IMM-urile cu mai puţin de 21 de angajaţi, obligate să demareze negocieri sociale colective

Articolul VII din OUG nr. 82/2017 introduce o serie de derogări de la Legea nr. 62/2011 a dialogului social, prin care li se impune IMM-urilor sub 21 de salariaţi să înceapă negocierile sociale colective, semnalează Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Milocii din România – CNIPMMR.

Potrivit Consiliului, OUG nr. 82/2017 „a fost adoptată într-un mod total netrasparent, deoarece nu a existat dialog cu confederaţiile patronale reprezentative, având în vedere că au fost stabilite obligaţii noi pentru toţi angajatorii din mediul privat din România, iar Ordonanţa nu este semnată de ministrul pentru Dialog Social, Gabriel Petrea, care are în portofoliu problematica Legii nr. 62/2011 a dialogului social”.

CNIPMMR arată că Ordonanţa în cauză introduce noi obligaţii pentru IMM-uri și stabilește că:

  • Prin derogare de la dispoziţiile art. 129 alin. 1 din Legea nr. 62/2011, care prevăd că „negocierea colectivă este obligatorie numai la nivel de unitate, cu excepţia cazului în care unitatea are mai puţin de 21 de angajaţi”, se introduce obligaţia pentru toate unităţile, indiferent de numărul de angajaţi, care nu au contract/acord colectiv de muncă, de a iniţia negocieri colective, pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 79/2017. Rezultă că IMM-urile sub 21 de salariaţi, care nu au avut niciodată negocieri colective şi nu sunt familiarizate cu procedura acestora, sunt obligate să înceapă negocierile pentru punerea în aplicare a OUG nr. 79/2017;
  • În cazul unităţilor care au contracte colective de muncă, acestea sunt obligate să reia negocierile pentru punerea în aplicare a OUG nr. 79/20171. În acest caz, se încalcă acordul de voinţă al părţilor, care au semnat deja un contract colectiv de muncă, fiindcă acesta este în vigoare şi produce efecte. Practic, se acordă salariaţilor un motiv pentru a declanşa greva, având în vedere negocierile pentru includerea în contractele colective de muncă a dispoziţiilor OUG nr. 79/2017, arată CNIPMMR;
  • Termenul acordat, de o lună, pentru derularea negocierilor colective, între 20 noiembrie și 20 decembrie, este unul forţat, în condiţiile în care Legea nr. 62/2011 prevede un termen de 60 de zile calendaristice, ce poate fi prelungit prin acordul părţilor;

Noua ta carieră poate începe aici – locuri de muncă în toate domeniile, în toate județele

  • OUG nr. 82/2017 introduce prevederi ce încalcă voinţa angajaţilor, care nu doresc să constituie un sindicat la nivel unităţii, chiar şi nereprezentativ sau afiliat la o federaţie sindicală reprezentativă în sectorul de activitate, și stabilește în mod aberant că la negociere pot participa reprezentanţii federaţiei sindicale reprezentative în sectorul de activitate, în baza mandatului acordat de acestea, împreună cu rezentanţii salariaţiilor, în loc ca negocierea să aibă loc cu reprezentanţii aleşi ai angajaţilor, astfel cum este prevăzut de Legea nr. 62/2011. Mai mult, sunt introduşi în procesul de negociere la nivelul unităţii reprezentanţii confederaţiilor sindicale reprezentative, alături de reprezentanţii salariaţiilor, în întreprinderi în care nu există un sindicat constituit;
  • Din formularea lipsită de coerenţă, utilizată în OUG nr. 82/2017, referitoare la obligativitatea negocierii colective „pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal”, rezultă că angajatorii şi angajaţii pot negocia orice aspect cuprins în OUG, şi nu cele – sau nu doar cele – legate de transferul contribuţiilor de la angajator la angajat.

„Aprobarea, în lipsa oricărui dialog social, a OUG nr. 82/2017, prin care se introduc excepţii de la Legea nr. 62/2011 și se stabilesc noi obligaţii pentru IMM-uri, în privinţa negocierilor colective, prin încălcarea acordului de voinţă al părţilor, acolo unde există contracte colective de muncă, prin obligarea părţilor să renegocieze, coroborat cu faptul că OUG nu este semnată de ministrul pentru Dialog Social, care are competenţe în implementarea Legii nr. 62/2011, arată disperarea Guvernului de a găsi soluţii nerealiste la problemele generate de transferul contribuţiilor de la angajator la angajat”, declară Florin Jianu, preşedintele CNIPMMR. În opinia acestuia, un motiv în plus pentru neadoptarea acestei măsuri este dat de faptul că în această perioadă îşi desfăşoară activitatea grupul de lucru pentru modificarea Legii nr. 62/2011, format din reprezentanţii Guvernului, patronatelor şi sindicatelor, iar reprezentanţii Guvernului nu au adus la cunoştinţa partenerilor sociali intenţia de a introduce derogări de la Legea dialogului social.

Preşedintele CNIPMMR atenționează că prin noua Ordonanţă „se încalcă dispoziţiile Legii nr. 346/2004 a IMM-urilor, ce prevede în mod expres obligativitatea efectuării Testului IMM, pentru aflarea impactului asupra IMM-urilor al noilor prevederi”.

S-ar putea să-ţi placă

By 

Email Newsletter

Close