MApN recrutează peste 3.400 de rezervişti voluntari

Procesul de recrutare şi selecţie a rezerviştilor voluntari ai Armatei continuă, în 2018, cu o nouă etapă ce a început astăzi cu selecţionarea candidaţilor care doresc să încadreze funcţii de ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri şi soldaţi-gradaţi rezervişti voluntari.

Pentru 2018, sunt disponibile peste 3.400 de posturi, dintre care circa 380 pentru ofiţeri, 140 pentru maiştri militari, 680 pentru subofiţeri şi peste 2.200 pentru gradaţi şi soldaţi rezervişti voluntari. Candidații vor fi recrutați între 2 aprilie și 8 iunie, iar selecția, repartizarea pe funcții, anunțarea candidaților declarați admiși și instruirea lor se vor desfășura conform unui calendar ce va fi anunțat în timp util.

Noua ta carieră poate începe aici – locuri de muncă în toate domeniile, în toate județele

Pentru înscrierea în procesul de recrutare şi selecţie, candidaţii se vor prezenta la sediile centrelor militare zonale, judeţene sau de sector pe a căror rază îşi au domiciliul, pentru a completa o cerere. Trebuie să aibă asupra lor actul de identitate, în original şi în copie, certificatul de cazier judiciar, eliberat cu maximum şase luni înainte de data depunerii, acte de studii şi alte documente ce atestă alte competenţe dobândite, în original şi în copie, permisul de conducere, în original şi în copie, pentru candidaţii fără pregătire militară, dacă îndeplinirea atribuţiilor postului pentru care candidează presupune conducerea tehnicii specifice, și livretul militar, în original şi în copie, pentru cei care deţin calitatea de rezervist.

La prezentarea la sediile centrelor militare, candidaţii vor fi informaţi cu privire la etapele procesulului de recrutare şi selecţie a rezerviştilor voluntari, respectiv unitatea militară în care vor susţine probele de selecţie, unitatea sanitară militară unde vor susţine examinarea medicală, unitatea militară/centrul de instruire în care vor executa programul de instruire iniţială. Candidaţii fără pregătire militară vor fi consiliaţi în ceea ce priveşte exprimarea opţiunilor, în sensul orientării către armele/serviciile şi specialităţile militare pentru care prezintă aptitudini. Pentru alte detalii, cei interesaţi se pot adresa centrelor militare judeţene sau de sector. Adresele poştale şi datele de contact ale centrelor sunt disponibile pe pagina de internet destinată recrutării.

În urma campaniei de recrutare și selecție a soldaților și gradaților rezerviști voluntari desfășurată în 2017, au fost recrutați 739 de candidați, dintre care 209 au semnat contracte cu unitățile militare beneficiare. Rezerviştii voluntari reprezintă o categorie de personal militar în rezervă, distinctă faţă de cea a personalului militar în activitate.

S-ar putea să-ţi placă

By 

Email Newsletter

Close