Polițiștii care desfășoară „activități deosebite” pot fi plătiți pentru orele suplimentare

Angajații Ministerului Afacerilor Interne (MAI), care desfășoară activități deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut, pot fi plătiți pentru orele suplimentare efectuate în timpul săptămânii.

Această măsură a fost luată, cu caracter de excepție, numai pentru angajații MAI, și a fost stabilită prin Legea nr. 79/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Pentru restul personalului bugetar, orele suplimentare sunt compensate numai cu timp liber corespunzător.

Noua ta carieră poate începe aici – locuri de muncă în toate domeniile, în toate județele

Proiectul de ordin supus dezbaterii publice reglementează condiţiile de stabilire a majorării salariale pentru munca suplimentară prestată de polițiști, precum şi activităţile desfășurate de aceștia. Astfel, se vor putea plăti orele suplimentare efectuate în domeniul ordinii şi siguranţei publice, în respectarea regimului frontierei de stat, în situaţii de urgenţă, în personalizarea, emiterea şi evidenţa generală a documentelor de identitate şi a paşapoartelor simple, în emiterea şi evidenţa permiselor de conducere şi a certificatelor de înmatriculare ale autovehiculelor rutiere, când au un grad ridicat de risc asupra integrității fizice, sănătății sau vieții personalului implicat, au un grad ridicat de complexitate și dificultate, presupun intervenția specializată în funcție de nivelul de urgență sau gravitate a situației, ori în situații de catastrofe, calamităţi, tulburări de amploare ale ordinii şi siguranţei publice.

Regula de bază rămâne compensarea cu ore libere plătite, iar atunci când acest lucru nu este posibil, din cauza deficitului de personal, munca suplimentară va fi remunerată. Munca suplimentară este dispusă de şeful ierarhic, în scris, fără a se putea depăşi 180 de ore anual. În cazuri cu totul deosebite, se poate aproba prestarea muncii suplimentare peste plafonul de 180 de ore, dar nu mai mult de 360 de ore anual, în baza unui raport nominal întocmit de șeful ierarhic.

Textul  proiectului de act normativ este afişat şi poate fi consultat pe pagina de internet a MAI, şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al ministerului.

S-ar putea să-ţi placă

By 

Email Newsletter

Close