EDUCAȚIE

În anul universitar 2018-2019, NTT Data România va susține, în cadrul Facultății de Matematică-Informatică de la Universitatea Babeș-Bolyai (UBB), o linie de studiu la nivel licenţă, una de master şi un program postuniversitar de reconversie profesională.

„Deschiderea oficială a anului universitar înseamnă pentru NTT Data România continuarea susţinerii comunităţii şi a viitoarelor generaţii de specialişti în IT. Alături de reprezentanţii UBB, cei ai mediului diplomatic şi de afaceri, am semnat documentul privind constituirea Consiliului Consultativ al Liniei Germane de Studii, prin care susţinem promovarea unui sistem educațional universitar sustenabil. Cele trei linii de studiu deschid perspective promiţătoare tuturor celor care au decis să le urmeze. Acestea le propun studenţilor dezvoltarea competenţelor în sfera IT și dobândirea de experiență practică, atât de necesară pentru o bună integrare în piața muncii”, declară Daniel Metz, CEO NTT Data România.

Noua ta carieră poate începe aici – locuri de muncă în toate domeniile, în toate județele

Scopul programului de licenţă, cu specializarea „Informatică cu Predare în Limba Germană”, din cadrul Facultăţii de Matematică și Informatică, este acela de a le oferi studenților capacitatea de a înțelege și aplica conceptele și metodele de bază ale structurilor matematice fundamentale. Ariile de focus sunt programarea fundamentală, dezvoltarea și întreținerea sistemelor software, transmiterea și valorificarea cunoștințelor și a metodelor studiate. Obiectivul final al programului este ca studenții să deprindă conceptul de învăţare permanentă, să înțeleagă și să aplice cele mai recente rezultate științifice în matematică și informatică. În 2018-2019, secţia se bucură de 65 de noi înscrişi, care vor fi pregătiţi la sediul NTT Data România.

Ideea în jurul căreia a fost structurat planul de învățământ al programului de masterat „Sisteme Informatice Avansate: Modelare, Proiectare, Dezvoltare”, pentru cei 18 masteranzi admişi în anul universitar 2018-2019, este aceea de a le oferi cunoștințele necesare pentru dezvoltarea și gestionarea sistemelor informatice avansate, de la cunoștințe referitoare la modelarea, până la dezvoltarea și gestionarea lor. În planul de învățământ sunt incluse discipline tehnice, precum Metodologii Agile de Dezvoltare, Proiectarea Sistemelor Software, și discipline ce tratează securitatea acestora. Planul de învățământ asigură și o pregătire comprehensivă a studenților în domeniul Managementului Fluxului de Operații, al Instrumentelor de Modelare sau al Ciclurilor de Viață ale Sistemelor Software.

În cadrul „Programul Postuniversitar de Pregătire şi Formare Profesională în Informatică”, anul acesta s-au înscris 45 de studenţi. Programul a fost acreditat de Ministerul Educaţiei în 2016 și reprezintă o oportunitate pentru absolvenţii de studii universitare care îşi doresc o reprofilare în domeniul IT & Software. Studenţii fac parte dintr-un program de talie internaţională. Cursurile sunt susţinute de cadre didactice din universitate şi specialişti din NTT Data România.

DESPRE NTT DATA ROMÂNIA

Este furnizor și integrator de soluții și sisteme IT complexe. Are o echipă de peste 1.700 de specialiști, în România și Serbia, care activează pe proiecte diverse, în industriile Automotive, Banking, Manufacturing, Energy and Utilities, Public Sector & Utilities, Retail, Transportation & Logistics. Portofoliul companiei include o gamă variată de servicii, precum dezvoltare și integrare soluții software standard sau individualizate, managementul aplicațiilor și suport, testare, asigurarea calității, consultanță IT și de business, servicii de securitatea informației și infrastructură. NTT DATA  – Trusted Global Innovator face parte din grupul NTT (Nippon Telegraph and Telephone), unul dintre liderii ICT (Information and Communication Technologies) la nivel global, cu peste 275.000 de angajați și un portofoliu larg de soluții globale de infrastructură, comunicații și servicii IT.

Proiectul „Cloud-Enabled Laboratory” le oferă studenților, profesorilor și cercetătorilor din Universitatea de Vest (UVT), acces la resurse computaționale și putere de calcul nelimitate.

Caracterizat de o infrastructură hardware minimală, formată din puncte de acces către resurse cloud, laboratorul poate fi folosit atât pentru desfășurarea procesului de predare clasic, pentru implementarea de proiecte de cercetare, cât și pentru startup-uri de tehnologie, care vor să prototipeze și să dezvolte platforme noi.

Noua ta carieră poate începe aici – locuri de muncă în toate domeniile, în toate județele

„UVT este prima universitate din România la care Microsoft implementează acest laborator, tocmai datorită apetitului de modernizare a procesului de predare-învățare și a deschiderii spre inovație în beneficiul studenților și al profesorilor, pe care le-am observat și apreciat de fiecare dată în cadrul parteneriatului nostru. Acest proiect nu ar fi fost posibil fără implicarea partenerilor Net Brinel, dedicat mediului universitar din România, cu expertiză și echipe specializate de peste 25 de ani, și Avaelgo, care va sprijini dezvoltarea proiectului prin organizarea de workshop-uri periodice cu profesorii UVT, pentru diseminarea constantă a noutăților în ceea ce privește tehnologia Cloud Microsoft”, declară Marilena Ionașcu, director Educație la Microsoft Romania.

Utilizatorii laboratorului au acces la infrastructuri virtuale scalabile în funcție de proiectul la care lucrează, de la un procesor la putere de calcul de ordinul zecilor de mii de procesoare. Pot crea și testa algoritmi de inteligență artificială, machine learning, pot simula orice mediu de test, de pe aproape orice platformă sau sistem de operare, pot stoca și gestiona volume, practic, nelimitate de date, și pot dezvolta ei însăși noi aplicații și platforme.

Microsoft investește în România, crește an de an (are acum peste 1.300 de angajați) și își susține angajații să-și dezvolte competențe avansate, cu impact important în adoptarea locală a noilor tehnologii cloud și care pot contribui la avansul țării în ceea ce privește utilizarea și crearea de soluții complexe, cu ajutorul tehnologiei de vârf.

Sistemul este construit pe un concept „on-demand”, în care utilizatorii își pot crea și singuri infrastructura necesară, și evită astfel timpii de așteptare și întregul proces de achiziție presupus de crearea unei soluții tradiționale (cum ar fi un datacenter). Mai mult, fiindcă este vorba de instrumente cloud, eficiența economică este de un ordin de magnitudine mai mare – resursele de calcul fiind create virtual și utilizate doar pentru orele sau zilele necesare proiectului.

În această ediţie, TenarisSilcotub îşi propune să acorde 250 de burse, număr ce include și bursele acordate copiilor salariaţilor.

Bursele de Merit sunt destinate elevilor cu rezultate deosebite la învăţătură, în anul şcolar 2017-2018. Ele pot fi obținute de copiii salariaţilor TenarisSilcotub, dar şi de elevii din Zalău, Călăraşi și Câmpina, ai căror părinţi nu sunt salariați ai companiei.

Noua ta carieră poate începe aici – locuri de muncă în toate domeniile, în toate județele

Elevii care beneficiază de bursa de merit trebuie să fi fost înscrişi în clasele IX-XII (XIII), în anul şcolar 2017-2018. Bursierii vor fi selectaţi pe baza mediei generale din anul şcolar 2017-2018 (media generală minimum 9,90, pentru informatică, și minimum 9,97 pentru toate celelalte profiluri). Nu beneficiază de bursă cei care au avut media la purtare mai mică de 10, iar dacă mediile sunt egale pentru ultimele locuri, departajarea se va face în baza mediei din anul şcolar precedent, a participării elevului la olimpiade, programe Tenaris (ecOprovocarea, Liderii Mileniului Trei), programe culturale şi sportive ori activități de voluntariat.

Candidații trebuie să depună un formular de solicitare a bursei (poate fi ridicat de la inspectoratele școlare din Sălaj și Călăraşi, sau de la secretariatele liceelor în Câmpina), copii după certificatul de naştere al elevului, după actul de identitate al părintelui sau tutorelui, copie după foaia matricolă din registrul matricol și un document bancar care să ateste că elevul este titularul unui cont. Termenul limită pentru depunerea documentelor este 31 octombrie.

Valoarea unei burse de merit este de 1.800 de lei. Bursele se acordă într-o singură rată, în decembrie.

Atos colaborează cu Universitatea Transilvania (UniTBv) pentru lansarea primului program de Masterat de Cybersecurity din Brașov, cu predare în limba engleză.

Programul este inclus în curricula Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din cadrul UniTBv şi are o durată de doi ani. De asemenea, Atos dotează laboratorul de securitate cibernetică cu echipamente și soluții în valoare de peste 90.000 de euro.

Noua ta carieră poate începe aici – locuri de muncă în toate domeniile, în toate județele

Programul de Masterat Cybersecurity se adresează tinerilor pasionați de IT și tehnologie, și își propune să le asigure dobândirea de abilități și competențe pentru o carieră profesională sau de cercetare în domeniul securității cibernetice. Pregătirea specialiștilor va avea două componente: teoretică – prezentarea conceptelor de securitate cibernetică, infrastructuri critice, securitate informațională – și practică – determinarea amenințărilor, riscurilor și vulnerabilităților de securitate cibernetică, și gestionarea rapidă și eficientă a sistemelor, în cazul unor incidente de securitate. Pentru anul universitar 2018-2019, sunt alocate 27 de locuri, dintre care 22 de locuri fără taxă și cinci cu taxă.

„Ne dorim să creăm un ecosistem puternic, care să se adreseze nevoilor actuale, legate de securitatea cibernetică și, în același timp, să pregătim specialiști cu abilități practice pentru viitor. Noul program vine atât în sprijinul tinerilor IT-iști, prin accesul la noțiuni temenice de securitate cibernetică, prezentate de profesori talentați si experți Atos, cât și în sprijinul angajatorilor. Este cunoscut faptul că industria de software și servicii IT se confruntă în prezent cu o lipsă acută de forță de muncă calificată. Atos și UniTBv colaborează de mai mulți ani și aveam în plan extinderea parteneriatuluiîn această direcţie”, declară Cătălina Dodu, Global Presales Director Cybersecurity Atos și Country Manager Atos IT Solutions and Services.

Atos îşi aduce contribuţia prin implicarea specialiștilor săi din România și din străinătate în procesul de predare, dar şi prin crearea unui laborator specializat de Cybersecurity, în valoare de peste 90.000 de euro. Acesta include atât elemente hardware, servere Bull Sequana Spentru virtualizare şi procesări de date, modulul de securitate hardware HSMProteccio, precum şi componente software specifice domeniului de securitate din portofoliul Atos: Evidian Single Sign On și CardOS.

DESPRE ATOS SE (SOCIETATE EUROPEANĂ)

Este lider în domeniul serviciilor digitale, cu venituri anuale de circa 12 miliarde de euro și aproximativ 100.000 de angajați în 73 de țări. Oferă servicii de consultanță și integrare a sistemelor, servicii de administrare și BPO, operațiuni cloud, soluții Big Data și de securitate cibernetică, dar și servicii de tranzacționare prin Worldline, liderul european în industria plăților și serviciilor de tranzacționare. Atos colaborează cu clienți din industria apărării, servicii financiare, sănătate, industria prelucrătoare, media, utilități, sectorul public, retail, telecomunicații și transport. Este partenerul global pentru Tehnologia Informației al Jocurilor Olimpice & Parlimpice și operează sub brandurile Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify și Worldline.

DESPRE UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV

Are 18 facultăți și peste 19.000 de studenți. Aici se derulează mai mult de 100 de programe de studii de licență și peste 70 de programe de masterat, în toate domeniile fundamentale. La acestea se adaugă 18 domenii de studii doctorale. La Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor învață peste 1.400 de studenți, la opt programe de studii de licență și patru programe de masterat.

Federaţia Sindicatelor din Educaţie (FES) „Spiru Haret” solicită premierului Viorica Dăncilă să blocheze aplicarea Ordinului ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4884/2018, care ar conduce la concedierea a peste 4.000 de angajaţi din învăţământ. În caz contrar, sindicaliștii amenință că vor acţiona în judecată MEN.

„De ieri, în baza OMEN nr. 4884/2018, inspectoratele şcolare au trecut la tăierea a peste 4.000 de posturi, majoritatea fiind deja ocupate odată cu începerea anului şcolar. Este vorba atât de personal didactic de predare, cât şi de personal didactic auxiliar şi nedidactic”, precizează reprezentanții FES „Spiru Haret”.

Noua ta carieră poate începe aici – locuri de muncă în toate domeniile, în toate județele

Sindicaliștii consideră grav faptul că Ministerul Educaţiei nu a consultat federaţiile sindicale cu privire la proiectul de ordin, în condiţiile în care legislaţia în vigoare obligă instituţia să pună în discuţia partenerilor de dialog un astfel de act administrativ cu caracter normativ. „În cazul în care doamna prim-ministru nu va lua măsuri pentru blocarea aplicării ordinului, Federaţia <Spiru Haret> va acţiona în judecată MEN pentru anularea acestuia. De asemenea, FSE va asigura asistenţă juridică tuturor colegilor care ar urma să fie disponibilizaţi”, declară Marius Nistor, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret”, citat de Mediafax.

În urma numeroaselor sesizări din partea studenților facultăților de medicină, cu privire la faptul că aceștia nu cunosc încă modul în care se va susține examenul de rezidențiat, Federația Asociațiilor Studenților în Medicină din România (FASMR) solicită afişarea metodologiei pentru desfăşurarea concursului din acest an.

„Vă rugăm să afişaţi public metodologia oficială referitoare la examenul de rezidențiat, întrucât acest lucru ar fi deosebit de benefic pentru studenți, în procesul lor de pregătire și înscriere la această sesiune de examen”, se arată într-o scrisoare semnată de Teodor Cristian Blidaru, preşedinte FASMR, și Horea Constantin Chirilă, secretar general FASMR, și adresată ministrului Sănătății, Sorina Pintea.

Noua ta carieră poate începe aici – locuri de muncă în toate domeniile, în toate județele

Potrivit reprezentanților Federației, informaţiile solicitate reprezintă un factor decizional pentru studenţi, deoarece acestea îi vor ajuta în alegerea locului de pregătire în specialitate şi dezvoltare în plan medical. Informaţia relevantă este modul de repartiţie (naţional/pe centre) (4,33/5), alegerea centrului în care studentul va susţine examenul (4,21/5) și alegerea specializării medicale (3,64/5). Absolvenţii consideră că o modificare ulterioară a metodologiei sau a bibliografiei ar avea un impact considerabil asupra pregătirii pentru examen (4,86/5).

Acestea sunt rezultatele în urma distribuirii unui formular pe grupurile online ale studenților de an terminal, din 11 centre universitare, referitor la motivele pentru care publicarea urgentă a metodologiei este de o importanţă crescută pentru pregătirea acestui examen şi viitoarele lor cariere medicale.

33 de elevi au început astăzi școala în clasa Continental, la Colegiul Tehnic „Independența”. Locurile au fost suplimentate datorită numărului ridicat de înscrieri.

Elevii vor studia într-o sală dotată cu toate echipamentele necesare pentru a pune bazele electronicii și electromecanicii. Valoarea investiției în acest laborator se ridică la 20.000 de euro, iar elevii vor avea ocazia să aplice noțiunile studiate în cadrul practicii pe care o vor desfășura în companie.

Noua ta carieră poate începe aici – locuri de muncă în toate domeniile, în toate județele

Elevii vor primi o bursă lunară de 500 de lei: 200 de lei din partea statului și 300 de lei din partea companiei, și o bursă de merit acordată în funcție de rezultatele școlare. „La finalul fiecărui an școlar, cei mai buni trei elevi vor primi câte o bursă în valoare de 2.000 lei pentru prima medie din clasă, 1.500 lei pentru a doua și 1.000 de lei pentru a treia medie. În acest fel, dorim să-i stimulăm pe elevi să se concentreze asupra școlii și să-i învățăm că munca va fi întotdeauna răsplătită”, declară Lăcrămioara Dărăban, directorul de resurse umane al Continental Sibiu.

În funcție de rezultatele școlare și competențele dobândite pe parcursul perioadei practice, absolvenții vor putea fi angajați în poziția de operator linie producție sau tehnician electromecanic. Compania îi va susține să-și continue calificarea prin cursul de electromecanic din cadrul Academiei Tehnice Continental și/sau al continuării studiilor la liceu, forma de învățământ seral. „Consider că am ajuns la un moment de cotitură în ceea ce privește învățământul profesional în sistem dual. Atât companiile, cât și elevii și părinții, înțeleg importanța acestui sistem și cât de benefic este atât pentru angajator, cât și pentru viitorii absolvenți. Ne dorim să creștem tot mai mult în această direcție și să dezvoltăm această poveste de succes”, spune Mirela Hanea, directorul Colegiului Tehnic „Independența” Sibiu.

Continental Sibiu a investit peste 320 de milioane de euro, din 2003 până acum. La Sibiu sunt produse anual în jur de 33 de milioane de unități electronice de control. Unele dintre produsele dezvoltate, testate și produse în Sibiu, sunt sistemele inteligente de frânare, sisteme de asistare la condus sau pedala de accelerație care limitează viteza în cazul detectării unui obstacol.

Între 1999 și 2017, Continental a investit circa 1,4 miliarde euro în activităţile din România. Toate cele cinci divizii ale concernului sunt reprezentate aici. Continental deţine șapte unităţi de producţie și patru centre de inginerie, în Timişoara, Sibiu, Carei, Nădab, Brașov şi Iaşi, este partener al unui joint-venture în Slatina şi are un centru de distribuţie a anvelopelor în București. Continental avea, la finalul lui 2017, circa 19.700 de angajaţi, dintre care 5.700 sunt ingineri și informaticieni în centrele de cercetare și dezvoltare, și își va mări echipa cu peste 1.000 de noi membri, în acest an, în România.

Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii (ANIS) lansează programul Bursele ANIS, prin care sprijină cadrele universitare tinere cu nouă burse, în valoare de 5.000 de euro fiecare.

Programul își propune să stimuleze abilitățile de predare ale cadrelor didactice tinere din mediul universitar și să încurajeze eforturile de actualizare și modernizare a temelor cuprinse în curricula de specialitate, pentru a acoperi decalajul dintre progresul tehnologic și conținutul programei universitare și pentru a crește interesul studenților.

Noua ta carieră poate începe aici – locuri de muncă în toate domeniile, în toate județele

Programul este administrat de un comitet din care fac parte reprezentanți ai industriei de tehnologie și ai celor mai puternice centre universitare din România: București, Cluj, Iași și Timișoara. Comitetul a identificat cinci specializări cheie pentru viitorul industriei tech din România, ce vor fi promovate în această ediție a Burselor ANIS: Big Data, Security, AI/ Machine Learning, Fintech, Health Tech.

„Am lansat Bursele ANIS știind că performanța industriei tech și dezvoltarea companiilor sunt strâns legate de impactul și de rezultatele sistemului educațional, care în ultimii ani înregistrează lipsuri majore. Tot acest decalaj se reflectă în presiunea tot mai mare de pe piața forței de muncă, în condițiile unui bazin de talente limitat. Educația este una dintre prioritățile strategice, pe care ANIS și le propune pentru dezvoltarea pe termen mediu și lung a industriei de tehnologie din România”, declară Cătălina Dodu, VP Education Lead ANIS.

Candidații trebuie să aibă cel mult 40 de ani, să dețină titlul de doctor și cel puțin gradul didactic de lector universitar. Ei trebuie să propună un curs pe o temă de actualitate, din domeniile-cheie din program, care se încadrează în cel puțin una dintre următoarele categorii: este un curs nou, care nu s-a mai predat în facultatea respectivă sau a fost introdus în ultimii doi ani; actualizează, în proporție de cel puțin 50 la sută, programa unui curs existent, sau a fost actualizată în ultimii doi ani; folosește metode de predare inovatoare, ce nu au mai fost folosite pentru predare în facultate a cursului respectiv. Cursul propus trebuie să fie cuprins în planul de învățământ al universității.

Proiectele pot fi înscrise până la sfârșitul lui septembrie, iar din octombrie va începe evaluarea lor, printr-o prezentare susținută de candidat, urmată de un interviu. Potrivit reprezentanților ANIS, bursele sunt o recompensă din partea industriei pentru eforturile depuse de cadrele didactice, se acordă o dată pe an și nu sunt incompatibile cu alte forme de recompensare primite de acel cadru didactic.

Programul se va derula anual și are ca obiective pe termen lung diversificarea curriculei la mediul universitar, pentru specialități legate de industria tech, crearea de noi competențe și abilități ale absolvenților și creșterea numărului de absolvenți la aceste specializări. Sponsorii primei ediții sunt Atos, Adobe, Bitdefender, Cornerstone Technologies și Softelligence.

Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) a primit oficial statutul de universitate de patru stele în cadrul evaluării QS Star derulate de la începutul anului, fapt care corespunde statutului de universitate internațională de excelență.

UBB se prezintă astfel ca o universitate cu profil internațional, „demonstrează excelență în predare și cercetare, cu un mediu academic stimulativ, ce asigură oportunități excelente de studiu și de integrare a absolvenților pe piața muncii, și contribuie, prin inovare avansată, la o societate bazată pe cunoaștere, care asigură o calitate crescută a vieții oamenilor”.

Noua ta carieră poate începe aici – locuri de muncă în toate domeniile, în toate județele

Criteriile/indicatorii utilizați de QS STAR în evaluarea comprehensivă a UBB au acoperit următoarele componente academice: (1) Predarea (4 indicatori); (2) Cercetarea (3) Inovarea; (4) Internaționalizarea; (5) Angajabilitatea absolvenților (3 indicatori); (6) Mediul de învățare (6 indicatori); și (7) Incluziunea socială (4 indicatori). Un indicator suplimentar a fost evaluarea unui program țintă.

„Pe linia competitivității-excelenței, ne propunem ca următoarea țintă să fie UBBPlus*****, adică o universitate world-class, de cinci stele. Scorul obținut de UBB ne situează peste scorul necesar pentru patru stele, fără însă a atinge încă pragul pentru cinci stele. Putem realiza diferența de puncte într-un interval de câțiva ani, cu politici echilibrate și diverse, direcționate spre obiectivul UBBPlus*****. Această performanță se datorează efortului comunității academice ale UBB, care, în condiții de subfinanțare cronică și povară legislativă (ex. reglementări ambigue/anti-performanță), și-a onorat tradiția academică de excelență. Din păcate, de-a lungul timpului, autoritățile naționale nu au avut un program de susținere  a excelenței academice, adesea abandonându-i pe aceia care s-au angajat în acest demers sau, mai rău, mai recent chiar pedepsindu-i instituțional. Acest lucru nu va afecta doar universitățile, ci va afecta competitivitatea țării și, în final, bunăstarea oamenilor. Sperăm la o corectare a acestor derapaje și la o susținere financiară și legislativă adecvată”, declară prof. univ. dr. Daniel David, prorectorul UBB responsabil de cercetare, competitivitate-excelență și publicații științifice.

În lume există circa 27.000 de universități, în sistemele de ierarhizare academică internaționale (ranking-urile internaționale), iar UBB s-a situat constant, în ultimii ani, între primele din România (prima în metaranking-urile universitare din 2016 și 2017) și între primele cinci la sută la nivel internațional.

Prima clasă în sistem dual pentru tineri electricieni, susținută de E-Distribuție Muntenia, a început astăzi cursurile la Colegiul Tehnic Energetic București.

Programul își propune să ofere elevilor acces la o pregătire profesională solidă, în acord cu cele mai noi tehnologii implementate de companiile E-Distribuție, și să contribuie la diminuarea deficitului de personal specializat, prognozat în sectorul energetic.

Noua ta carieră poate începe aici – locuri de muncă în toate domeniile, în toate județele

O componentă importantă a programului este pregătirea practică, în laboratoarele Colegiului și în instalațiile E-Distribuție Muntenia. În primul an al programului, cel puțin 20 la sută dintre ore vor fi de formare practică în instalațiile E-Distribuție Muntenia, iar această pondere va crește la 60 la sută în al doilea an și la 70 la sută în al treilea. Pregătirea practică va include ore de mentorat cu specialişti şi tutori ai E-Distribuție Muntenia, pregătiți special pentru aceste activități.

Programul este organizat în sistemul dual de învățământ, ceea ce asigură sprijinul E-Distribuție Muntenia către Colegiul Tehnic Energetic București pe durata celor trei ani de studiu. Compania va dubla bursa acordată în sistemul de învățământ profesional de stat. E-Distribuție Muntenia va susține și diverse nevoi ale elevilor, precum cheltuielile legate de examinările de medicină a muncii şi analize medicale obligatorii, echipamente de lucru şi de protecţie, masa de prânz în fiecare zi, cheltuielile de transport şi cazare pentru elevii din afara Bucureştiului, abonamente la transportul intern în Bucureşti, vizite de studiu.

Absolvenții vor deveni electricieni Exploatare Centrale, Staţii şi Reţele Electrice, astfel că vor putea lucra ca electricieni de măsură pe partea de verificare şi recuperare de energie electrică, sau ca electricieni de medie tensiune sau medie-joasă tensiune în staţii electrice. Viitorii electricieni care vor dori să devină lider de echipă pot urma cursuri de maiștri, iar cei care doresc să continue studiile vor putea participa la examenul de bacalaureat în timp ce sunt angajați. Mai departe, cei care doresc să devină ingineri vor putea urma o facultate de profil.

Prezent pe piața din România din 2005, Enel este unul dintre cei mai mari investitori privați în domeniul energetic, cu operațiuni în distribuția și furnizarea de electricitate, dar și în producția de energie electrică din surse regenerabile. Companiile Enel au 3.100 de angajați în România și oferă servicii pentru 2,8 milioane de clienți, în special în Muntenia Sud (inclusiv București), Banat și Dobrogea.

Mai multe ...

Email Newsletter

Close