RO SMART în Țara lui Andrei: Ultimele zile de înscrieri în competiția ce poate aduce finanțări de până la 45.000 de euro

23 octombrie este ultima zi în care se mai pot înscrie proiecte de tip  Smart City în competiția națională RO SMART în Țara lui Andrei, care urmărește să pună tehnologia în sprijinul dezvoltării sustenabile a comunităților din România.

Proiectele câștigătoare pot primi finanțări de până la 45.000 de euro fiecare, mentorat din partea angajaților OMV Petrom și consultanță tehnică pentru implementarea proiectelor software din partea companiei Life is Hard.

Noua ta carieră poate începe aici – locuri de muncă în toate domeniile, în toate județele

Ce proiecte pot fi depuse?

Soluțiile înscrise pot urmări direcții precum eficientizarea consumului de resurse, îmbunătățirea serviciilor publice, crearea unui cadru mai conectat între cetățeni – administrațiile publice, monitorizarea și gestionarea eficientă a datelor, și creșterea calității vieții cetățenilor din comunitate. Inițiatorii pot propune proiecte Smart în opt domenii-cheie pentru dezvoltarea sustenabilă a României: educație, infrastructură, sănătate, siguranță, transport, agricultură, energie și mediu.

În competiţie se pot înscrie organizaţii neguvernamentale, instituții publice, autorități ale administrației publice locale sau unități și instituții de învățământ din sistemul de stat. Persoanele fizice pot concura în parteneriat cu una dintre entitățile menționate anterior. Cu titlu de exemplu, participanții pot propune proiecte pentru cele opt domenii, astfel:

Educație SMART. Proiectele pot viza îmbunătățirea curriculumului educațional prin intermediul tehnologiei, digitalizarea curriculumului educațional, integrarea tehnologiilor moderne în sistemul educațional tradițional.

Infrastructură SMART. Proiectele pot viza monitorizarea și analiza datelor pentru îmbunătățirea infrastructurii, facilitarea accesului la utilități publice, la telecomunicații și internet prin intemediului tehnologiei, dezvoltarea/ eficientizarea clădirilor sau a altor spații, dezvoltarea infrastructurii turistice, creşterea nivelului de conectivitate a cetățenilor, prin intermediul tehnologiei.

Sănătate SMART. Proiectele pot viza integrarea conectivității în sistemul de sănătate, facilitarea accesului la informații, digitalizarea proceselor/ procedurilor, telemedicină, managementul datelor, acces la servicii de sănătate, dezvoltarea unor aplicații pentru monitorizarea semnelor vitale/ alți indici de sănătate.

Mediu SMART. Proiecte pentru mediul înconjurător, care pot să eficientizeze consumul de resurse, prin intermediul tehnologiei, soluții de stocare inteligente, aplicaţii mobile, sisteme de colectare selectivă și reciclare care integrază tehnologia.

Transport SMART. Introducerea sistemelor de management al traficului, introducerea sistemelor de informare a cetățenilor cu privire la datele din trafic, sisteme de management al incidentelor și alertare publică, folosirea tehnologiei pentru fluidizarea traficului sau a transportului public, încurajarea mobilității electrice.

Agricultură Smart. Proiectele pot viza automatizarea proceselor, monitorizarea datelor (calitatea apei, solului) și alertarea publică, facilitarea accesului la resurse, controlul plantaților prin tehnologie.

Energie Smart. Proiecte ce pot viza accesul la energie pentru comunități vulnerabile, prin folosirea tehnologiei, gestionarea eficientă a consumului de energie, folosirea energiei regenerabile/ din surse alternative.

Siguranță Smart. Dezvoltarea unor sistem de alertare publică în caz de urgență, monitorizarea datelor, prevenirea dezastrelor, asigurarea siguranței cetățenilor din grupuri vulnerabile, prevenirea criminalității prin intermediul tehnologiei.

Proiectele vor fi evaluate prin vot public (20 la sută) și jurizate de experți din domeniu (80 la sută). Maximum 20 de proiecte vor intra în etapa finală. Toate detaliile legate de competiție, modalitatea de înscriere a proiectelor și documentele necesare înscrierii se găsesc aici.

S-ar putea să-ţi placă

By 

Email Newsletter

Close