Angajatorii din România au la dispoziție mai puțin de trei săptămâni ca să implementeze ghidul privind hărțuirea la locul de muncă

Foto: freepik

Până în 17 aprilie, companiile trebuie să se familiarizeze cu noțiunile legate de hărțuirea la locul de muncă (definiție, tipuri, exemple de comportamente) și să elaboreze și să implementeze un Ghid privind prevenirea și combaterea hărțuirii sexuale și morale, cu scopul de a crea un mediu de lucru sigur și incluziv, conform Hotărârii de Guvern nr. 970/2023.

“Prin clarificarea definițiilor, impunerea obligațiilor de prevenire, stabilirea procedurilor de raportare și investigație, protejarea victimelor și aplicarea sancțiunilor, legislația vizează să reducă incidența hărțuirii și să sporească conștientizarea privind importanța respectului mutual la locul de muncă. Este esențial ca angajatorii și angajații să fie informați și să colaboreze pentru implementarea eficientă a acestor măsuri”, declară Cătălina Călinescu, Partner, HR & Payroll, Mazars în România.

Cel puțin una din cinci persoane a experimentat o formă sau mai multe de violență și hărțuire la locul de muncă

Un studiu realizat în 2022 de Organizația Internațională a Muncii (OIM), în parteneriat cu Lloyd’s Register Foundation (LRF) și Gallup, a dezvăluit că 23 la sută dintre angajați, la nivel mondial, au experimentat o formă sau mai multe de violență și hărțuire la locul de muncă. Printre formele cele mai frecvent raportate, violența și hărțuirea psihologică se află pe primul loc, urmată de violența și hărțuirea fizică, dar și sexuală.

La începutul lui 2024, OIM a publicat un nou studiu ce subliniază importanța și necesitatea utilizării cadrului de Securitate și Sănătate în Muncă (SSM) pentru a combate cauzele fundamentale ale violenței și hărțuirii la locul de muncă și pentru a promova acțiuni comune. Conform raportului, instrumentele practice, programele de formare și ghidurile adaptate companiilor pot facilita implementarea politicilor anti-violență și hărțuire. Aceste resurse, așa cum sunt detaliate de OIM, oferă îndrumare pentru implementarea acestor politici și simplifică sarcini complexe precum evaluările de risc la locul de muncă.

Principalele obligații impuse angajatorilor

Pe lângă elaborarea și implementarea unui Ghid de prevenire și combatere a hărțuirii sexuale și morale la locul de muncă, companiile trebuie să numească o persoană sau o comisie responsabilă de primirea și soluționarea cazurilor de hărțuire. Tabelul cu numele și responsabilitățile va fi afișat la sediul companiei și adus la cunoștința tuturor angajaților.

Alte obligații:

  • Constituirea registrului de semnalare a cazurilor unde vor fi înregistrate plângerile.
  • Introducerea dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare și ale Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în regulamentul intern.
  • Interzicerea și sancționarea oricăror acțiuni care pot duce la hărțuire morală sau sexuală la locul de muncă și luarea de măsuri pentru prevenirea și combaterea hărțuirii.
  • Informarea și instruirea angajaților cu privire la prevenirea hărțuirii, prin cursuri anuale de formare.
  • Transmiterea metodologiei către toți angajații.

“Recent, Consiliul Uniunii Europene a adoptat o decizie prin care invită statele membre să ratifice Convenția Organizației Internaționale a Muncii privind violența și hărțuirea (Convenția OIM nr. 190). În 12 martie 2024, Parlamentul European a aprobat adoptarea deciziei Consiliului. România a adoptat legea privind ratificarea acestei Convenții în 13 martie. Legea se află în faza de promulgare și nu e încă aplicabilă, însă companiile se pot pregăti pentru noile schimbări și recomandări”, arată Cătălina Călinescu.

DESPRE MAZARS

Este un parteneriat internațional integrat, specializat în audit, contabilitate, consultanță, servicii fiscale și juridice. Cu filiale în peste 100 de țări și teritorii, se bazează pe cunoștințele de specialitate a peste 50.000 de profesioniști – 33,000+ în parteneriatul integrat Mazars și 17,000+ în Mazars North America Alliance. În România, Mazars are o experiență de peste 29 de ani în audit, consultanță fiscală și financiară, externalizare și sustenabilitate. Echipa locală cuprinde peste 370 de profesioniști.

Articole din aceeași categorie
Total
0
Share