CECCAR: 20 şi 21 ianuarie 2018 – Sesiune specială a examenului de acces la stagiu, pentru absolvenţii programelor de masterat

Absolvenţii programelor de masterat, pentru care există acorduri de colaborare încheiate cu CECCAR, se pot înscrie direct la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, în baza protocoalelor de echivalare a disciplinelor de la examenele de master cu cele de la examenul de admitere în profesie, încheiate de universități cu CECCAR.

Disciplinele la care absolvenţii programelor de masterat vor susţine examene sunt cele la care se face trimitere în protocoalele de colaborare şi cele la care nu au obţinut nota minimă, prevăzută de reglementările în vigoare. Lista completă a protocoalelor încheiate de CECCAR cu facultăţile de profil, evidenţa disciplinelor echivalate din fiecare program de masterat, precum şi condiţiile prevăzute în fiecare protocol, pot fi consultate aici.

Noua ta carieră poate începe aici – locuri de muncă în toate domeniile, în toate județele

În situaţia în care, după verificarea situaţiilor şcolare şi a condiţiilor prevăzute în acordurile de colaborare, nu sunt îndeplinite condiţiile de notă şi medie pe grup de discipline, ca şi în situaţia în care este depășit numărul de două discipline, la care vor fi susţinute examene, absolvenţii vor susţine examene la toate cele șapte discipline corespunzătoare examenului de admitere la stagiu: contabilitate, fiscalitate, drept, evaluare economică şi financiară a întreprinderii, audit, expertiză şi doctrina şi deontologia profesiei contabile.

Pentru pregătirea examenului din ianuarie, în funcţie de disciplinele la care trebuie să susţină examene, absolvenţii programelor de masterat pot să consulte programa pentru examenul de admitere la stagiu, în vigoare pentru sesiunea 2018. După finalizarea procesului de verificare a dosarelor depuse, absolvenţii programelor de masterat care au optat pentru înscrierea directă la stagiu vor fi informaţi, prin filialele de domiciliu, cu privire la disciplinele la care vor susţine examene în 20 şi 21 ianuarie. Candidații care nu promovează examenul de diferență și cei care nu îndeplinesc condiția de medie aferentă disciplinelor examenului de acces sau echivalate nu îndeplinesc condițiile de inscriere directă la stagiu.

S-ar putea să-ţi placă

By 

Email Newsletter

Close