MApN recrutează peste 2.200 de rezervişti voluntari

Prima etapă a procesului de recrutare și selecție a rezerviştilor voluntari ai Armatei României începe în 10 iulie, cu selecționarea candidaților care doresc să încadreze funcții de soldați și gradați rezerviști voluntari. Recrutarea pentru posturile de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri rezervişti voluntari se va realiza în etapa a doua, după un calendar ce va fi anunţat în timp oportun.

Pentru înscrierea în procesul de recrutare şi selecţie, candidaţii se vor prezenta la sediul centrului militar județean sau de sector pe a cărui rază de responsabilitate îşi au domiciliul, pentru a completa o cerere. Trebuie să aibă asupra lor actul de identitate (în original şi în copie), certificatul de cazier judiciar (eliberat cu maximum șase luni înainte de data depunerii), acte de studii și alte documente ce atestă alte competenţe dobândite în viaţa civilă (în original şi în copie), permisul de conducere (în original şi în copie, dacă este cazul, pentru candidaţii fără pregătire militară, dacă îndeplinirea atribuţiilor postului pentru care candidează presupune conducerea tehnicii specifice), livretul militar (în original şi în copie, dacă este cazul, numai pentru cei care deţin calitatea de rezervist).

La prezentarea la centrul militar, candidaţii vor fi informaţi cu privire la etapele pe care le presupune procesul de recrutare şi selecţie a rezerviştilor voluntari, respectiv unitatea militară în care vor susţine probele de selecţie, unitatea sanitară militară unde vor susţine examinarea medicală, unitatea militară/centrul de instruire în care vor executa programul de instruire iniţială. Candidaţii fără pregătire militară vor fi consiliaţi în ceea ce priveşte exprimarea opţiunilor, în sensul orientării către armele/serviciile şi specialităţile militare pentru care prezintă aptitudini.

Voluntarii rezervişti vor primi, pe toată perioada în care vor beneficia de acest statut, zece la sută din salariul de bază. Pentru 2017 sunt disponibile circa 2.200 de posturi pentru gradaţi şi soldaţi rezervişti voluntari, în 24 de judeţe şi în Bucureşti. Pentru alte detalii, cei interesaţi se pot adresa centrelor militare județene sau de sector. Adresele poștale și datele de contact ale centrelor sunt disponibile aici.

S-ar putea să-ţi placă

By 

Email Newsletter

Close