Cluj-Napoca: UBB scoate la concurs peste 8.500 de locuri bugetate, la nivel licenţă şi master

Universitatea Babeş-Bolyai (UBB) va scoate la concurs, pentru anul universitar 2017-2018, 4.947 de locuri bugetate, destinate absolvenților de liceu, peste 9.200 de locuri în regim cu taxă și 2.650 de locuri pentru învățământ la distanță și învățământ cu frecvență redusă, pentru studii universitare de nivel licenţă. Dintre locurile bugetate, 60 sunt alocate pentru candidaţii de etnie rromă, cinci pentru persoanele cu dizabilități, iar 128 pentru etnicii români din străinătate.

La nivel master, UBB va scoate la concurs, pentru anul universitar 2017-2018, peste 3.595 de locuri la buget, peste 6.600 de locuri la taxă și circa 900 de locuri pentru învățământul cu frecvență redusă. Din numărul locurilor bugetate, 25 sunt special alocate candidaţilor de etnie rromă, iar 95 sunt etnicilor români din afara graniţelor României. Candidații vor putea alege între cele 237 de programe de licență (învățământ cu frecvență și la distanță), respectiv 223 de programe de master (învățământ cu frecvență sau frecvență redusă).

Admiterea în anul universitar 2017-2018 vine cu noutăţi în ceea ce priveşte specializările oferite. UBB propune şapte specializări noi la nivel licență, la Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului – Specializarea Management şi audit de mediu (limba română), respectiv Specializarea Ingineria calității, sănătății, securității și a mediului (limba română), Facultatea Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei – Specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar (în limba germană), Facultatea de Studii Europene – Specializarea Relații internaționale și studii americane (în limba engleză), Specializarea Relații internaționale și studii asiatice (în limba română), respectiv Specializarea Relații internaționale și diplomație în afaceri (limba română); Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative și ale Comunicării – Specializarea Administrație publică (limba maghiară). Programele noi vor fi scoase la concurs după publicarea lor în Monitorul Oficial.

UBB propune și 13 programe noi de master. Două dintre ele sunt deja publicate în Monitorul Oficial al României: Managementul resurselor umane și sociologia organizațiilor (limba maghiară), oferit de Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, respectiv  Managementul resurselor umane în sectorul public, oferit de Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării.

Perioada de admitere pentru noul an universitar este cuprinsă între 12 și 31 iulie. Calendarul admiterii cuprinde perioada de înscrieri, probele de concurs, afişarea rezultatelor, depunerea contestațiilor, confirmarea locurilor, perioada de redistribuire a locurilor rămase disponibile. Mai multe detalii sunt disponibile aici și aici.

Pentru admiterea în anul universitar 2017-2018, facultăţile din cadrul UBB au elaborat diferite tipuri de probe scrise sau orale, pentru testarea cunoştinţelor şi capacităţilor cognitive ale elevilor. Facultăţile vor lua în considerare media examenului de bacalaureat, cu pondere diferită. Tematica de concurs şi bibliografia pentru probele scrise sunt afişate pe paginile oficiale ale fiecărei facultăţi. Taxele de admitere şi taxele de şcolarizare pentru anul universitar 2017-2018 sunt stabilite la nivelul fiecărei facultăţi şi pot fi consultate aici.

S-ar putea să-ţi placă

By 

Email Newsletter

Close