, ci încurajați și tratați ca niște ființe umane cu suflet, care au nevoie de înțelegere, acceptare și iubire. Nu avem nevoie de un învățământ care construiește roboți pentru stocare de date sau <stick-uri de memorie cu picioare>. Pentru asta avem laptopuri, tablete, smartphone-uri. Avem nevoie de un învățământ care construiește oameni. Aveți curajul să cereți profesorilor să vă încurajeze, să vă aprecieze, să vă fie modele reale, pozitive, constructive”, conchide psihologul Laura Maria Cojocaru.

DESPRE LAURA MARIA COJOCARU

Președinte și fondator al Institutului de Neuro-Programare Lingvistică Somato-Integrativă (INLPSI) și președinte-fondator al Asociației „Generația Iubire”, este psihoterapeut şi trainer în Programare Neuro-Lingvistică. A studiat natura minţii umane urmând șapte formări profesionale cu abordări diferite – psihoterapie integrativă, hipnoză clinică, relaxare și psihoterapie ericksoniană, psihoterapie de cuplu și familie, psihologie clinică, neuro-programare lingvistică, terapii florale Bach, consultant Panorama Socială. De peste opt ani, ghidează oamenii în ședințe individuale sau de grup, și organizează cursuri şi training-uri în România, cu scopul de a-i face pe oameni să-și acceseze și utilizeze la potențial maxim resursele interioare.

Facultatea de Business din cadrul Universității Babeș-Bolyai (UBB) va găzdui, mâine, cel mai mare seminar destinat activității companiilor japoneze din România. Seminarul este organizat de UBB, Facultatea de Business, Japan Business Association în România și Japan External Trade Organization (JETRO) Bucharest Office, cu sprijinul Ambasadei Japoniei în Romania.

Seminarul va fi deschis de Kisaburo Ishii, ambasadorul Japoniei în România, după care vor avea loc prezentări ale companiilor japoneze ce activează în România. „Unul dintre obiectivele Facultății de Business este acela de a crea o punte între mediul de afaceri din România și cel internațional. Prin acest eveniment, dorim și să contribuim la crearea de legături între antreprenorii români și companiile străine care activează pe piața locală. Suntem siguri că Japonia și companiile japoneze pot juca un rol mult mai important în economia României. În acest sens, am creat, la UBB, un Centru Cultural Japonez și primul birou al unei universități din Japonia în România. În perioada următoare, Universitatea Babeș-Bolyai va deschide un oficiu în Japonia și va deveni astfel prima universitate din România cu reprezentanță pe continentul asiatic. Nu trebuie să uităm că orașul nostru găzduiește trei companii mari, cu capital japonez: NTT Data, Fujikura și Ursus, a căror implicare în comunitate este exemplară”, declară conf. dr. Ioan Alin Nistor (foto), decanul Facultăţii de Business din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai.

„Japan External Trade Organization (JETRO) este o organizaţie guvernamentală japoneză, care contribuie cu succes la sprijinirea și promovarea comerţului și investiţiilor între România şi Japonia. Conform datelor JETRO, în România există peste 160 de companii japoneze (cu peste zece la sută capital japonez)”, afirmă Keisuke Mizuno, directorul general al Organizației Japoneze pentru Comerț Exterior – JETRO Bucharest Office. 

Compania Bosch a inaugurat, ieri, un centru de training la fabrica de componente electronice auto din comuna Jucu, judeţul Cluj, după o investiţie de șase milioane de euro.

Centrul de training este dedicat pregătirii a aproximativ 100 de elevi pe an, în sistemul de educaţie dual, dar şi dezvoltării continue a angajaţilor. „Vorbim despre materialul din care vom clădi viitorul, iar combustibilul viitorului sunt oamenii care vor lucra în diverse domenii. Elevii urmează programul Şcoala Duală Bosch, din sistemul de educaţie dual, care le deschide o modalitate fiabilă de competenţă suplimentară, capabilă să le permită începerea unei cariere solide în domeniul tehnologiilor avansate. Îi pregătim pentru viitor, pentru provocările industriei 4.0, şi încercăm să le asigurăm un loc de muncă în fabrică, după absolvire”, declară managerul general al fabricii Bosch din Jucu, Konrad Kaschek.

Construcţia din campusul Bosch se întinde pe 4.400 metri pătraţi și este prevăzută cu săli de instruire cu un design modern, pentru a oferi cele mai bune condiţii de învățare. Elevii înscrişi în programul de învăţământ dual se vor pregăti în ateliere dotate cu echipamente de ultimă generaţie, ce permit pregătirea profesională sistematică în domeniul electronicii şi electromecanicii. O echipă dedicată de specialişti va susţine, până la finalul anului 2018, peste 300 de sesiuni de instruire, atât pentru dezvoltarea abilităţilor tehnice ale angajaţilor Bosch, cât şi programe speciale de dezvoltare personală şi leadership. „Grupul Bosch în România este un partener de încredere al şcolilor locale, în cadrul proiectului de sistem educaţional dual, din 2013. În 2017, peste 120 de elevi din licee şi şcoli profesionale se pregătesc ca tehnicieni în electromecanică şi electronică, în unităţile de producţie Bosch din Blaj şi Cluj”, afirmă Mihai Boldijar, director general Robert Bosch SRL şi reprezentantul grupului în România.

În cadrul fabricii Bosch din Jucu, peste 60 de elevi s-au înscris în programul Şcoala Duală Bosch, pentru anul şcolar 2017-2018. Compania colaborează cu Liceul Tehnologic Aurel Vlaicu din Cluj-Napoca, pentru profilul electromecanică, și cu Liceul Teologic Reformat, pentru electronică și automatizări. În ultimii doi ani, Bosch a investit circa un milion de euro în programul Şcoala Duală, în special pentru echiparea atelierelor cu aparatură performantă. Compania a redirecţionat o parte a investiţiei spre liceele partenere și a donat, în 2016, echipament tehnic în valoare de 296.000 de lei, pentru a asigura aceleaşi standarde de învăţare.

Fabrica Bosch din Jucu funcţionează din 2014, are 2.500 de angajaţi, iar anul viitor se va extinde cu o nouă hală de producţie, mai mare decât cea existentă. În cadrul fabricii se produc, printre altele, calculatoare care controlează airbag-urile maşinilor. Din ianuarie 2018, fabrica din Jucu va fi singura din lume care va produce calculatoare pentru motoarele maşinilor din grupul Volkswagen.

Reprezentanții Universității Babeș-Bolyai și cei ai companiilor Porsche AG, MHP Consulting – a Porsche Company și NTT DATA România vor semna, în 12 octombrie, actul de prelungire a acordului de sponsorizare a specializării Informatică în limba germană.

Documentul prevede continuarea sponsorizării specializării Informatică în limba germană, nivel licenţă, dar şi finanţarea unui program nou de master în limba germană (Sisteme Informatice Avansate: proiectare, modelare, dezvoltare). Colaborarea dintre mediul universitar şi cel de afaceri pune astfel bazele unui program complet de studii în limba germană, în domeniul Informaticii, atât la nivel licenţă, cât şi la nivel master.

Până acum, în cadrul programului care scoate anual la concursul de admitere 75 de locuri,  au fost înmatriculaţi, la nivel licenţă, 170 de studenți care participă la programe de mentorat, internship și cursuri susținute de cadre didactice din Universitatea Babeș-Bolyai, dar și din universități din Germania și Austria, precum și de specialiști din companiile partenere.

Universitatea Babeş-Bolyai, MHP Consulting România, Porsche AG şi EBS România au semnat, în 5 martie 2014, un contract pentru finanţarea primului program de studiu nivel licenţă de Informatică cu limba de predare germană, din cadrul Facultăţii de Matematică şi Informatică. Acordul prevedea sprijinirea programului de studiu Informatică (limba de predare germană), prin finanţarea activităţilor didactice, de cercetare şi pentru susţinerea financiară a studenţilor din cadrul acestui program.

Programa de studiu este sincronizată cu cele similare ale universităţilor din Germania, cu respectarea tuturor standardelor de calitate. Implicarea companiilor partenere constă în sprijin financiar acordat programului de studiu Informatică în limba germană din cadrul Facultății de Matematică și Informatică a Universității Babeș-Bolyai în perioada 2017-2020, dar şi în consultanţă oferită de specialişti în domeniu.

Mai multe ...

Email Newsletter