Ce trebuie să știe angajatorii despre contractul de ucenicie, pentru care pot primi de la stat 2.250 lei/lună, timp de trei ani

Foto: pressfoto @ freepik

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) propune 37 de servicii și 20 de măsuri active care să susțină angajatorii și să faciliteze accesul pe piața muncii al persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. 

Printre măsurile de stimulare a ocupării forței de muncă se numără și stimularea angajatorilor care încheie contracte de ucenicie. Ucenicia reprezintă formarea profesională realizată la locul de muncă, în baza unui contract. De formarea profesională se ocupă agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, prin centrele de formare profesională din subordinea lor și prin centrele regionale pentru formarea profesională a adulților ale ANOFM, dar şi alţi furnizori de servicii de formare profesională, din sectorul public sau privat.

Ce este contractul de ucenicie?

Este un contract individual de muncă de tip particular, încheiat pe durată determinată, în temeiul căruia o persoană fizică, denumită ucenic, se obligă să se pregătească profesional și să muncească pentru și sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice, denumite angajator, care se obligă să-i asigure plata salariului și toate condițiile necesare formării profesionale.

Cui se adresează ucenicia la locul de muncă: 

  • persoanelor de peste 16 ani, care doresc să se concentreze pe învățare, pornind de la situațiile profesionale reale, concrete, cerute de practicarea unei ocupații direct la locul de muncă; 
  • angajatorilor care vor să organizeze activități de ucenicie la locul de muncă potrivit domeniilor de activitate, pentru posturile declarate vacante. 

Angajatorii care vor să organizeze activități de ucenicie vor comunica agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, locurile de muncă vacante ce pot fi ocupate prin încheierea de contracte de ucenicie. Ei sunt obligați să desemneze un coordonator de ucenicie, care îndrumă ucenicul pentru dobândirea competențelor profesionale necesare calificării pentru care se organizează ucenicia la locul de muncă.

Angajatorul care încheie un contract de ucenicie beneficiază, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie, de 2.250 lei/lună, pe durata programului de ucenicie (între șase și 36 luni, în funcție nivelul de calificare). 

Modelul de convenție încheiată cu agenția județeană/ municipală pentru ocuparea forței de muncă poate fi găsit aici.

Cine poate încheia contract de ucenicie

Este eligibilă persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: 

  • face demersuri pentru a-și găsi un job, prin mijloace proprii sau prin înregistrare la agenția pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau, după caz, reședința ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat; 
  • a împlinit 16 ani; 
  • nu are calificare pentru ocupația în care se organizează ucenicia la locul de muncă; 
  • îndeplinește condițiile de acces la formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, pe anumite niveluri de calificare.

Cetățenii străini și apatrizii care au obținut permis de muncă în România, cetățenii statelor membre UE, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European și membrii de familie ai acestora, se pot încadra ca ucenici.

Ca să participe la un program de ucenicie, persoana aflată în căutarea unui loc de muncă trebuie să se înregistreze în baza de date a AJOFM/ AMOFM, pe baza actului de identitate, a actelor de studii și de calificare și a unei declarații pe propria răspundere, potrivit căreia este aptă de muncă sau are eventuale restricții medicale. Modelul cererii pentru a beneficia de un program de ucenicie poate fi găsit aici.

Accesarea măsurilor de stimulare a angajării, acordate de ANOFM, va fi îmbunătățită prin digitalizarea serviciilor dedicate angajatorilor, odată cu finalizarea Platformei unice de livrare a serviciilor (PULS), realizată în proiectul “Relația SPO cu angajatorii – eSPOR”.

Prin urmare, și în cazul subvenționării angajatorilor care încheie contracte de ucenicie se va declara, în format online, lista locurilor de muncă vacante și se vor parcurge online toate fluxurile derulării convenției încheiate cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă.

Articole din aceeași categorie
Total
0
Share