„Ură şi răzbunare”: Marile universități din Cluj și București protestează față de repartizarea locurilor bugetate pentru 2018-2019

Conducerile Universității Babeș-Bolyai (UBB) și Universității din Bucureşti (UB) se declară revoltate de alocarea cifrelelor de şcolarizare aferente anului universitar viitor și solicită ministrului Educației Naționale revizuirea acesteia, precum și transparentizarea criteriilor de repartizare a locurilor pentru admitere.

Solicitarea vine în contextul scăderii numărului de locuri bugetate repartizate de Ministerul Educației Naționale (MEN) pentru admiterea din acest an, în ciuda rezultatelor foarte bune obținute pe plan intern și internațional. „Universitatea Babeș-Bolyai a avut, în ultimii cinci ani, o creștere semnificativă a numărului de candidați. Calitatea procesului educativ și a cercetării științifice din universitatea noastră ne situează în topul universităților din România. În ciuda acestui fapt, observăm că MEN a alocat universității noastre, pentru anul universitar 2018-2019, un număr de locuri bugetate mult mai mic față de anii anteriori. A scăzut cu 29 numărul de locuri la licență, 200 numărul de locuri la masterat și cu 48 la doctorat, față de anul universitar 2017-2018”, precizează conducerea UBB.

Reprezentanții UBB consideră că aceasta reprezintă o grea lovitură dată tocmai acelor universități care depun eforturi susținute pentru a crește calitatea procesului educativ și a cercetării. Ei sunt deciși să conteste decizia Ministerului Educației Naționale și să protesteze împotriva acesteia până când solicitările vor fi soluționate.

Conducerea Universității din Bucureşti anunţă că va acţiona în contencios administrativ, pentru a afla „prin ce miracol <criteriile> de alocare a cifrelor de şcolarizare pentru toamna acestui an au penalizat universităţile din Consorţiul Universitaria şi le-au recompensat pe aproape toate celelalte”. „Cu ură şi cu răzbunare, dl. ministru Popa, alături de colegii săi de partid, dl. Dragnea şi d-na Dăncilă, au tăiat drastic din locurile la admitere ale celor mai vechi şi mai prestigioase universităţi româneşti, universităţile din Consorţiul Universitaria, şi le-au împărţit, cu generozitatea boierilor medievali, noilor cetăţi de scaun ale învăţământului universitar românesc”, se arată într-o scrisoare deschisă.

În opinia acestora, „este lipsită de orice justificare raţională” scăderea arbitrară a numărului de locuri repartizate UB, pentru anul universitar 2018-2019, pe toate cele trei cicluri de studii. „Cum ne va afecta? Simplu: numai la doctorat, reducerea va avea un impact de peste 3,6 milioane de lei, în timp ce la master şi la licenţă, suma cu care bugetul Universităţii va fi văduvit este de 5,4 milioane de lei. Trebuie să le spunem studenţilor noştri, absolvenţi de licenţă sau de master la drept, ştiinţe politice, filosofie, istorie sau litere că, din grija partidului, din toamnă, locurile lor se duc la universităţi locale, înfiinţate după 1989, universităţi al căror prestigiu abia dacă poate trece dincolo de limitele propriei regiuni. Şi atunci, nu putem decât să le facem o <modestă propunere> studentelor şi studenţilor noştri: din toamnă, să se ducă să îşi facă masteratul sau doctoratul la tractoare, păduri sau ingineria motostivuitoarelor. Fără ifose de ştiinţe umaniste. Oricum, pentru a conduce România, îţi trebuie, mai nou, diplomă de inginer, luată de la universităţi de anticameră politică”.

În replică, MEN susţine că sunt neîntemeiate acuzaţiile potrivit cărora repartizarea locurilor/granturilor pentru studiile universitare de licenţă, master şi doctorat, finanţate de la bugetul de stat, s-ar fi realizat pe criterii politice. „Ministerul Educaţiei Naţionale a urmărit susţinerea domeniilor prioritare de dezvoltare a României, cu respectarea principiului echităţii. Această fundamentare a locurilor repartizate era necesară încă din 2014. Pentru prima dată de la intrarea în vigoare a Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, MEN a fundamentat şi a repartizat preliminar, distinct, locuri/granturi finanţate de la bugetul de stat pentru studii universitare de licenţă, master şi doctorat, special cu următoarele destinaţii: absolvenţi ai liceelor situate în mediul rural şi locuri destinate formării iniţiale a viitoarelor cadre didactice şi, mai ales, pentru domeniile prioritare de dezvoltare a României. Pentru anul universitar 2018-2019 au fost alocate, special pentru aceste domenii, 5.000 de locuri în plus faţă de 2017 acelor programe de studii ce susţin domeniile prioritare, aşa cum sunt ele definite în Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014-2020, respectiv în Strategia Naţională pentru competitivitate 2014-2020: Bioeconomia, Tehnologia informaţiilor şi a comunicaţiilor, Spaţiu şi securitate, Energie, Mediu şi schimbări climatice, Eco-nanotehnologii şi materiale avansate, Sănătatea”, precizează MEN.

Reprezentanţii instituţiei susţin că numeroase studii şi analize – inclusiv cele realizate în cadrul Raportului de audit al performanţei realizat de Curtea de Conturi a României, Raportului privind analiza funcţională a sectorului învăţământului superior realizat de Banca Mondială, cât şi în cadrul proiectului România Educată – ajung la o concluzie comună, şi anume aceea că structura instituţională şi cea a ofertei educaţionale nu sunt corelate cu nevoile pieţei muncii.

S-ar putea să-ţi placă

By 

Email Newsletter

Close