Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare selectează profesori evaluatori pentru manualele școlare

Dascălii interesați să participe la procedura de selecție pentru constituirea grupurilor de lucru ce vor evalua proiectele de manuale şcolare pentru clasele I-VI se pot înscrie exclusiv online, între 22 ianuarie și 2 februarie.

Selecția propriu-zisă are loc între 5 și 16 februarie, perioadă în care vor fi evaluate și rezultatele (individual, doar pentru candidaţii admiși). Misiunea experților/specialiștilor selectați este aceea de a analiza şi evalua calitatea proiectelor de manuale şcolare propuse de autori/grupuri de autori. Principiile ce stau la baza selecţiei sunt “competenţa și experienţa acumulate/probate, precum şi disponibilitatea manifestată pentru implicarea în activităţile de evaluare a proiectelor de manuale școlare din anul școlar anterior”.

Noua ta carieră poate începe aici – locuri de muncă în toate domeniile, în toate județele

Din grupurile de lucru pot face parte cadre didactice angrenate în activități de predare-învățare-evaluare în învățământul preuniversitar, corespunzătoare ciclului de învățământ și disciplinei pentru care se evaluează proiecte de manuale școlare. Altă condiție ce trebuie îndeplinită vizează probarea competenței în specializarea corespunzătoare/specializarea înrudită, conform Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, care acordă dascălului dreptul de a preda disciplina la care s-a înscris şi de a evalua proiectele de manuale şcolare depuse la disciplina în cauză. Sunt obligatorii și abilitățile practice de operare pe computer și respectarea criteriilor de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare.

Vor avea prioritate, în procesul de selecție a evaluatorilor cooptați, cadrele didactice care dețin fie gradul didactic I în domeniul disciplinei sau în domenii conexe celui pentru care se înscriu, fie titlul ştiinţific de doctor în aria de expertiză/arii conexe sau au absolvit cursuri ori module specifice activităţilor de evaluare a proiectelor de manuale şcolare/de abilitare curriculară/de evaluare de proces.

Formularul de înscriere poate fi găsit aici. Activitatea grupurilor de lucru este monitorizată de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare. În situația în care cadrele didactice selectate nu demonstrează competenţă şi eficienţă în activitatea desfăşurată, pot fi înlocuite cu persoanele desemnate rezerve în urma selecției.

Articole din aceeași categorie
Total
0
Share