NTN-SNR Rulmenţi: „Pionierii” Zonei Industriale Vest

Atunci când francezii de la SNR Roulements au luat decizia de a investi în Sibiu, Zona Industrială Vest era doar un proiect pe masa de lucru a conducerii Primăriei. Între timp, ieşirea din oraş înspre Cluj s-a populat, dar rulmenţii care echipează maşini produse de cei mai importanţi constructori europeni sunt fabricaţi, în continuare, la Sibiu.

NTN-SNR Rulmenţi Sibiu este o filială a grupului NTN-SNR Roulements Franţa şi are ca obiect principal de activitate producerea rulmenţilor destinaţi autovehiculelor, mai precis efectuarea prelucrărilor finale (rectificări) şi montajul  acestora. Construirea primei hale industriale, pe o suprafaţă de 1,3 hectare, a început în 2003, pe un teren de 13 hectare, amplasat în Zona Industrială Vest, din apropierea Aeroportului Sibiu. În iunie 2011, a demarat construcţia celei de-a doua clădiri. Aici, activitatea de producţie va porni la începutul anului 2012. 

Liniile de producţie au fost integrate treptat. Numărul lor a crescut liniar cu creşterea producţiei – de la trei linii (două de rectificare unitară şi una de montaj) în aprilie 2004, spre sfârşitul anului la şase linii de rectificare şi două de montaj şi o producţie de 200.000 rulmenţi/lună, pentru a ajunge, în 2011, la 50 de linii de rectificare şi zece linii de montaj, cu o producţie de 2,2 milioane rulmenţi/lună. Pentru alimentarea acestor mijloace de producţie, s-au pus în funcţiune două linii de 6MW, două centrale de lichide de răcire pentru rectificare (CLA-FAUDI), două centrale lichide de protecţie superfinisare şi montaj (NS), o staţie de compresoare cu uscător pentru aerul comprimat utilizat, o instalaţie de încălzire/răcire a apei, două centrale de tratare a aerului şi o instalaţie de exhaustare a gazelor. Profesionalismul oamenilor care lucrează în cadrul companiei a fost confirmat și de dobândirea certificatului ISO TS 16949, iar respectul pentru mediu este certificat de ISO 14001.

Clienţi de cinci stele

Primul rulment a fost fabricat în 2004 – un rulment radial, cu un rând de bile (1B), pentru cutii de viteză Renault şi Dacia. Astăzi, există o gamă largă de produse, atât ca dimensiuni, cât şi ca tipuri de produse: rulmenţi radiali cu un rând de bile (1B), pentru cutii de viteze Renault-Nissan, PSA, Fiat, rulmenţi radiali cu un rând de role conice (1C), pentru cutii de viteze Renault-Nissan, GM, inele sub pinion (BSP), pentru cutii de viteze Renault-Nissan. Din 2008, NTN-SNR produce, la Sibiu, rulmenţi de roţi, mai multe referinţe pentru autovehicule Renault-Nissan, PSA şi Volkswagen. În 2009, s-au dezvoltat rulmenţi pentru aplicaţii speciale: subansamblu pompă de apă pentru Pierburg, aplicaţie motor Daimler-Chrysler şi un rulment conic de dimensiuni mari, cu aplicaţie motor camion, pentru Volvo. Toate acestea au implicat o dezvoltare a tehnologiilor de fabricaţie (recoacere, sertizare) şi control.

În trimestrul IV 2009, NTN-SNR Rulmenţi, în parteneriat cu NTN Europe, a experimentat un nou început, prin implementarea unui proiect ce vizează producţia transmisiilor cardanice. Acest proiect prevede montajul şi controlul final al transmisiilor cardanice. Destinaţia o reprezintă autovehiculele produse de uzinele Renault în Turcia, Slovenia şi România. Seriile de produse (30) corespund aplicaţiilor L38, H79 şi X33. Proiectul a fost prevăzut pentru o suprafaţă utilă de 610 mp, cu amplasarea a trei linii de montaj, cu utilităţile şi departamentele suport comune cu NTN-SNR Rulmenţi. Transmisiile cardanice au început cu un volum de 45.000/lună, iar în prezent s-a ajuns la 104.000/lună. Dezvoltarea continuă a gamei produselor şi clienţilor a fost posibilă prin implementarea, la nivel de întreprindere, a unei politici de calitate şi mediu orientate spre satisfacţia clientului şi dovedite în cele peste 120 de audituri interne şi externe, cu rezultate bune. Asigurarea calităţii produselor se face şi prin gestionarea performantă a mijloacelor şi aparatelor de control, prin verificările din Sala de Măsură şi Laboratorul fizico-chimic şi prin organizarea unor zone client şi a unei zone speciale de tratare neconformităţi”, arată Alain Caillot, directorul subsidiarei din România a grupului NTN-SNR.

Cheia dezvoltării

În paralel cu dezvoltarea producţiei, în cadrul companiei au fost create noi locuri de muncă, în toate sectoarele uzinei. Procesul de recrutare se desfăşoară atât la nivel intern, prin promovările personalului existent, cât şi la nivel extern, prin participarea la târgurile de job-uri, dar şi prin bursele organizate de către AJOFM Sibiu. Un alt mediu apreciat de recrutare este colaborarea directă cu centrele universitare din Sibiu şi din ţară. „Componenta umană este cheia dezvoltării durabile în strategia Grupului NTN-SNR şi la Sibiu. Suntem conştienţi că, pentru a obţine satisfacţie, angajaţii trebuie, în primul rând, să se simtă integraţi”, arată Melinda Mathe, director de resurse umane la NTN-SNR Sibiu.

Acest lucru presupune un anumit nivel de informare – comunicarea devine, astfel, un mijloc important în relaţia angajat-angajator. Cultura organizaţională a NTN-SNR prezintă avantajul că oferă angajaţilor posibilitatea de dezvoltare şi perfecţionare profesională permanentă, sprijină iniţiativa din partea personalului direct sau indirect productiv şi susţine implicarea în procesul decizional. De asemenea, este încurajată munca în echipă. Astfel, efortul şi gradul de responsabilizare depus de angajat creşte. Acestea contribuie în mod direct la motivarea angajaţilor. Identificarea acestora cu valorile companiei, o longevitate apreciabilă a personalului şi reuşita fiecărui audit client de până acum  susţine proiectele de dezvoltare ale Grupului.

Formarea personalului a devenit unul dintre motoarele principale ale dezvoltării companiei. Ea s-a făcut cu specialişti francezi şi români, prin organizarea unor platforme „şcoală” (platforma de dexteritate, platforma şcoala mentenanţă), prin formarea pe baza tutoriatului şi prin formări externe, cu specialişti acreditaţi. „În 2011, salariaţii companiei au fost implicaţi în peste 425.000 de ore de instruire. Iar această cifră creşte continuu. În acelaşi timp, am creat un mediu de muncă favorabil performanţei, coordonat de o politică de securitate a muncii la nivel de întreprindere şi având ca ţintă 0 accidente de muncă, în toată această perioadă”, dezvăluie Melinda Mathe.

Planuri ambiţioase

În cadrul activităţilor de dezvoltare a sitului de la Sibiu, se regăsesc mai multe proiecte menite să facă faţă procesului de globalizare de pe piaţa mondială:

  • integrarea activităţii de tratament termic a inelelor de rulmenţi;

  • creşterea activităţii de asamblare a transmisiilor cardanice, prin dezvoltarea relaţiei client/furnizor a livrărilor directe la clienţi şi prin integrarea noilor etape de producţie;

  • dezvoltarea de competenţe noi, atât în proiectarea de noi produse şi procese de fabricaţie, cât şi prin noi metode de industrializare.

articol publicat în sb.business – ediția de primăvară 2012

S-ar putea să-ţi placă

By 

Email Newsletter

Close