Declarația unică 2024: cele mai importante modificări în taxarea veniturilor extrasalariale

Foto: Andrea Natali

Autoritățile fiscale au publicat, la începutul acestui an, un nou formular 212 – “Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice” -, pentru raportarea veniturilor extrasalariale obținute în 2023 și a celor estimate în 2024.

Corina Mîndoiu

Partener, Impozit pe venit şi contribuţii sociale @ EY România

Cătălina Butan

Manager, Impozit pe venit și contribuții sociale @ EY România

Chiar dacă mai sunt câteva luni până la termenul limită de depunere a declarației și de plată a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale, 27 mai 2024, persoanele fizice pot depune din timp declarația, după ce analizează atent sursele proprii de venituri, dar și cele mai recente modificări legislative. 

Printre veniturile ce trebuie raportate prin declarația unică sunt veniturile din chirii. Investițiile prin achiziționarea de proprietăți imobiliare, pentru a le închiria ulterior și obține un venit stabil și previzibil, au devenit tot mai populare în ultimii ani și în România.

Pentru veniturile din chirii obținute în 2023, impozitul este de zece la sută, iar contribuabilii pot opta, în anumite condiții, pentru deducerea unor cheltuieli. Începând cu veniturile din chirii obținute în 2024, se aplică reguli noi privind taxarea acestor venituri. Cota de impozitare rămâne zece la sută, însă este permisă deducerea unei cote fixe de 20 la sută, fără a păstra documente justificative pentru cheltuieli și înregistrări contabile.

Nivelul de impozitare este, astfel, de opt la sută, aplicat la totalul veniturilor încasate anual de proprietar. În cazul veniturilor din chirii plătite de companii, de la 1 ianuarie 2024, impozitul este reținut și declarat de plătitor. În acest caz, proprietarul persoană fizică nu mai are obligația să depună declarația unică pentru declararea impozitului pe venit.

Mai mult, din 2024, persoanele fizice care realizează venituri din chirii din imobile aflate în proprietate personală nu vor mai avea opțiunea de a raporta aceste venituri în categoria celor din activități independente în sistem real. De asemenea, posibilele pierderi înregistrate de proprietari, prin cheltuieli cu locuința mai mari decât veniturile din chirii, nu vor mai putea fi reportate în anii următori, pentru compensarea lor cu venituri viitoare și, deci, diminuarea impozitelor de plată.

Prin declarația unică se raportează și anumite câștiguri din transferuri de titluri de valoare, precum câștigurile obținute din vânzarea de acțiuni tranzacționate pe burse străine, care nu sunt intermediate de brokeri români, taxate cu zece la sută. Pentru astfel de venituri, obținute începând cu 1 ianuarie 2024, se aplică reguli noi privind reportarea pierderilor, în vederea compensării lor cu venituri viitoare.

Pe de altă parte, persoanele fizice care obțin câștiguri din vânzarea de acțiuni prin tranzacții efectuate prin brokeri români continuă să beneficieze și în 2024 de o impozitare redusă, de unu sau trei la sută, în funcție de perioada de deținere a acțiunilor. În acest caz, impozitul este reținut de broker, pierderile nu pot fi reportate și compensate, iar persoana fizică nu trebuie să depună declarația unică pentru raportarea impozitului pe venit.

Alte venituri ce se raportează prin declarația unică sunt dobânzile și dividendele obținute din străinătate. Veniturile din dobânzi sunt taxate cu zece la sută, în timp ce veniturile din dividende, cu opt la sută. În acest caz, este important ca persoanele fizice să verifice dacă veniturile respective au fost taxate în străinătate și dacă aceste impozite pot fi recunoscute în România, în baza tratatelor de evitare a dublei impuneri semnate de România cu alte state.

Persoanele fizice care obțin venituri extrasalariale pot datora pentru aceste venituri, în plus față de impozitul pe venit, și o contribuție plafonată de asigurări sociale de sănătate, dacă veniturile obținute depășesc anumite plafoane, de șase, 12 și 24 de salarii minime pe economie. Contribuția la sănătate reprezintă zece la sută din aceste plafoane și trebuie raportată prin declarația unică. Pentru 2023, salariul minim pe economie ce trebuie luat în calcul pentru stabilirea plafoanelor este de 3.000 de lei, iar pentru 2024 – 3.300 lei.

Din 2024, persoanele fizice care obțin venituri extrasalariale nu mai au posibilitatea de a redirecționa, prin declarația unică, până la 3,5 la sută din impozitul pe venit pentru susţinerea entităţilor nonprofit sau acordarea de burse. Această opțiune rămâne valabilă doar pentru veniturile salariale.

Autoritățile au introdus un impozit suplimentar, de la 1 ianuarie 2024, pentru persoanele care dețin bunuri mobile și imobile de mare valoare. Persoanele fizice care au în proprietate clădiri rezidențiale situate în România, cu o valoare a clădirii de peste 2,5 milioane de lei, datorează un impozit de 0,3 la sută, aplicat asupra diferenței dintre valoarea impozabilă a clădirii comunicată de autorități prin decizie de impunere și plafonul de 2,5 milioane de lei. Impozitul va fi declarat și va fi plătit până la data de 30 aprilie a anului pentru care se datorează.

De asemenea, proprietarii autoturismelor înmatriculate în România, cu o valoare de achiziție individuală de peste 375.000 de lei, datorează un impozit de 0,3 la sută aplicat asupra diferenței dintre valoarea de achiziție și plafonul de 375.000 de lei. Acest impozit se va declara și se va plăti până la 31 decembrie a anului pentru care se datorează. Aceste impozite suplimentare nu se vor raporta prin declarația unică, ci printr-un formular separat, care urmează să fie publicat de autorități.

Impozitul pe venitul persoanelor fizice reprezintă o miză importantă pentru autoritățile fiscale, iar controalele la nivelul persoanelor fizice sunt tot mai frecvente. Potrivit raportului de activitate al ANAF pentru semestrul I din 2023, în această perioadă au fost efectuate peste 2.000 de inspecții fiscale la contribuabili persoane fizice, pentru care autoritățile au stabilit obligații suplimentare de plată de 50 de milioane de lei.

Având în vedere schimbările legislative multiple din ultima perioadă, este important ca persoanele fizice să analizeze aceste modificări și să-și verifice atent sursele de venituri extrasalariale, dar și bunurile de valoare mare în proprietate, pentru a declara integral și corect, în termenele legale, impozitele și contribuțiile sociale aferente.

DESPRE EY

Este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale la nivel global, cu 395.442 de angajați în peste 700 de birouri în 150 de țări. Prezentă în România din 1992, furnizează, cu ajutorul celor peste 1.000 de angajați din România și Republica Moldova, servicii integrate de audit, asistență fiscală, juridică, strategie și tranzacții, consultanță către companii multinaționale și locale. Are birouri în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Chișinău.

Articole din aceeași categorie
Total
0
Share