LEGISLAȚIE

Guvernul federal din Elveţia a dispus, miercuri, prelungirea timp de un an a restricţiilor pe piaţa muncii elveţiană pentru cetăţenii români şi bulgari.

În şedinţa desfăşurată miercuri, Guvernul federal de la Berna a luat decizia de principiu privind prelungirea restricţiilor temporare pentru români şi bulgari, iar o ordonanţă executivă în acest sens va fi adoptată la începutul lunii mai, scrie Mediafax. În mai 2017, Guvernul Elveţiei a dispus activarea unei clauze prevăzute în Acordul cu Uniunea Europeană, care prevede introducerea, în mod temporar, a unor restricţii pe piaţa muncii elveţiană, pentru cetăţenii români şi bulgari.

Noua ta carieră poate începe aici – locuri de muncă în toate domeniile, în toate județele

Elveţia a eliminat, de la 1 iunie 2016, toate restricţiile pe piaţa muncii impuse cetăţenilor români şi bulgari, însă măsurile de limitare a imigraţiei pot fi reintroduse unilateral în cazul în care se constată un aflux de imigranţi din cele două ţări. „În cazul în care imigraţia din România şi Bulgaria va depăşi cu zece la sută media ultimilor trei ani, pe 1 iunie 2017 sau cel târziu pe 1 iunie 2018, Consiliul Federal va putea introduce noi restricţii pe piaţa internă a muncii, valabile până pe 31 mai 2019”, avertiza Guvernul de la Berna, în aprilie 2016.

În momentul aderării României şi Bulgariei la UE, Elveţia introdusese restricţii privind accesul cetăţenilor celor două state pe piaţa muncii, eliminate însă formal în iunie 2016. Elveţia nu este membră a Uniunii Europene, dar face parte din Zona Economică Europeană şi din Spaţiul european de liberă circulaţie Schengen.

Angajații Ministerului Afacerilor Interne (MAI), care desfășoară activități deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut, pot fi plătiți pentru orele suplimentare efectuate în timpul săptămânii.

Această măsură a fost luată, cu caracter de excepție, numai pentru angajații MAI, și a fost stabilită prin Legea nr. 79/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Pentru restul personalului bugetar, orele suplimentare sunt compensate numai cu timp liber corespunzător.

Noua ta carieră poate începe aici – locuri de muncă în toate domeniile, în toate județele

Proiectul de ordin supus dezbaterii publice reglementează condiţiile de stabilire a majorării salariale pentru munca suplimentară prestată de polițiști, precum şi activităţile desfășurate de aceștia. Astfel, se vor putea plăti orele suplimentare efectuate în domeniul ordinii şi siguranţei publice, în respectarea regimului frontierei de stat, în situaţii de urgenţă, în personalizarea, emiterea şi evidenţa generală a documentelor de identitate şi a paşapoartelor simple, în emiterea şi evidenţa permiselor de conducere şi a certificatelor de înmatriculare ale autovehiculelor rutiere, când au un grad ridicat de risc asupra integrității fizice, sănătății sau vieții personalului implicat, au un grad ridicat de complexitate și dificultate, presupun intervenția specializată în funcție de nivelul de urgență sau gravitate a situației, ori în situații de catastrofe, calamităţi, tulburări de amploare ale ordinii şi siguranţei publice.

Regula de bază rămâne compensarea cu ore libere plătite, iar atunci când acest lucru nu este posibil, din cauza deficitului de personal, munca suplimentară va fi remunerată. Munca suplimentară este dispusă de şeful ierarhic, în scris, fără a se putea depăşi 180 de ore anual. În cazuri cu totul deosebite, se poate aproba prestarea muncii suplimentare peste plafonul de 180 de ore, dar nu mai mult de 360 de ore anual, în baza unui raport nominal întocmit de șeful ierarhic.

Textul  proiectului de act normativ este afişat şi poate fi consultat pe pagina de internet a MAI, şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al ministerului.

În acest an, poliţiştilor, militarilor şi personalului civil din cadrul Ministerului Afacerilor Interne li se va asigura decontarea serviciilor de care beneficiază în perioada concediului de odihnă în unităţi turistice din România, în limita valorică prevăzută de reglementările legale.

Soluția decontării a fost necesară întrucât, din cauza regulilor de protecție a datelor cu caracter personal și a celor instituționale cu privire la angajații din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, lor nu li se puteau acorda vouchere de vacanță de 1.450 de lei, așa cum este prevăzut pentru celelalte categorii bugetare.

Noua ta carieră poate începe aici – locuri de muncă în toate domeniile, în toate județele

MAI are deja prevăzute sumele necesare decontării cheltuielilor efectuate pentru concedii, în bugetul aferent anului 2018. Personalul MAI va beneficia și de prevederile Legii concediului paternal nr. 210/1999. Până acum, angajaților MAI nu li se acorda concediul paternal, deoarece Legea 210/1999 făcea referire strictă la personalul asigurat în sistemul asigurărilor sociale de stat.

De asemenea, prin Legea nr. 80 din 28 martie 2018 a fost eliminată restricţia instituită de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017, ce prevedea că instituţiilor şi autorităţilor publice, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, li se interzice achiziţionarea de autoturisme şi mobilier. Ministerul Afacerilor Interne va achiziționa anul acesta autospeciale în valoare de 120 de milioane de lei, pentru structurile sale operative.

Asiguraţii vor putea cumpăra medicamente, cu şi fără contribuţie personală, de la orice farmacie din ţară aflată în contract cu sistemul de asigurări sociale de sănătate, şi îşi pot efectua investigaţiile paraclinice recomandate la orice furnizor de profil din ţară, a anunțat astăzi Răzvan Vulcănescu, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS).

În acest moment, există restricţia ca farmacia sau furnizorul de servicii paraclinice căruia i se adresează asiguratul să fie în contract cu aceeaşi casă de sănătate cu care se află în contract şi medicul care eliberează reţeta sau biletul de trimitere.

Noua ta carieră poate începe aici – locuri de muncă în toate domeniile, în toate județele

Potrivit preşedintelui CNAS, au fost făcute demersurile necesare încheierii contractului cost-volum pentru un medicament inovator destinat insuficienţei cardiace cronice, care a fost inclus condiţionat în lista de medicamente. Programul de cardiologie al CNAS – prin toate cele 13 subprograme – intenţionează să trateze anul acesta peste 30.000 de pacienţi. „Anul acesta, estimăm un buget de aproape 130 milioane de lei. Numărul bolnavilor trataţi prin proceduri de dilatare percutanată, de exemplu, a ajuns la 13.000 de pacienţi pe an, numărul de bolnavi trataţi prin implantarea de stimulatoare cardiace a ajuns la 5.600, iar numărul de bolnavi trataţi prin intervenţii de chirurgie vasculară a ajuns la 5.600 pe an”, a precizat Răzvan Vulcănescu (foto), citat de Agerpres.

Persoanele fizice care realizează venituri din activități economice sau alte categorii de venituri vor depune la ANAF o singură declarație, Declarația Unică, ce cuprinde toate informațiile necesare privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate, și simplifică modul de stabilire și declarare a obligațiilor de plată.

Noul mecanism permite și simplificarea modului de efectuare a plății impozitului pe venit și contribuțiilor sociale. Reglementarea face parte dintr-o ordonanță de urgență adoptată astăzi de Guvern. Prin introducerea Declarației Unice, se elimină șapte declarații fiscale (D200, D 201, D 220, D221, D600, D604, D605). Ea va conține informații atât  despre venitul realizat în anul precedent, cât și despre venitul estimat pentru anul curent, și va putea fi rectificată oricând până la termenul de plată. Termenul unic de plată va fi 15 martie anul următor pentru anul precedent (o singură scadență, în loc de cinci) cu posibilitatea de a face plăți oricând în cursul anului până la termenul scadent, de 15 martie, inclusiv. În 2018, Declarația Unică se depune până pe 15 iulie.

Noua ta carieră poate începe aici – locuri de muncă în toate domeniile, în toate județele

Un nou mecanism de stabilire a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii

Prin ordonanța de urgență, se trece de la  impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii stabilite de organul fiscal, la un sistem  de autoimpunere, în care impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii pentru anul curent se stabilesc prin Declarația unică de către contribuabil.

Referitor la contribuțiile sociale, obligațiile de plată curente se determină prin estimarea venitului ce va fi realizat în anul curent din activități independente și drepturi de proprietate intelectuală, în cazul contribuțiilor pentru pensii, iar în cazul contribuțiilor pentru sănătate, se estimează  veniturile realizate din activități independente, cedarea folosinței bunurilor,  agricultură, silvicultură, piscicultură, asocieri cu persoane juridice, investiții și alte surse.

Contribuția pentru pensii reprezintă 25 la sută dintr-un venit ales de contribuabil cel puțin egal cu 22.800 lei, pentru 2018 (12 salarii de bază minime brute pe țară). Contribuția pentru sănătate reprezintă zece la sută din 22.800 lei, pentru 2018 (12 salarii de bază minime brute pe țară).

Contribuabilul care plătește venituri din drepturi de proprietate intelectuală, asocieri cu persoane juridice, arendă și asocieri cu persoane juridice, va stabili, declara și plăti impozitul pe venit, CAS și CASS, prin reținere la sursă la momentul plății venitului. Reținerea la sursă nu se aplică dacă venitul estimat pentru fiecare sursă de venit este sub 22.800 lei, pentru 2018. Reținerea la sursă a impozitului pe venit cu impunere finală se menține și pentru veniturile obținute din dividende, dobânzi, lichidarea unei persoane juridice, premii și jocuri de noroc și alte surse.

Sfera veniturilor din activități independente a fost revizuită în sensul excluderii veniturilor din proprietate intelectuală și tratării acestora, în mod distinct, ca o categorie de venituri de sine stătătoare, pentru care se aplică în continuare metoda reținerii la sursă. Prin introducerea acestor modificări, se simplifică modul de stabilire a impozitului pe venit și se elimină emiterea de ANAF  a deciziilor de impunere pentru plățile anticipate.

Bonificații pentru achitarea integrală a obligațiilor

Actul normativ introduce, pentru 2018, posibilitatea reducerii obligațiilor fiscale anuale – impozit pe venit, CAS, CASS – prin acordarea unor bonificații: cinci la sută dacă DU se depune până la 15 iulie 2018 prin mijloace electronice, iar obligațiile fiscale sunt achitate integral până la 15 martie 2019, și cinci la sută dacă obligațiile fiscale sunt achitate integral până la 15 decembrie 2018. Bonificațiile  diminuează obligația fiscală anuală estimată, plătită. Dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile menționate, bonificația acordată va fi de zece la sută.

Simplificarea procedurii de distribuire a cotei de  doi la sută pentru ONG-uri

Contribuabilii care obțin venituri din salarii sau asimilate acestora pot opta pentru calcularea, reţinerea şi plata, lunară, de angajator/plătitor a cotei de doi la sută din valoarea impozitului datorat, pentru susţinerea entităţilor nonprofit, unităţilor de cult şi pentru acordarea de burse private. Opțiunea se exprimă în scris și rămâne valabilă pentru o perioadă de cel mult doi ani fiscali consecutiv.

Scopul acestei măsuri este să dea posibilitatea organizațiilor neguvernamentale să beneficieze în anul curent de sumele distribuite de contribuabili, pentru desfășurarea activităților proprii. Vechea reglementare permitea distribuirea doar în anul următor celui de realizare a veniturilor. Măsura vrea să sprijine contribuabilii care optează să distribuie aceste sume, prin simplificarea procedurii de distribuire a cotei de doi la sută.

Modificări privind modul de stabilire a CAS și CASS

Persoanele fizice pot opta pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate dacă estimează că în anul curent realizează venituri nete anuale cumulate, sub plafonul de 22.800 lei  și/sau dacă nu realizează venituri. Autoritățile centrale și locale vor acorda asistență de specialitate pentru completarea și depunerea Declarației unice. Dacă într-o localitate nu există o unitate teritorială a ANAF, primăria are obligația de a asigura asistență necesară.

Reglementări în domeniul pensiilor și sănătății

OUG include și un capitol de reglementări în domeniul pensiilor și sănătății, pentru punerea în concordanță cu noile reglementări ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și menținerea calității de asigurat în sistemul de asigurări sociale. Persoanele ce obțin venituri din salarii, sau asimilate acestora, au calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, iar dreptul la pachetul de bază se acordă de la data începerii raporturilor de muncă/serviciu.

Persoanele care obţin venituri din activităţi independente, drepturi de proprietate intelectuală, asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016, din cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, din investiţii şi venituri din alte surse, şi persoanele care nu realizează venituri şi nu sunt exceptate de la plata CASS, calitatea de asigurat în sistemul de sănătate și dreptul la pachetul de bază se acordă pentru 12 luni de la data depunerii DU. Persoanele fără venituri dobândesc calitatea de asigurat pentru 12 luni, prin depunerea DU, indiferent de data depunerii acesteia.

Pentru 2018, persoanele fizice care obţin venituri din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, agricultură, silvicultură, piscicultură, asocieri cu persoane juridice, investiţii şi alte surse, îşi păstrează calitatea de asigurat, până la termenul de depunere a DU, astfel încât să beneficieze în continuare de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale. Calitatea de asigurat a persoanelor care au obţinut venituri din salarii și asimilate salariilor se mai păstrează trei luni de la data încetării raporturilor de muncă/serviciu. Calitatea de asigurat a categoriilor de persoane asigurate fără plata contribuției se mai păstrează o lună de la data la care nu se mai încadrează în aceste categorii de asigurați.

Pentru persoanele care realizează venituri din activităţi independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016, din cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, din investiţii şi venituri din alte surse, şi pentru persoanele care nu realizează venituri şi nu sunt exceptate de la plata contribuţiei, calitatea de asigurat încetează la data la care expiră perioada pentru care au depus declarația unică, dacă nu depun o nouă declarație pentru perioada următoare.

Persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat beneficiază de pachetul minimal de servicii, ce cuprinde servicii de îngrijire a sănătăţii, medicamente şi materiale sanitare doar în cazul urgenţelor medico-chirurgicale şi al bolilor cu potenţial endemoepidemic, monitorizarea evoluţiei sarcinii şi a lăuzei, servicii de planificare familială, servicii de prevenţie şi îngrijiri de asistenţă medicală comunitară.

Studenţii-doctoranzi care desfăşoară activităţi didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în limita a 4-6 ore convenţionale didactice pe săptămână, şi pensionarii care realizează  venituri din drepturi de proprietate intelectuală, beneficiază de calitatea de asigurat şi de pachetul de servicii de bază, fără plata contribuţiei. Pentru asiguraţii sistemului de asigurări sociale de sănătate, care au obligaţia plăţii contribuției de asigurări sociale de sănătate, după depunerea declaraţiilor fiscale, ANAF are obligaţia să transmită CNAS informaţiile necesare pentru acordarea calităţii de asigurat.

CNAS şi ANAF îşi acordă reciproc şi gratuit accesul la informaţiile referitoare la declararea/achitarea contribuţiei, precum şi la anumite categorii de persoane exceptate de la plata contribuţiei înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate.

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) le reamintește agenților economici că au obligația să comunice structurilor teritoriale ale ANOFM toate locurile de muncă vacante sau nou create.

În cinci zile lucrătoare de la vacantarea locurilor de muncă, angajatorii trebuie să transmită această informație spre agențiile pentru ocuparea forței de muncă. De asemenea, au obligația să comunice agenției pentru ocuparea forței de muncă, din raza căreia își desfășoară activitatea, ocuparea locurilor de muncă vacante, în termen de o zi de la data ocupării lor.

Angajatorii care au încadrat în muncă persoane din rândul beneficiarilor de indemnizații de șomaj sunt obligați să anunțe, în termen de trei zile, agențiile pentru ocuparea forței de muncă la care aceștia au fost înregistrați.

Noua ta carieră poate începe aici – locuri de muncă în toate domeniile, în toate județele

După evaluarea Centrului Național de Evaluare și Examinare, autorii sau grupurile de autori ale căror manuscrise vor fi declarate admise vor fi remunerați de Editura Didactică și Pedagogică, societate pe acțiuni cu statul român acționar unic, reprezentat de Ministerul Educației Naționale (MEN), odată cu cesiunea drepturilor de autor către editură.

Cuantumurile remunerațiilor pentru autorii cu cel mai mare punctaj, ale căror manuscrise vor fi publicate ca manuale școlare la disciplinele din învățământul primar cu una sau două ore pe săptămână, sunt de 25.000 lei (brut), în timp ce pentru disciplinele cu trei sau mai multe ore pe săptămână, din același ciclu de învățământ, suma aprobată este de 35.000 lei (brut).

Noua ta carieră poate începe aici – locuri de muncă în toate domeniile, în toate județele

În ceea ce privește învățământul gimnazial, remunerația pentru autorii care vor avea manuale aprobate la disciplinele cu o oră pe săptămână este de 25.000 lei (brut), la disciplinele cu două ore pe săptămână – 35.000 lei (brut), iar la disciplinele cu patru ore pe săptămână – 45.000 lei (brut). Cuantumurile remunerațiilor pentru autorii care au obținut al doilea și al treilea punctaj ca valoare vor reprezenta 50, respectiv 25 la sută din remunerația acordată manuscrisului cu cel mai mare punctaj, dacă îndeplinesc condiția de a fi primit minimum 85 de puncte.

Suplimentar, MEN va oferi autorilor cu manuscrise declarate admise (doar primele trei poziții) un punctaj distinct, reflectat în metodologia de acordare a gradației de merit pentru 2019. Lista de discipline din trunchiul comun care necesită manuale școlare (clasele I, a II-a, a III-a, a IV-a, a V-a și a VI-a), pentru anul școlar 2018-2019, este disponibilă aici și a fost elaborată în conformitate cu planul-cadru pentru învățământul primar și planul-cadru pentru învățământul gimnazial.

Potrivit unui sondaj al Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR), creșterea salariului minim pe economie, de la 1.450 la 1.900 de lei, a creat dificultăți pentru 79,4 la sută dintre managerii de companii mici și mijlocii. Pentru 81,4 la sută dintre ei, această măsură a dus la creșterea cheltuielilor de personal și pentru alte categorii de salariați decât cei angajați cu salariul minim.

Întrebați dacă creșterea salariului minim pe economie va avea ca efect disponibilizarea unor salariați, 49,9 la sută dintre manageri au răspuns pozitiv. Dintre aceștia, 91,3 la sută vor disponibiliza între unu și cinci salariați, 6,1 la sută între cinci și zece salariați, iar 2,4 la sută vor disponibiliza mai mult de zece oameni. 58,6 la sută dintre managerii de IMM-uri au întâmpinat dificultăți la trecerea contribuțiilor la salariat. Totuși, 72,2 la sută dintre ei au crescut salariile, pentru a compensa în totalitate trecerea contribuțiilor, 13,3 la sută acordă prime lunare, iar 12,9 la sută au crescut salariile, pentru a compensa parțial trecerea contribuțiilor.

Noua ta carieră poate începe aici – locuri de muncă în toate domeniile, în toate județele

Dintre antreprenorii intervievați de CNIPMMR, 93 la sută au între unu și cinci salariați cu contracte part-time, 4,3 la sută au între cinci și zece salariați, iar 2,6 la sută au peste zece astfel de salariați. Pentru 81,2 la sută dintre respondenți, creșterea contribuțiilor pentru salariații cu timp parțial, la nivelul salariul de bază minim brut, a creat dificultăți întreprinderii lor.

68,7 la sută dintre reprezentanții IMM-urilor s-au confruntat cu situația de a avea salariați cu timp parțial (cu 1-2 ore/zi) cu salarii mai mici decât cuantumul contribuțiilor sociale aferente întregului salariu de bază minim brut pe țară (665 lei). În aceste cazuri, 49,1 la sută au mărit salariile pentru a compensa în totalitate trecerea contribuțiilor la salariat, 39,8 la sută au făcut restructurări/ concedieri, iar 6,7 la sută au crescut salariile pentru a compensa parțial trecerea contribuțiilor.

În proporție de 93,3 la sută, respondenții susțin că, per ansamblu, reformele privind creșterea salariului minim, trecerea contribuțiilor la salariat și creșterea contribuțiilor pentru salariații cu timp parțial, au generat efecte negative.

La sondajul realizat de CNIPMMR, între 7 și 16 februarie, au participat 1.752 respondenți, care reprezintă microîntreprinderi (71,4 la sută), întreprinderi mici (13,4 la sută), întreprinderi mijlocii (11,9 la sută) și ONG-uri și alte forme juridice (3,3 la sută). 57,9 la sută au între 1-5 salariați încadrați cu salariul minim pe economie, 27,5 la sută au peste zece salariați cu salariul minim, iar restul de 14,6 la sută au între șase și zece salariați încadrați cu salariul minim.

Conducerile Ministerului Fondurilor Europene și ANOFM (Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă) au semnat contractele de finanțare pentru trei proiecte ce vizează integrarea tinerilor șomeri pe piața muncii.

Proiectele au o valoare totală de circa 9,7 milioane euro și sunt finanțate prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU). Pentru regiunea București Ilfov, contractul de finanțare are o valoare de 1,3 milioane euro, iar pentru celelalte regiuni de dezvoltare, valoarea este de 8,4 milioane euro.

Noua ta carieră poate începe aici – locuri de muncă în toate domeniile, în toate județele

Două dintre proiecte vizează schemele naționale de ucenicie și stagii, și oferă sprijin financiar nerambursabil angajatorilor care organizează programe de ucenicie la locul de muncă sau stagii pentru absolvenții de învățământ superior. Angajatorii care organizează programe de ucenicie sau programe de stagii pot solicita sprijin financiar nerambursabil, prin intermediul acestor măsuri.

Angajatorul care încheie un contract de ucenicie beneficiază de 1.125 lei/lună/ucenic, în perioada de derulare a contractului (12, 24 sau 36 de luni, în funcție de nivelul de calificare al programului), iar angajatorul care încheie un contract de stagiu beneficiază de 1.350 lei/lună, în perioada derulării contractului de stagiu (șase luni). Solicitările de sprijin financiar se pot depune la agențiile județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din regiunile eligibile: Nord-Est, Nord-Vest, Sud–Vest Oltenia și București-Ilfov.

Al treilea proiect, cu o valoare de 460.000 euro, vizează activarea tinerilor NEETs (Not in Education, Employment or Training/care nu sunt înscriși într-un program de educație, ocupare sau formare profesională). Concret, prin acordarea unei prime de activare, se urmărește stimularea ocupării în rândul tinerilor. Astfel, un tânăr cu reședința într-una din regiunile Centru, Sud-Est și Sud Muntenia, înregistrat la AJOFM și care se angajează pentru o perioadă mai lungă de trei luni, beneficiază de 500 lei net (prima de activare, care se acordă o singură dată).

Contactele AJOFM pot fi găsite pe site-ul ANOFM.

Aplicarea confuză și dezorganizată a legii care transferă contribuțiile de la angajator la angajat și a legii salarizării unitare au dus la o situație care, cel mai probabil, va constitui o mare pierdere pentru economia și reputația României, avertizează conducerea Asociației Române pentru Industria Electronică și Software (ARIES).

Alexandru Borcea, președintele ARIES, atrage atenția că noua ordonanță de urgență, OUG nr. 3 din 8 februarie 2018 – care ar fi trebuit să „repare” problemele apărute în companiile IT&C, după transferul contribuțiilor – creează confuzie și inechitate. „Firmele care s-au conformat implementării OUG nr. 79 din 8 noiembrie 2017 și au adăugat, încă din ianuarie, cele șapte procente necesare pentru ca angajaților lor să nu li se diminueze salariul net de anul trecut (pentru angajații cu scutire de la plata impozitului pe veniturile din salarii), află cu surprindere, prin această nouă ordonanță, că ceilalți colegi de breaslă, care nu au făcut acest lucru, ar putea fi premiați prin nouă ordonanță”, spune Alexandru Borcea (foto).

Noua ta carieră poate începe aici – locuri de muncă în toate domeniile, în toate județele

Pe de altă parte, chiar și cei care ar putea beneficia de această ordonanță reclamă că schemele lor de bonificații, până la o anumită sumă, au un efect nesemnificativ în venitul net al angajaților lor. Ținând cont de presiunile legate de inflație, devalorizarea leului și nevoia de renegociere a salariilor, în foarte scurt timp această ordonanță își va pierde efectivitatea în intenție și valoarea, consideră reprezentatul ARIES. Acesta spune că, suplimentar, aceste bâlbe și ezitări creează un sentiment de nesiguranță și neîncredere și în rândul angajaților, ceea ce va încuraja exodul de specialiști în domeniu, foarte râvniți în alte țări, în condițiile în care existau deja probleme mari legate de disponibilitatea resurselor umane din domeniu.

„Industria de IT din România este, poate, singura poveste de succes din ultimii ani în România. Circa 80.000 de programatori au o contribuție la PIB egală deja cu cea din agricultură. Sunt mai multe explicații ale acestui incredibil succes. Poate cea mai semnificativă dintre acestea (în afara celei evidente, legate de profesioniștii din IT și de talentul lor) este ceea ce s-a numit o discriminare pozitivă, adică o scutire de impozitul pe venit a programatorilor, care a transformat România într-o destinație excepțională de outsourcing și nearsourcing și care a permis, în egală măsură, companiilor furnizoare de servicii și soluții IT, să se dezvolte”, afirmă Alexandru Borcea.

Mai multe ...

Email Newsletter

Close