LEGISLAȚIE

Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 15, din 6 ianuarie 2017, şi intră în vigoare de la 1 februarie.

Taxele care vor fi eliminate erau percepute pentru diverse servicii, printre care eliberarea cazierului judiciar şi examinarea pentru obţinerea permisului auto. Printre altele, va fi eliminată taxa de zece lei pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar, iar documentul va fi eliberat gratuit solicitanţilor. Prevederea este valabilă atât pentru persoanele fizice, cât şi pentru persoanele juridice.

Opt taxe, prevăzute de Legea nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, necesare eliberării unor documente la ghişeele Direcţia Regim Permise şi Înmatricularea Vehiculelor, vor fi eliminate:

 • Taxa de examinare pentru obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile A, A1, B, B1 şi B+E – şase lei;
 • Taxa de examinare pentru obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, CE, DE, C1E, D1E, Tb şi TV – 28 de lei;
 • Taxa pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, a persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere şi a persoanelor care nu au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, cu excepţia celor pentru categoriile B, B1, B+E – 84 de lei;
 • Taxa de înmatriculare permanent sau temporară pentru autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusiv – 60 de lei;
 • Taxa de înmatriculare permanent sau temporară pentru autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg – 145 de lei;
 • Taxa de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar – nouă lei;
 • Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor – 414 lei;
 • Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, precum şi din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare – cinci lei.

Pe lângă acestea, vor fi eliminate alte trei taxe: pentru aplicarea, de către instituţiile prefectului, a apostilei pe actele oficiale administrative, la solicitarea persoanelor fizice (22 lei) sau juridice (44 lei), precum şi înregistrarea cererilor pentru aplicarea apostilei (trei lei). În ceea ce priveşte serviciile prestate pentru eliberarea documentelor de călătorie, din costul paşaportului vor fi eliminate taxa pentru serviciul public prestat (22 de lei) şi tariful suplimentar pentru eliberarea paşaportului simplu temporar (100 de lei).

Noile taxe pentru eliberarea paşapoartelor, în cazul cererilor depuse în ţară, vor fi următoarele:

 • Paşaportul simplu electronic (cu valabilitate cinci ani, eliberat persoanelor peste 12 ani) – 258 de lei;
 • Paşaportul simplu electronic (cu valabilitate trei ani, eliberat persoanelor sub 12 ani) – 234 de lei;
 • Paşaportul simplu temporar (cu valabilitate un an) – 96 de lei.

Va fi eliminată și taxa de 22 lei pentru furnizarea datelor din Registrul Naţional de Evidenţă a Paşapoartelor Simple și pentru eliberarea adeverinţelor referitoare la exercitarea dreptului la liberă circulaţie în străinătate, istoric de paşapoarte și perioada în care solicitantul a avut statutul de cetăţean roman cu domiciliul în străinătate.

Alte şase taxe extrajudiciare de timbru şi două taxe consulare pentru servicii prestate în domeniul evidenţei persoanelor şi al stării civile vor fi eliminate din 1 februarie:

 • Taxa pentru eliberarea certificatelor de atestare a cetăţeniei şi a domiciliului; eliberarea copiei de pe decizia de schimbare a numelui; eliberarea şi preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţenii români; înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei; eliberarea cărţii de identitate provizorii – cinci lei;
 • Taxa pentru schimbarea numelui – 15 lei;
 • Taxa pentru eliberarea certificatelor de atestare a cetăţeniei şi a domiciliului – 22 lei,
 • Taxa pentru identificarea unei persoane pe teritoriul României – 35 lei.

Angajații care aleg să deţină un abonament de servicii medicale vor fi scutiți de plata impozitului, în limita a 400 de euro pe an, după adoptarea OUG nr. 3/6 ianuarie 2017.

“Este o măsură realizată în spiritul echităţii şi al transparenţei, și reprezintă o normalizare a pieţei de profil. Tocmai de aceea, avem convingerea că această modificare a Codului Fiscal va fi optimizată pentru a cuprinde, în final, şi precizarea referitoare la angajator, astfel încât noua prevedere să se aplice şi la abonamentele de servicii medicale suportate de angajator. Acestea sunt un beneficiu oferit angajaţilor”, consideră Cristian Hotoboc, preşedintele Patronatului Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED.

Membrii PALMED consideră că asigurările de sănătate şi abonamentele medicale pot coexista, deoarece răspund unor nevoi diferite: în timp ce abonamentele acoperă integral zona de prevenţie şi educaţie medicală, asigurările reprezintă un instrument financiar ce acoperă un risc medical şi care poate fi accesat în cazuri medicale grave, care necesită spitalizare sau intervenţii chirurgicale. “Considerăm că această măsură va duce, pe termen lung, la o dezvoltare mai rapidă a sistemului medical din România, prin sumele pe care furnizorii privaţi le vor reinvesti în deschiderea de noi clinici şi spitale la nivel naţional şi prin consolidarea infrastructurii medicale, în ansamblu. Acest rol, asumat de companiile medicale private, preia şi din presiunea existentă în acest moment pe sistemul medical public şi oferă o alternativă viabilă de educaţie şi prevenţie medicală, dar şi de diagnostic şi tratament”, arată Cristian Hotoboc.

Potrivit unui raport GfK, majoritatea românilor (93 la sută) sunt asiguraţi doar ai sistemului de sănătate de stat şi doar un procent foarte mic au fie un abonament la o clinică privată, plătit integral sau parţial de compania pentru care lucrează (doi la sută), fie o asigurare privată de sănătate (doi la sută). Aproape patru la sută dintre români nu deţin nici un fel de asigurare.

Guvernul a aprobat astăzi majorarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată la 1.450 de lei lunar, din 1 februarie, pentru un program complet de lucru de 166 de ore, în medie, pe lună, ceea ce reprezintă 8,735 lei/oră.

Astfel, valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată crește cu 16 la sută față de sfârșitul anului 2016, de la 1.250 de lei. Încheierea unui contract individual de muncă cu un salariu de bază mai mic decât cel aprobat de Guvern constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 300 la 2.000 de lei.

Angajaţii operatorilor economici al căror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), vor beneficia de scutirea de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, ca urmare a modificării Ordinului nr. 217/4172/1348/835 din 31.03.2015 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator.

Această măsură de relaxare fiscală acordată programatorilor va intra în vigoare imediat după ce va fi publicată în Monitorul Oficial. Totodată, a fost eliminată restricția care prevedea că acest ordin se aplică acelor angajatori care au înregistrat în anul precedent un venit anual de cel puțin echivalentul în lei a 10.000 dolari, pentru fiecare angajat care beneficiază de facilitatea fiscală. În plus, a fost extins domeniul de aplicabilitate al ordinului și la societățile care se înființează în cursul anului fiscal, pentru anul înființării și pentru anul fiscal următor,  precum și la societățile care au făcut, în cursul anului, obiectul unei reorganizări potrivit legii, pentru anul în care s-a produs operațiunea de reorganizare.

Pentru simplificarea procedurilor administrative, a fost prevăzută posibilitatea ca angajatorul să păstreze documentele justificative în format electronic, cu condiția ca acestea să fie semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, acordat de un furnizor de servicii acreditat. Astfel, scutirea de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor se aplică lunar, numai pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor, obținute din desfășurarea unei activități de creare de programe pentru calculator, în baza unui contract individual de muncă, indiferent de momentul angajării persoanei care beneficiază de scutire.

Ministerul Sănătății a înaintat Guvernului proiectul de Ordonanță de Urgență ce prevede plata gărzilor pentru rezidenții de anul I și II.

Noul act normativ prevede că medicii rezidenți aflați în primii doi ani de pregătire în rezidențiat pot asista medicul titular de gardă, în afara programului normal de lucru, iar pentru această activitate beneficiază de o indemnizație de 140 de lei/gardă. Indemnizația va fi acordată pentru maximum două gărzi pe lună. Această măsură va fi aplicată și în cazul medicilor rezidenți din anul al III-lea de pregătire în rezidențiat – pentru activitatea prestată în afara programului de la norma de bază -, care efectuează gărzi în spitale în care nu sunt organizate două linii de gardă în aceeași specialitate.

În jur de 7.000 de medici rezidenți ar urma să beneficieze de această indemnizație. Cum măsura implică alocarea suplimentară de fonduri pentru cheltuieli de personal, Ordonanța de Urgență nu a putut fi promovată cu șase luni înainte de alegeri, conform prevederilor din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, Actul normativ a fost însă finalizat, a obținut toate avizele necesare și poate fi adoptat de noul Guvern.

 

Știați că eMAG are astăzi reduceri la peste 70.000 de produse?

După ce reprezentanții mediului de afaceri au reclamat deficitul de forță de muncă în anumite regiuni, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a pus în dezbatere publică un proiect de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 279/2005, privind ucenicia la locul de muncă, și a Legii  nr. 335/2013, privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior.

Una dintre măsuri prevede că angajatorii care încheie un contract de ucenicie beneficiază de 1.125 lei lunar din bugetul asigurărilor pentru șomaj sau din asistența financiară nerambursabilă acordată României. Pe de altă parte, pentru a stimula persoanele care finalizează programe de formare prin ucenicie la locul de muncă, ucenicii care obțin certificatul de calificare profesională vor primi o primă de absolvire. Aceasta va fi acordată diferențiat, în funcție de nivelul de calificare: 500 de lei pentru calificările de nivel 2 CNC, 600 de lei pentru calificările de nivel 3 CNC și 750 de lei pentru calificările de nivel 4 CNC.

Coordonatorul de ucenicie care îndrumă ucenicul în cadrul programului de lucru și care desfășoară și activități specifice ce țin de formarea profesională a acestuia beneficiază, pe perioada contractului, de o primă lunară de 500 de lei, neimpozabilă. Stimularea financiară a angajatorilor, pentru a continua relațiile de muncă cu absolvenții programelor de ucenicie, este o altă măsură prin care angajatorul va beneficia, timp de șase luni, de 500 de lei, cu condiția ca după încetarea contractului de ucenicie să încheie un contract individual de muncă cu fostul ucenic, pentru practicarea ocupației pentru care a fost calificat.

Proiectul cu privire la modificarea și completarea Legii privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior prevede stimularea angajatorilor pentru a încheia contracte de stagiu, prin majorarea sumelor acordate. Angajatorii care încheie un contract de stagiu vor primi, lunar, 1.350 de lei, pe perioada derulării contractului. Proiectul de act normativ – care vizează integrarea durabilă pe piața forței de muncă a tinerilor, în special a celor fără loc de muncă, care nu urmează studii sau cursuri de formare, a celor care se confruntă cu riscul excluziunii sociale și din comunitățile marginalizate, adaptarea la schimbare a lucrătorilor, întreprinderilor și antreprenorilor, sporirea relevanței pe piața forței de muncă a programelor de formare prin ucenicie la locul de muncă și a stagiilor pentru absolvenții de învățământ superior, reducerea deficitului de personal calificat din anumite regiuni, reducerea tendințelor mediului de afaceri de a-și reloca activitatea în alte state, scăderea șomajului și încurajarea investițiilor în zonele defavorizate – poate fi consultat aici, până în 16 decembrie.

 

Știați că eMAG are astăzi reduceri la mii de produse?

Proiectul Legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice propune 116 clase de salarizare. Cel mai mic salariu în sectorul bugetar va fi de 1.625 de lei, iar cel mai mare de 22.000 de lei.

Conform proiectului, în sectorul bugetar, raportul între cel mai mic și cel mai mare salariu de bază este de 1 la 13. Aplicarea legii ar putea începe la 1 iulie 2017 și se va extinde până în 2021, însă proiectul nu precizează și procentul anual de creștere. Proiectul mai prevede ca, în situația în care salariile de bază/soldele funcțiilor de bază/salariile funcțiilor de bază/indemnizațiile de încadrare, indemnizațiile lunare avute în iunie 2017 sunt mai mari decât cele prevăzute în anexele la prezenta lege, să se păstreze cuantumurile din iunie 2017, transmite Agerpres. Sporurile, majorările, indemnizațiile, compensațiile, premiile și celelalte elemente ale sistemului de salarizare prevăzute în anexele la lege se stabilesc astfel încât procentul de creștere a cuantumului total rezultat să nu fie mai mare decât procentul de creștere a salariilor de bază, a soldei funcției de bază, a salariului funcției de bază, pe toată perioada de aplicare etapizată a legii. În termen de 60 de zile de la data publicării legii în Monitorul Oficial, Ministerul Muncii și Ministerul Finanțelor Publice vor elabora Norme metodologice de aplicare a acesteia.

Guvernul a adoptat ieri Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Ordonanța aduce schimbări importante în privința selectării managerilor unităților sanitare publice, prin eliminarea restricțiilor privind participarea la concurs și deschiderea competiției în selectarea celor mai competenți directori.

Ordonanța de urgență lărgeşte sfera persoanelor care pot ocupa această funcţie. De acum, selecția managerilor se poate face și din rândul altor categorii de specialişti cu experienţă şi abilităţi de conducere dovedite. Până acum, exista obligaţia managerilor din spitalele clinice de a fi cadru universitar sau medic primar, măsură care îngrădea accesul la această funcţie, cu consecinţe negative în procesul de selecţie pentru ocuparea funcţiei şi în desfășurarea activității de management. “Această ordonanță este despre două lucruri. Unu: este despre deschiderea funcțiilor de manager în spitale pentru toți cei care au competențe. Doi: nu mai vrem politică de partid în spitale. Este motivul pentru care managerii de spitale nu mai pot deține funcții de conducere, administrare sau control în cadrul niciunui partid politic”, declară ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu (foto).

Pentru a asigura o conducere profesionistă a spitalelor, au fost extinse și incompatibilitățile pentru manager şi ceilalţi membri ai comitetului director (director medical, director financiar-contabil şi,  în spitalele cu peste 400 de paturi, directorul de îngrijiri). Aceste funcții devin incompatibile cu cele de conducere, administrare şi control la nivelul partidelor politice sau al societăţilor comerciale. De asemenea, este extins conflictul de interese pentru persoanele din conducerea spitalelor şi cu deţinerea de către soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai managerului, a funcţiei de membru în comitetul director, şef de secţie, laborator sau serviciu medical sau a unei alte funcţii de conducere, inclusiv de natură administrativă, în cadrul spitalului la care persoana în cauză exercită funcţia de manager, sau cu alte situaţii în care managerul, soţul/soţia, rudele ori afinii managerului până la gradul al IV-lea inclusiv au un interes de natură patrimonială, ce ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a funcţiei.

În plus, un manager sau membrii comitetului director nu vor avea voie să primească finanțare pentru activităţile didactice sau de cercetare ştiinţifică, din partea furnizorilor de bunuri şi servicii ai spitalului. O eventuală finanţare ar putea afecta exercitarea funcţiei de manager în condiţii de imparţialitate și există riscul avantajării sub diverse forme a respectivilor furnizori în relaţia cu spitalul, consideră ministrul Sănătății. Pentru șefii de secții vor fi organizate concursuri, deoarece aceasta reprezintă metoda cea mai obiectivă şi transparentă pentru desemnarea celei mai potrivite persoane pentru ocuparea acestor funcţii. Potrivit actului normativ, condițiile de exercitare a activităților de manager vor fi stabilite prin ordin al ministrului sănătății și prin contractul de management.

Propunerile sunt cuprinse într-un proiect de modificare a Hotărârii de Guvern nr. 144/2010, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii (MS), aflat în consultare publică până pe 23 decembrie.

Documentele publicate pe site-ul ministerului arată că anual, la concursurile de rezidenţiat, pe posturile în specialităţi paraclinice, epidemiologie, igienă, medicină de laborator, medicină de urgenţă sau medicină de familie, rezidenţii optează pentru cele din serviciile de ambulanţă sau direcţii de sănătate publică, transmite Mediafax. “Întrucât numărul de posturi alocat acestor instituţii este insuficient pentru încadrarea medicilor rezidenţi, este necesară suplimentarea numărului de posturi în vederea încadrării medicilor rezidenţi care vor promova concursul de rezidenţiat şi doresc să ocupe posturi în unităţile finanţate integral de la bugetul de stat. Astfel, propunem suplimentarea numărului de posturi alocate medicilor rezidenţi cu 200 posturi care să permită încadrarea medicilor care aleg posturi în specialităţi deficitare în unităţi finanţate integral de la bugetul de stat”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Reprezentanţii MS susţin că impactul pentru cele 200 de posturi ar fi de puţin peste 500.000 de lei pe lună, fără cote, iar peste 600.000 de lei lunar au cotele incluse. Suplimentarea cu 500 de posturi pentru serviciile de ambulanţă a fost propusă după ce o analiză a Comisiei interministeriale pentru suport tehnic a arătat că, pentru unele servicii de ambulanţă, numărul de personal medical raportat la numărul populaţiei este mai mic de 90 la sută faţă de media naţională. “Suplimentarea numărului de posturi este determinată şi de necesitatea constituirii echipajelor în vederea respectării timpului de răspuns la solicitări, atât la sediul central, cât şi la substaţiile de ambulanţă. Influenţa financiară determinată de creşterea cu 500 de posturi a numărului de posturi finanţat integral de la bugetul de stat este în sumă lunară de 2,158 milioane lei, fără cote, şi de 2,645 milioane lei, inclusiv cote”, indică nota de fundamentare.

Dacă propunerea va trece, numărul maxim de posturi la unităţile finanţate integral de la bugetul de stat ar urma să fie de 18.196. Proiectul arată și că este necesară suplimentarea cu 108 locuri la Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDS). “Prin hotărârea de Guvern de înfiinţare, organizare şi funcţionare a SNSPMPDS, instituţia are aprobate 108 posturi. Numărul lor a fost diminuat după aplicarea OUG nr. 77/2013. Întrucât OUG nr. 77/2013 prin Legea de aprobare a fost declarată neconstituţională, propunem revenirea la numărul de posturi avut anterior, aprobat prin Hoărâre de Guvern nr. 1421/2009, respectiv, 108 posturi”, se mai susţine în proiect. Impactul bugetar ar urma să fie de 189.000 de lei lunar şi ar putea fi acoperit integral din venituri proprii.

Micii agricultori care întâmpină dificultăți în aplicarea regimului normal de TVA vor putea opta pentru un regim special de TVA. Acesta va consta într-o cotă forfetară ce va fi aplica gradual, în următorii trei ani, potrivit unui proiect de Ordonanță de Urgență, publicat de Ministerul Finanțelor Publice (MFP), transmite Agerpres.

Compensația în cotă forfetară va fi de unu la sută în 2017, patru la sută în 2018 și opt la sută în 2019. Practic, agricultorii nu deduc TVA pentru achiziții, dar nici nu colectează TVA pentru vânzări, indiferent de plafonul realizat. În schimb, primesc o compensație în cotă forfetară pentru acoperirea taxei aferente achizițiilor, astfel încât prețul produselor agricole/tariful serviciilor agricole să fie degrevate de taxă. Potrivit Ministerului Finanțelor, regimul special este opțional. Agricultorii vor putea opta pentru a aplica regimul normal de TVA.

Agricultorii care aplică regimul special vor fi înscriși într-un registru special, iar beneficiarii lor vor avea obligația de a menționa achizițiile efectuate de la agricultori într-o evidență distinctă. Cei care în prezent sunt înregistrați în scopuri de TVA pot renunța în favoarea aplicării regimului special pentru agricultori. “Regimul special degrevează agricultorii de cele mai multe sarcini administrative, precum ținerea de evidențe, depunerea decontului de TVA, cu excepția emiterii de facturi și a sarcinilor ce derivă din efectuarea de operațiuni intracomunitare, pentru care Directiva TVA impune luarea tuturor măsurilor pentru asigurarea funcționării corecte a regimului tranzitoriu la nivelul Uniunii Europene”, arată MFP.

În categoria micilor agricultori intră persoanele fizice, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale. În ceea ce privește persoanele care își redobândesc codul de TVA, MFP vizează asigurarea unui tratament fiscal echitabil prin repunerea în drepturi atât a acestora, cât și a beneficiarilor care au efectuat achiziții de bunuri/servicii în perioada anulării codului de TVA. În plus, pentru reducerea sarcinilor administrative ale contribuabililor care realizează operațiuni intracomunitare se elimină Registrul Operatorilor Intracomunitari (ROI), iar declarațiile informative 392A, 392B și 393 se suspendă până la 31 decembrie 2019.

Mai multe ...

Email Newsletter