O fabrică din Iaşi își concediază 260 de angajați, până luna viitoare

Compania Fortus, care nu mai are activitate de aproape trei ani, va renunța la aproape 80 la sută dintre salariați.

Conform unei în­ştiinţări făcute de administratorul judiciar al debitoarei, Todor Ignaţie, societatea a încheiat, din 15 ia­nuarie, contractele de muncă a 260 dintre cei 339 de angajați, câţi mai erau înregistrați la început de an. Motivele invocate de administratorul judiciar al Fortus sunt starea economico-financiară a socie­tăţii, aflată în procedură de insolvenţă din 2007 și în proces de reorganizare din 2013, dar şi faptul că, din 2015, compania și-a întrerupt activitatea, scrie Ziarul de Iași.

Noua ta carieră poate începe aici – locuri de muncă în toate domeniile, în toate județele

Potrivit lui Todor Ignaţie, de la data întreruperii activităţii, salariaţii implicaţi în activitatea întreruptă au beneficiat de o indemnizaţie de 75 la sută din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat. Conform listei anexate documentului, își pierd slujba 37 de lăcătuşi, 29 de ingineri, 24 de sudori, 23 de strungari, 21 de electricieni, 19 turnători, 16 forjori, 15 frezori, nouă oţelari, opt modelatori şi între şapte şi o persoană din categoria: economist, fochist, analist, arhivar, casier, cotabil, electronist, şef birou, macaragiu, muncitor necalificat. Primii plecați vor fi cei care cumulează două sau mai multe funcţii în societate, cei care cumulează pensia cu salariul şi cei care îndeplinesc condiţiile de pensionare, în următoarele 12 luni.

Administratorul judiciar intenționează să păstreze 73 de salariaţi, care vor desfăşura activităţile necesare pentru conservarea bunurilor din patrimoniul companiei. Persoanele afectate de concedierea colectivă beneficiază de termenul de preaviz de 20 de zile lucrătoare.

S-ar putea să-ţi placă

By 

Email Newsletter

Close