Inspectoratul General pentru Imigrări scoate la concurs aproape 30 de posturi

Viitorii polițiști de imigrări își vor desfășura activitatea în cadrul aparatului propriu al Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI), în cadrul structurilor județene pentru imigrări și în centrele specializate pe linie de azil.

Cele 29 de posturi vacante (26 agenți și 3 ofițeri), care vor fi ocupate prin concurs din încadrare directă, pentru agenți și ofițeri de poliție, sunt în domenii de activitate precum proceduri administrative și judiciare de azil, integrare, migrație, resurse umane, comunicații și informatică, administrativ, achiziții, analiză de risc, logistică, secretariat.

Noua ta carieră poate începe aici – locuri de muncă în toate domeniile, în toate județele

Posturile au fost deblocate prin Memorandum aprobat de Guvernul României, în urma unei analize privind necesitățile operative și de suport, de la nivelul structurilor centrale și teritoriale. Executivul a avut în vedere și „obiectivul de creştere a gradului de siguranţă a cetăţeanului și a capacității de acțiune la nivelul structurilor teritoriale, prioritatea în combaterea migraţiei ilegale şi facilitarea accesului persoanelor la procedura de azil”.

Pentru a participa la examen, candidații trebuie să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România, să cunoască limba română, scris şi vorbit, să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic, să aibă minimum 18 ani împliniţi, să nu aibă antecedente penale, să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă, pentru motive disciplinare, în ultimii șapte ani, să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică și să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară.

Cinci posturi sunt în cadrul Direcției pentru Imigrări a Municipiului București, trei în Centrele Regionale de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil din București, la Serviciile pentru Imigrări din Rădăuți (două posturi), Caraș-Severin, Călărași, Mehedinți, Ilfov, Timiș și Giurgiu, precum și Centrele de luare în Custodie Publică Otopeni și Arad (câte un post).

Documentele necesare înscrierii la examen vor fi depuse personal la Inspectoratul General pentru Imigrări – Serviciul Resurse Umane din str. Lt. col. Marinescu Constantin, nr. 15 A, Bucureşti, între 15 și 19 ianuarie 2018. Informații suplimentare despre modalitățile de înscriere și participare la concurs, condițiile de recrutare, probele de examen, criteriile de departajare și alte date importante pentru desfășurarea în bune condiții a recrutării și încadrării candidaților pot fi obținute de la structura de resurse umane a Inspectoratului General pentru Imigrări, pe site-ul oficial al instituției și la numărul de telefon 021 410 75 13.

S-ar putea să-ţi placă

By 

Email Newsletter

Close