Proiect de OUG: Angajații Fiscului, care obțin „rezultate performante”, vor fi premiați

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) va putea reţine, ca venituri proprii, o cotă de 15 la sută din sumele obţinute în urma controalelor, bani care vor fi utilizaţi pentru acordarea de premii personalului Fiscului, potrivit unui proiect de ordonanţă de urgenţă publicat ieri de Ministerul Finanţelor Publice.

„Din 2018, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin înfiinţarea unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, poate reţine, ca venituri proprii, o cotă de 15 la sută din sumele stabilite prin acte administrativ fiscale, procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi hotărâri judecătoreşti pronunţate în materie penală, care au la bază sesizări ale ANAF, rămase definitive în sistemul căilor de atac, reprezentând impozite, taxe şi contribuţii, stabilite suplimentar prin decizii de impunere, stinse prin încasare, compensare sau executare silită; obligaţii fiscale accesorii stabilite de organele fiscale, stinse prin încasare, compensare sau executare silită; valoarea sumelor încasate din valorificarea bunurilor confiscate prin procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor ale ANAF; repararea prejudiciului material şi sume confiscate prin hotărâri judecătoreşti pronunţate în materie penală care au la bază sesizări ale ANAF, stinse prin încasare, valorificare sau executare silită. Prin derogare de la prevederile art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, veniturile proprii ale activităţii prevăzute la art. 1, alin. (1) se utilizează pentru acordarea de premii personalului ANAF”, precizează proiectul de act normativ.

Noua ta carieră poate începe aici – locuri de muncă în toate domeniile, în toate județele

Constituirea veniturilor se face din sumele stinse într-un exerciţiu financiar, cu condiţia ca actele prin care au fost stabilite sumele respective să rămână definitive în sistemul căilor de atac în acelaşi exerciţiu financiar. Potrivit iniţiatorilor, proiectul de act normativ este destinat majorării veniturilor bugetare, pentru încadrarea în ţinta de deficit bugetar sub trei la sută din produsul intern brut, având în vedere necesitatea menţinerii cheltuielilor bugetare la un nivel care să permită buna funcţionare a serviciilor publice, scrie Agerpres. În condiţiile în care nu se mai poate pune problema unei majorări a veniturilor bugetare prin creşterea presiunii fiscale asupra mediului economic sau al cetăţenilor, autorii ordonanţei vorbesc despre un sistem de „cointeresare” a personalului Fiscului, care participă la obţinerea unor rezultate performante pentru asigurarea unei creşteri semnificative şi constante a veniturilor colectate la bugetul general consolidat.

Ei susțin că un astfel de sistem de premiere ar fi necesar şi în contextul în care, în primele trei trimestre ale acestui an, au fost înregistrate 1.086 încetări ale raporturilor de serviciu în cadrul ANAF, explicat de autorităţi printr-un „grad scăzut de satisfacţie în ceea ce priveşte condiţiile de muncă, dar şi de nivelul de salarizare, în special în cazul personalului cu un nivel ridicat al competenţei profesionale”.

S-ar putea să-ţi placă

By 

Email Newsletter

Close