TenarisSilcotub strigă catalogul: burse de merit pentru cei mai buni elevi din trei județe

În fiecare an, TenarisSilcotub oferă sute de burse de merit celor mai buni elevi din Zalău, Călărași și Câmpina, iar 2017 nu va fi o excepție. Bursele sunt dedicate celor mai buni elevi, din toate școlile și de la toate liniile de studiu.

TenarisSilcotub acordă burse de merit pentru rezultatele deosebite obţinute la învăţătură, în anul şcolar 2016-2017, de către copiii salariaţilor, precum şi de către elevii din Zalău, Călăraşi şi Câmpina, ai căror părinți nu sunt salariați Silcotub, înscrişi în învăţământul liceal. La această ediţie, compania îşi propune să acorde 300 de burse de merit. Acest număr include și bursele acordate copiilor salariaţilor.

Elevii care beneficiază de bursă de merit trebuie să fie înscrişi în clasele IX-XII (XIII), în anul şcolar 2016-2017. Bursele se acordă pentru rezultatele obţinute la finalul claselor a IX-a, a X-a, a XI-a şi a XII-a. Bursierii vor fi selectați pe baza mediei generale obţinute în anul şcolar 2016-2017. Media generală trebuie să fie minimum 9,90, pentru informatică, și minimum 9,97, pentru toate celelalte profiluri.

Vor fi luate în considerare mediile în ordinea descrescătoare, până la epuizarea numărului de burse stabilit. Nu beneficiază de bursă de merit elevii care au avut media la purtare mai mică decât 10. În cazul în care mediile sunt egale pentru ultimele locuri, departajarea se face pe baza mediei din anul şcolar precedent, a participării elevului la alte activități – olimpiade, programe Tenaris (ecOprovocarea, Liderii Mileniului Trei), programe culturale şi sportive, voluntariat.

Pentru atestarea rezultatelor obţinute, „candidații” trebuie să depună formularul de solicitare a bursei de merit completat (poate fi ridicat de la inspectoratele școlare, în Sălaj/Călăraşi, și de la Secretariatul liceelor în Câmpina), copii după certificatul de naştere și după buletinul/cartea de identitate a părintelui sau tutorelui, copie după foaia matricolă din registrul matricol, cu semnătura şi stampila de la instituţia de învăţământ de care aparţine/a aparţinut elevul, un document bancar care să ateste că elevul este titularul unui cont în care se pot fi virați banii. Termenul limită pentru depunerea documentelor este 15 octombrie. Dosarele vor fi colectate la secretariatul fiecărui liceu.

Valoarea unei burse de merit este de 1.500 de lei. Bursele se acordă într-o singură rată, în cursul lunii decembrie. Sumele aferente burselor de merit vor fi virate in conturile elevilor.

S-ar putea să-ţi placă

By 

Email Newsletter

Close