Echipa Groupama se „antrenează” pentru neprevăzut

Prin inovații și soluții flexibile și ușor de accesat, Groupama urmărește ca fiecare angajat să aducă o contribuție activă la simplificarea și eficientizarea proceselor de care este responsabil. Astfel, va reuși să consolideze parteneriatul cu clienții. Este unul dintre obiectivele principale ale Groupama Asigurări, iar compania consideră că profesionalismul angaja­ților și calitatea serviciilor furnizate pot contribui la dezvoltarea bunelor prac­tici din piața de asigurări din România.

Pentru a obține asemenea performan­țe, Groupama asigură angajaților un mediu de lucru dinamic, în care performanța și angajamentul organizațional sunt recunoscute și recompensate. Cul­tura companiei impune practici corecte și transparente, centrate pe respectarea consecventă a angajamentelor asumate față de clienți și angajați. Pentru a implementa această cultură, compania a dezvoltat o serie de programe și pro­ceduri interne personalizate.

Angajații au la dispoziție oportunități de învățare și dezvoltare a competențelor, prin implicarea în cursuri, seminarii, proiecte noi sau în colaborări transversale cu alte structuri. „Angajatul Groupama Asigurări trebuie să demonstreze valorile companiei prin intermediul competențelor utilizate zilnic, orientare spre clienți, agilitate, angajament organizațional, orientare colaborativă și livrare de rezultate pozitive. Succesul companiei este direct legat de motivaţia și performanţa angaja­ţilor. De aceea, Groupama a pregătit programe de resurse umane integrate, pentru a atrage și reține angajați valoroși, responsabili și dedicati, capabili să genereze performanță individuală și în echipă”, precizează reprezentanții companiei.

Programul de internship Academica oferă posibilitatea tinerilor de a-și face debu­tul în carieră în cadrul unei companii dinamice și de încredere. Programul le oferă posibilita­tea să intre în contact cu domeniul asigurărilor, într-un mediu real de muncă. Astfel, pe durata a șase luni, timp de patru ore pe zi, debutanții pot să aplice și să-și dezvolte cunoștințele și abi­litățile deprinse în anii de studiu. Dacă pe par­cursul celor șase luni demonstrează că sunt implicați și că își doresc să facă parte din echipa Groupama, au toate șansele să devină angajați pe perioadă nedeterminată, chiar în departa­mentul în care au parcurs internship-ul.

Recrutarea, selecția și mobilitatea in­ternă au la bază nevoile de business ale companiei și apelează la instrumente profe­sioniste de selecție, bazate pe bunele practici în domeniu. Groupama Asigurări îşi propune să conducă procese de recrutare şi selecţie bazate exclusiv pe merit, pentru a ocupa posturile din cadrul companiei cu persoanele cele mai califi­cate pentru poziţia respectivă. Groupama Asi­gurări îşi încurajează angajaţii să îşi dezvolte potenţialul şi să îşi urmărească interesele pro­fesionale în cadrul organizaţiei. Mobilitatea lor reprezintă o modalitate impor­tantă prin care compania asigură cea mai bună compatibilitate între posturi şi cunoştinţele, abilităţile şi experienţa angajaţilor.

Programul de recomandări interne are scopul de a încuraja angajaţii să identifice şi să recomande potenţiali candidaţi, din cadrul propriilor reţele sociale şi profesionale, pentru posturile disponibile în cadrul companiei.

Familiarizarea noilor angajați cu mediul de lucru Groupama este ghidată prin programul de inducție. Scopul acestui proces este ca noul angajat sa simtă că integrarea lui în ca­drul companiei este facilitată, să cunoască aşteptările companiei şi care sunt resursele puse la dispoziţie pentru îndeplinirea obiectivelor şi sarcinilor postului. Soluțiile de învățare și dezvoltare sunt adaptate nevoilor individuale de dezvoltare, țin cont de obiectivele companiei și urmăresc dezvoltarea potențialului angajaților. Soluțiile de învățare se concentrează pe dezvoltarea și îmbunătățirea competențelor și comportamentelor necesare fiecărui angajat și echipei din care face parte, cu scopul creșterii capacității de a obține rezultate performante.

Procesul de management al performanței oferă un cadru siste­matic de stabilire de obiective, evaluare periodică și identificare a nevoilor de dezvoltare. Pentru a măsura performanţa fiecărui angajat şi pentru a acorda recompense pe măsura performan­ţelor individuale obţinute, Groupama utilizează Sistemul de Management al Performanţei. Acest sistem constituie un proces strategic, de creştere a performanţelor organizaţiei prin performanţele angajaților şi prin dezvoltarea şi recompensarea celor care contribuie, individual sau în cadrul echipei, la dezvol­tarea companiei. Dezvoltarea profesională și cea a carierei sunt încurajate prin managementul talentelor, consiliere de carieră și politica de transfer și promovare. „Compania pune mare preț pe recunoașterea meritelor angajați­lor si se mândrește cu perfomanțele lor. Programele de recunoaștere au fost lansate cu scopul de a identifica, dezvol­ta și reţine <talentele> în cadrul companiei. <Talente>, în cadrul acestui program, sunt persoanele care, pe lângă rezultatele bune obţinute, demonstrează și comportamente ce susțin valorile companiei – angajament organizațional, orientare către client, colaborare și responsabilitate”, declară reprezentanții Groupama.

În România, performanțele Groupama duc compania mai aproape de unul dintre cele mai importante obiective, acela de a deveni asigurătorul preferat al românilor. Astfel, practicile și procedurile interne ale companiei se reflectă în rezultatele înregistrate:

  • profit de 13,5 milioane lei, în 2014;
  • compania cu cel mai mic număr de reclamații din top 5 asi­gurători generaliști și cea mai mică pondere a reclamațiilor întemeiate;
  • lider pe linia de business Agro;
  • locul al doilea pe liniile Property si Casco;
  • al patrulea jucător pe linia asigurărilor de sănătate (după doar un an de la intrarea pe această piață).

DESPRE GROUPAMA ASIGURĂRI

Este unul dintre liderii pieţei de asigurări din România, recunoscut pentru calitatea serviciilor şi soluţiile flexibile de asigurare oferite celor peste un milion de clienţi individuali şi peste 67.000 de companii. „Parte a unui grup internaţional de asigurări şi servicii financiare, cu 34.000 de angajaţi ce deservesc peste 13 milioane de clienţi, la nivel global, Groupama Asigurări îşi orientează strategia de dezvoltare în jurul celui mai important partener al său – clientul. Pentru el dezvoltă produse şi servicii simple şi flexibile, adaptabile nevoilor acestuia, care să îi asigure continuitatea planurilor, atunci când apar evenimente neprevăzute. Abordarea pieței într-o manieră personală, printr-un parteneriat solid asigurător-client, ne garantează performanțele. Prioritatea angajaților companiei este să asigure cele mai bune servicii, pentru a reuși să vină în sprijinul clientului, atunci când acesta se confruntă cu situații neprevăzute”, arată conducerea Groupama.

 

S-ar putea să-ţi placă

By 

Email Newsletter

Close