Școlile din Regiunea Centru – Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu – au cel mai mare procentaj de repetenție

Peste două treimi dintre unitățile de învățământ din mediul rural se confruntă cu cel puţin un factor de risc educațional – precum rezultate slabe la evaluarea națională, risc de abandon școlar, rate ridicate de absenteism și repetenție -, și cu unul sau mai mulți factori de risc socio-educaționali – elevi proveniți din familii dezavantajate economic sau spații și dotări materiale insuficiente -, conform studiului „Investiţie în educaţia copiilor din mediul rural”, realizat de Fundaţia World Vision România, la iniţiativa și cu finanțarea Fundaţiei Vodafone România.

Abandonul şcolar este prezent în 40 la sută din unitățile de învățământ din mediul rural. Cele mai multe cazuri sunt înregistrate în licee. Absenteismul de la ore apare cel mai des tot în învăţământul liceal, iar Regiunea București-Ilfov are cele mai slabă prezență la ore, cu o medie anuală de absențe de peste 32 de ore/elev.

Studiul mai arată că şapte din zece unităţi de învățământ din mediul rural au elevi care repetă clasa, iar Regiunea Centru – județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu – are cel mai mare procent de repetenție. În ceea ce privește proveniența elevilor din familii dezavantajate economic, două treimi (62,6 la sută) din unităţile de învățământ au elevi cu dosar de bursă socială, elevi instituţionalizaţi sau elevi în plasament. Peste 15 la sută dintre unităţi au semnalat nevoi privind îmbunătățirea dotării spațiului școlar. Procentajul cel mai ridicat este înregistrat în zona Sud Vest-Oltenia, unde peste un sfert dintre unităţi (27,8 la sută) au nevoie de astfel de intervenţii.

Studiul „Investiţie în educaţia copiilor din mediul rural” este reprezentativ la nivel național și a fost efectuat în perioada februarie – iulie 2017. Acoperă 2.591 de unităţi de învăţământ din mediul rural, ceea ce reprezintă peste 80 la sută dintre şcolile gimnaziale, liceele şi şcolile profesionale din acest mediu. Studiul a fost efectuat pe baza datelor oferite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, și a răspunsurilor obţinute la chestionarele aplicate unui număr de peste 3.000 de cadre didactice şi peste 750 de elevi din mediul rural. Studiul poate fi citit integral aici.

S-ar putea să-ţi placă

By 

Email Newsletter

Close