Cupru Min recrutează director general, director financiar și director tehnic

Fiecare post va beneficia de o “remunerație competitivă, în concordanță cu responsabilitățile poziției, cu efortul depus în îndeplinirea lor și cu rezultatele obținute”.

Cerințele generale pentru toate cele trei poziții sunt “competențe de conducere, adaptabilitate la sisteme și medii de lucru diferite, competențe de gestionare a sarcinilor complexe și atingerea obiectivelor stabilite, de negociere, de motivare și dezvoltare a personalului din subordine, cunoștințe de guvernanță corporativă, viziune strategică demonstrată, abilități de comunicare interpersonală, experiență în conducerea, formarea, coordonarea și dezvoltarea echipelor și planificarea succesiunii acestora, și competență în managementul schimbării”.

Noua ta carieră poate începe aici – locuri de muncă în toate domeniile, în toate județele

DIRECTORUL GENERAL

Criterii de recrutare si selectare, ce trebuie îndeplinite cumulativ: Minimum zece ani experienţă profesională, din care cinci în funcţii de conducere, în companii cu cifra de afaceri de minimum zece milioane de euro și 300 de angajaţi; studii superioare; cunoaşterea limbii române și a unei limbi de circulaţie internaţională; experiență în elaborarea și implementarea de strategii de dezvoltare, optimizare și modernizare de companii; experienţă în relaţia cu autorităţile publice; cunoştinţe aprofundate de legislaţie în domeniul de activitate al companiei.

Constituie avantaj: Specializare/master în management/ tehnic/ juridic.

DIRECTORUL FINANCIAR

Criterii de recrutare si selectare, ce trebuie îndeplinite cumulativ: Minimum zece ani experienţă profesională, din care cinci în funcţii de conducere în companii cu cifra de afaceri de minimum 30 milioane euro și 300 de salariați; studii superioare cu profil economic; cunoaşterea limbii române și a unei limbi de circulaţie internaţională; experiență în implementare și utilizare sisteme informatice complexe tip ERP și Business Intelligence; cunoștințe și experiență în domeniul Standardelor Internaționale de raportare Financiară – IFRS; cunostinte solide in domeniul legislatiei financiar-contabile, fiscale, controlului financiar, relațiilor de muncă; experiență în managementul financiar – analiză, planificare, trezorerie, raportări; reputație ireproșabilă din punct de vedere profesional și personal.

Constituie avantaj: Calificare ca auditor financiar/ expert contabil, specializare/master în contabilitate/ fiscalitate/ finanțe/ management, experienţă în companii locale şi internaţionale, în relaţia cu autorităţile fiscale, cu băncile, cunoştinţe solide privind legislaţia și practica fiscală, cunoştinţe de guvernanţă corporativă.

DIRECTORUL TEHNIC

Criterii de recrutare si selectare, ce trebuie îndeplinite cumulativ: Minimum zece ani experienţă profesională, din care minimum cinci în funcţii de conducere, în companii cu cifra de afaceri de minimum 30 milioane euro și 300 salariați; absolvent de studii superioare cu profil tehnic; cunoaşterea limbii române și a unei limbi de circulaţie internaţională.

Constituie avantaj: Specializare/master în domeniile tehnic/ management; experienţă în companii locale sau internaţionale; viziune strategică demonstrată; gestionarea de proiecte de investiții de peste două milioane de euro; cunoştinţe de guvernanţă corporativă; cunoștințe solide în domeniul tehnologic, în special cu privire la instalații, mașini și echipamente de extragere și prelucrare a mineralelor; expertiză în industria extractivă; competențe de aplicare a tehnicilor de management de proiect.

CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail anca.velcescu@wyser-search.com, prin fax, la nr. 0258 780 710/780 712, sau prin poștă, la sediul companiei Cupru Min (Piaţa Petru Dobra 1, Abrud).

Unicul producător din România, care are ca obiect principal de activitate extracția de minereuri metalifere neferoase, prepararea minereurilor cuprifere și valorificarea concentratului cupros și a metalelor prețioase, are 568 de angajați și deține dreptul de exploatare pentru circa 60 la sută din rezervele naturale de cupru ale României. Acționar unic este statul român, prin Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri.

Articole din aceeași categorie
Total
0
Share