Criza de guvernanță corporativă – ce au învățat managerii din greșelile trecutului

Criza din 2008 a atras atenția tuturor asupra necesității reglementării și implementării unui set riguros de reguli și principii după care sunt conduse, respectiv supravegheate, companiile.

Florentina Șușnea

Managing Partner @ PKF Finconta

Regulile de guvernanță a întreprinderilor existau la începutul anilor 2000, numai că reglementările laxe, precum și inconsistența auditului intern cu privire la administrarea și controlul activității top managementului, au condus la comportamente adminstrative neconforme. Formele acestora au acoperit un spectru destul de larg, de la conflicte de interese și incompatibilități la abuzuri de putere și nerespectarea unor minime criterii de transparență și administrare a riscului.

Noua ta carieră poate începe aici – locuri de muncă în toate domeniile, în toate județele

Cine au fost cei păgubiți? De cele mai multe ori acționarii, angajații, consumatorii, partenerii de afaceri. Am învățat ceva din această experiență? Se pare că nu, din moment ce, recent, multe companii de stat au fost exceptate de la efectele OUG 109/2011 privind managementul corporativ.

La ce e bună guvernanța corporativă? Principalele beneficii pe care guvernanță corporativă le aduce tuturor factorilor implicați sunt următoarele:

 1. Diminuarea riscurilor pe care le comportă să faci business pentru acționari;
 2. Dezvoltarea performanțelor prin eficientizarea activităților pentru manageri;
 3. Internaționalizarea, deschiderea către alte piețe pentru acționari și manageri;
 4. Creșterea transparenței și responsabilității sociale pentru clienți;
 5. Predictibilitatea evoluției investiției pentru investitori;
 6. Bună reputație printre investitori și finanțatori.

În țările cu tradiție în guvernanță corporativă, există două modele consacrate: modelul shareholder și modelul stakeholder. În timp ce primul privește maximizarea valorii pentru acționari, cel de-al doilea vizează apărarea interesului părților implicate (angajați, parteneri de afaceri, acționari, manageri etc). Modelul pentru care a optat economia emergentă a României este modelul stakeholder.

Cu toate acestea, există o lipsă de consecvență în ce privește implementarea guvernanței corporative, din cauza următoarelor cinci motive principale:

 1. Mecanisme de control laxe pentru informarea financiară relevanță, inteligibilă, comparabilă și semnificativă;
 2. Eșecul implementării unui sistem contabil în acord cu evoluțiile internaționale;
 3. Nedefinirea clară a raporturilor între proprietari și manageri;
 4. Centralizarea luării deciziilor și neimplicarea celorlalte părți participante;
 5. Absența unui cadru conceptual despre ce înseamnă o piață eficientă.

Lipsa de consecvență a implementării guvernanței corporative provine și din caracterul facultativ, în termeni juridici – supletiv, al prevederilor acesteia în România, care trage după sine o conformare doar pe bază voluntară a companiilor.

Creșterea performanței economice, competitivității și investițiilor, se poate realiza pe termen lung cu ajutorul guvernanței corporative. Din cauza unor factori specifici (culturali, economici, sociali), în România nu se poate vorbi despre o aplicare exhaustivă a principiilor de bună practică a guvernanței corporative.

Chiar dacă primul cod de guvernanță corporativă a apărut în 2001 și a fost apoi înlocuit, în 2008, cu unul nou, el a devenit un subiect ce primea atenție în contextul crizei economice. Criza din 2008-2009 a trecut; România este, statistic, pe creștere economică, și subiectul guvernanței corporative s-a stins. Tranziția de la instituții de stat guvernate de tot felul de relații, la instituții bazate pe reguli, mai trebuie să aștepte. Se pare că guvernanța corporativă ne preocupă numai atunci când economia suferă.

DESPRE PKF FINCONTA

De peste 22 de ani, este una dintre principalele zece firme de servicii profesionale din România. Ca membră ai PKF International Ltd., este parte dintr-o rețea internațională de firme independente din punct de vedere legal, care oferă consultanță și audit oriunde în lume. Grupul PKF Finconta este format din patru societăți cu capital românesc: PKF Finconta, PKF Finconta Consultanță, PKF Finconta HR și Finconta Consulting SPRL, membre ale organismelor profesionale naționale CECCAR, CAFR, CCFR și UNPIR. Prin intermediul acestora, oferă servicii de audit financiar, analiză financiară corporativă, consultanță fiscală, întocmirea dosarului prețurilor de transfer, servicii de contabilitate, salarizare, resurse umane, insolvență, auditarea fondurilor nerambursabile și due diligence de achiziții.

S-ar putea să-ţi placă

By 

Email Newsletter

Close