Industria bancară a lansat „Biblia” bancherilor din România

Noul Cod de Conduită al industriei bancare evidențiază „respectarea principiilor eticii bancare în raport cu toți stakeholderii sistemului bancar și pune accent pe protecția consumatorului, prin conlucrarea cu debitorii consumatori care se confruntă cu dificultăți financiare”.

Codul de Conduită al industriei bancare, care revizuiește Codul de Etică Bancară aprobat în 2009, este implementat de fiecare instituție de credit din România. El include, pentru prima dată, un capitol special, denumit „Principii de Bune Practici Bancare şi de Conduită a Băncilor în Relația cu Debitorii Consumatori confruntați cu situații de dificultate de plată ori reprezentând un Caz Social”, destinat protecției consumatorilor. În elaborarea acestor principii, comunitatea bancară a luat în considerare recomandări primite de la asociații pentru protecția consumatorilor de servicii financiare.

Noua ta carieră poate începe aici – locuri de muncă în toate domeniile, în toate județele

„Noul Cod de Conduită a apărut din înţelegerea şi dorinţa asumării responsabilităţilor pe care sistemul bancar le are faţă de clienţii săi şi, în sens larg, faţă de societatea românească. Asistăm, la nouă ani de la lansarea primului Cod de Etică al industriei, la reaşezarea, în baza preluării celor mai înalte standarde de etică şi profesionalism, a modului în care ne raportăm la toţi partenerii noştri şi în special la clienţi, dar mai ales la clienţii aflați în dificultate. Sunt reglementate, într-o abordare completă, de 360 de grade, relaţiile inter-bănci, dintre bănci şi clienţi, dintre instituțiile de credit şi autorităţi, dintre acestea şi angajaţi şi între angajaţii din cadrul sistemului bancar. Se creează astfel un cadru unic, transparent şi predictibil de desfăşurare a activităţilor de relaţionare internă şi externă a sistemului bancar”, declară Sergiu Oprescu, preşedintele Consiliului Director al Asociaţiei Române a Băncilor (ARB).

Prin intermediul principiilor cuprinse în noul Cod de Conduită, se stabilește un cadru general de conduită a băncilor în relația cu debitorii aflați într-o situație de dificultate de plată sau în privința cărora este iminentă apariţia unei asemenea situații, precum şi în relaţia cu debitorii care reprezintă cazuri sociale. Băncile vor conlucra cu debitorii consumatori şi le vor oferi sprijin şi sfaturi pentru identificarea de soluţii pentru depăşirea impasului în care se află. Codul de Conduită prevede de altfel și obligația băncilor de a asigura pregătirea continuă și specializarea personalului. Debitorii sunt încurajați să răspundă solicitărilor băncii, în special, în ceea ce privește furnizarea de informații pentru soluționarea cazului, inclusiv informații despre situația lor financiară, și să manifeste deschidere pentru discutarea diverselor soluții propuse de bancă.

Pentru punerea în aplicare a prevederilor Codului şi monitorizarea modului în care este respectat, ARB a constituit un Juriu de Onoare, care va soluționa cazurile de încălcare a prevederilor Codului de Conduită de către oricare dintre membri, cele provenite din relațiile dintre băncile membre, ca și dintre acestea și autorități.

S-ar putea să-ţi placă

By 

Email Newsletter

Close