Spitale de stat din mai multe județe angajează asistenți medicali

Potrivit portalului unic al informațiilor privind posturile vacante din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România, mai multe spitale vor organiza concursuri, luna aceasta, pentru ocuparea mai multor posturi de asistent medical, cu niveluri diferite de experiență.

Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de asistent medical PL Secția Chirurgie Generală. Condiţiile pentru ocuparea postului: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă, sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, și șase luni vechime în specialitate. Data limită pentru depunerea dosarelor este 22 septembrie. În 2 octombrie este programată proba scrisă, iar data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Spitalul din Piatra Neamț are disponibile trei posturi de asistent medical (PL) și asistent medical debutant (PL) și la secţia Cardiologie. Pentru primele posturi, este nevoie de diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă, sau diplomă de studii postliceale prin echivalare. și șase luni vechime în specialitate. Pentru postul de asistent medical debutant este obligatorie diploma de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă, sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, fără vechime. 22 septembrie este data limită pentru depunerea dosarelor, în 3 octombrie are loc proba scrisă, iar data și ora interviului vor fi comunicate ulterior. Informații suplimentare pot fi găsite pe pagina oficială și la sediul spitalului – telefon 0233 219 440, interior 193.

Serviciul de Ambulanţă Olt organizează concurs pentru ocuparea unui post de asistent medical cu PL, pentru staţia Ambulanţă Slatina. Candidații trebuie să aibă diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă, sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, și minimum șase luni vechime în specialitate. Dosarele de înscriere trebuie să fie depuse până în 22 septembrie. În 2 octombrie are loc proba scrisă, iar în 6 octombrie – proba interviu. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului de Ambulanţă – telefon 0249 433 302, int. 213.

Trei posturi de asistent medical generalist debutant PL sunt disponibile la Serviciul de Ambulanță București-Ilfov (SABIF). Se pot înscrie la concurs absolvenți de postliceală. 25 septembrie este termenul limită de depunere a dosarelor, în 9 octombrie se desfășoară proba scrisă, în 11 octombrie – proba de verificare a aptitudinilor fizice, și în 12 octombrie – proba interviu. Detalii suplimentare pot fi găsite pe pagina oficială și la sediul Serviciului de Ambulanță – telefon 021 201 51 22.

Spitalul General C.F. Ploieşti recrutează asistent medical pentru Compartimentul Sterilizare. Sunt așteptate la concurs persoane cu studii postliceale sanitare și vechime de minimum șase luni. Până în 21 septembrie vor fi depuse dosarele, în 29 septembrie are loc proba scrisă, în 2 octombrie – proba practică, iar în 2 octombrie – proba interviu. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului General C.F. Ploieşti – telefon 0244 593 233, interior 115.

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Mehedinţi are vacant un post de asistent medical generalist PL, în cadrul Staţiei centrale Drobeta Turnu Severin. Pentru a ocupa acest post, candidații trebuie să fie absolvenți de şcoală sanitară postliceală, cu vechime de cel puțin șase luni ca asistent medical generalist. 21 septembrie este data limită pentru depunerea dosarelor, 29 septembrie – ziua în care are loc proba scrisă, în 4 octombrie este programată proba practică, iar în 9 octombrie – proba interviu. Relații suplimentare se pot obține la sediul Serviciului de Ambulanţă – telefon 0252 318 856, interior 106.

Spitalul Municipal Orăştie, județul Hunedoara, are nevoie de un asistent medical debutant, la Bloc operator. Cel care va ocupa acest post trebuie să aibă diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă. Dosarele sunt așteptate până în 20 septembrie. În 29 septembrie are loc proba scrisă, iar în 3 octombrie – proba interviu. Detalii suplimentare pot fi găsite pe pagina oficială și la sediul spitalului – telefon 0254 242 950, interior 7.

Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie București organizează concurs pentru ocuparea a trei posturi: câte unul de asistent medical BFT (PL), asistent medical BFT debutant (PL) și asistent medical BFT masaj, debutant (PL). Candidații trebuie să aibă diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă, sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, și șase luni vechime în specialitate (pentru asistent medical BFT (PL). 20 septembrie este termenul limită pentru depunerea tuturor dosarelor. Probele scrise vor avea loc în 29 septembrie, iar interviurile în 3 octombrie. Detalii suplimentare sunt disponibile pe pagina oficială și la sediul institutului – telefon 021 313 53 30.

Primăria Comunei Band, judeţul Mureş, angajează asistent medical în cadrul Serviciului public Creşa din Comuna Band. Candidații trebuie să aibă studii postliceale sanitare, vechime de un an în specialitatea studiilor, certificat de membru, eliberat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, și aviz anual pentru exercitarea profesiei de asistent medical. Termenul limită de depunere a dosarelor este 15 septembrie. În 25 septembrie are loc proba scrisă/practică, iar în 26 septembrie – interviul. Detalii suplimentare sunt disponibile pe pagina oficială și la sediul Primăriei Comunei Band – telefon 0265 428 403, interior 12.

Pentru toate posturile, dosarul de înscriere va conține cererea de înscriere la concurs, copia actului de identitate, copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și alte specializări, carnetul de muncă sau adeverințele ce atestă vechimea în muncă, în copie, cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu există antecedente penale, adeverință medicală și CV.

S-ar putea să-ţi placă

By 

Email Newsletter

Close