Fonduri de peste 29 milioane de euro, pentru dezvoltarea de proiecte IT&C

Peste 29 de milioane de euro sunt disponibile pentru microîntreprinderile şi IMM-urile din domeniul tehnologiei informaţiei, pentru dezvoltarea de proiecte de cercetare şi dezvoltare, prin intermediul unor scheme de ajutor de stat, a anunţat ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Bogdan Cojocaru.

Finanţarea totală pentru Acţiunea 2.2.1 – Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu, prin dezvoltarea de clustere, este de 94 de milioane de euro şi se va întinde până în 2020. Din bugetul alocat primului apel din acest program, 25 de milioane de euro (116.752.500 lei) provin din Fondul European de Dezvoltare Regională, iar restul de la bugetul de stat.

Noua ta carieră poate începe aici – locuri de muncă în toate domeniile, în toate județele

Firmele pot obţine sume cuprinse între 500.000 şi 3,5 milioane de euro, iar pentru fiecare proiect se vor acorda fonduri combinate, respectiv schemă de ajutor de stat şi schemă de ajutor de minimis. Valoarea maximă eligibilă a ajutorului de minimis nu poate depăşi 20 la sută din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectului şi nu poate fi mai mare decât echivalentul în lei a 200.000 de euro. „În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi, pe o perioadă de trei ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis, depăşeşte pragul de 200.000 de euro (100.000 de euro, în cazul solicitanţilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transporturilor), solicitantul nu poate beneficia de prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis nici chiar pentru acea fracţiune din ajutor care nu depăşeşte acest plafon”, se menţionează în Ghidul solicitantului.

Printre categoriile de activităţi eligibile se află achiziţionarea de hardware TIC şi a altor dispozitive aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcţiune), amenajarea Centrului de date în care se vor instala echipamentele TIC achiziţionate prin proiect (o singură dată pe perioada implementării), achiziţionarea sau dezvoltarea aplicaţiilor software/ licenţelor necesare implementării proiectului, activităţi aferente cercetării industriale sau dezvoltării experimentale, servicii de consultanţă în domeniul inovării şi pentru serviciile de sprijinire a inovării, cercetări de piaţă (identificarea unor nişe de piaţă pentru produsul/ serviciul inovativ), achiziţionarea de servicii de consultanţă, activităţi aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate/ achiziţionate şi pentru cel care va asigura mentenanţa, respectiv achiziţie a serviciilor de auditare intermediară/ finală, financiară şi tehnică.

IMM-urile şi microîntreprinderile care obţin finanţare trebuie să implementeze proiectul în cel mult trei ani de la data semnării contractului. Perioada se poate majora doar în baza unei justificări temeinice ori în cazuri de forţă majoră. Depunerea propunerilor de proiecte va demara în 17 decembrie şi se va încheia pe 14 februarie 2019. Ele vor fi înregistrate online, prin aplicaţia MySMIS2014.

S-ar putea să-ţi placă

By 

Email Newsletter

Close