Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM devine partener pentru beneficiarii Start-Up Nation

Produsul creat de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) este dedicat garantării creditelor accesate pentru dezvoltarea business-urilor prin programul guvernamental.

Prin semnarea convențiilor de lucru cu  toate cele trei bănci partenere în Programul Start-Up Nation – BCR, Banca Transilvania și CEC Bank -, FNGCIMM susține beneficiarii Programului. Startup-urile declarate eligibile  pot  accesa finanțarea necesară  de la bănci, iar obligaţiile de rambursare sunt garantate de FNGCIMM, în proporție de maximum 80 la sută.

Pe lângă implementarea  unei proceduri simplificate de acordare  a garanțiilor pentru creditele punte destinate implementarii planurilor de afaceri, FNGCIMM, prin cooptarea în proiect a Fondului Român de Contragarantare,  oferă  un sprijin financiar  real beneficiarilor Start-Up Nation, prin reducerea comisionului  de garantare cu până la 1,32 la sută.

Diminuarea comisionului  standard de garantare a startup-urilor, reglementat de Comisia Europeană, de la  3,8 la maximum 2,48 la sută pe an, reprezintă facilitatea pe care FNGCIMM o oferă beneficiarilor Programului Start-Up Nation. „Consider că startup-urile, alături de celelalte IMM-uri și firme mari de pe piață, reprezintă o categorie  esențială pentru orice ecosistem de business. Este fundamentală susținerea dinamicii acestora prin acțiuni substanțiale și concertate ale Guvernului și  ale altor actori implicați, precum instituții financiare bancare și non-bancare, structuri de sprijinire a afacerilor”, declară Alexandru Petrescu (foto), director general FNGCIMM.

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii este o instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, înfiinţată pentru facilitarea accesului IMM-urilor la finanţări, prin acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse. FNGCIMM instrumentează programe guvernamentale destinate relansării economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum şi creării și susținerii de locuri de muncă, și funcţionează ca o societate comercială pe acţiuni, cu acţionar unic statul român, sub supravegherea prudenţială a BNR.

FNGCIMM colaborează cu 30 de instituţii financiare în baza unor convenţii de lucru. Garanția FNGCIMM este cea mai lichidă garanție, plătibilă în maximum 90 zile de la solicitarea de plată a finanţatorului, însoţită de documentaţia completă, față de minimum doi ani, durata medie de executare a unei ipoteci. FNGCIMM asigură o acoperire teritorială națională, prin patru sucursale, cinci reprezentanțe și trei filiale.

S-ar putea să-ţi placă

By 

Email Newsletter

Close