Gebrüder Weiss România: Școala profesioniștilor în logistică și transporturi

La întrebarea “Ce înseamnă, cum poți și cu ce instrumente se dezvoltă profesioniștii în domeniul logisticii și transporturilor?”, specialiștii în Resurse Umane ai unuia dintre principalii actori de pe piața de profil din România, Gebrüder Weiss, încearcă să ofere răspunsurile potrivite.

Deși mereu în mișcare, cu un dinamism specific domeniilor în care clientul este factorul central în validarea performanței de business, cu focus permanent pe rezolvarea de probleme și managementul crizei, domeniul logisticii și al transporturilor a realizat – mai ales în ultima perioadă – că trebuie să fie centrat și pe componenta sa internă principală, oamenii. Într-o industrie în care procesul și regulile de desfășurare a activităților sunt, în sine, ușor de replicat și de implementat, interesul și atenția acordată angajaților și lucrurile în care se concretizează aceste intenții se înscriu pe o linie a schimbării în care rezultatele finale depind de o combinație complexă – și mai greu de replicat – de decizii organizaționale interne, specifice fiecărei companii de logistică și transport, în parte.

Grijă pentru nou-veniți

Odată găsite principalele ancore organizaționale, misiunea departamentului Resurse Umane devine mai ușoară. La Gebrüder Weiss, procesul de integrare în organizație este un pas esențial. Un nou coleg are nevoie să se integreze cât mai rapid în noua echipă și în companie, în ansamblul ei. Acest lucru presupune un efort comun al tuturor celor implicați: managerul de departament, membrii echipei operaționale și ai echipei de resurse umane. În mod concret, perioada de integrare constă într-o succesiune de întâlniri și de sesiuni de training intern operațional, definite atât în raport cu modul de organizare a companiei, în ansamblul ei, cât și în raport cu conținutul și responsabilitățile specific postului. De calitatea procesului de integrare (seriozitate și implicare), depinde – pentru un nou coleg, dar și pentru echipă – atât rapiditatea de înțelegere a noilor sarcini, performanța în îndeplinirea activităților solicitate de post, precum și contribuția pe care o va putea aduce la rezultatul de ansamblu al echipei.

Preocupare pentru învățare

Fiecare angajat are un potențial de creștere profesională și o serie de abilități, cunoștințe și competențe, care, prin intermediul procesului de training și dezvoltare, pot fi puse în valoare, în cadrul companiei. În mod concret, toate aceste lucruri se traduc și se integrează în planul anual de training și de instruire, ce cuprindeprograme de pregătire adresate atât abilităților și cunoștințelor tehnice operaționale specifice, cât și competențelor și atitudinilor profesionale generale – suport pentru realizarea responsabilităților și obiectivelor individuale și de echipă.

Implicare pentru dezvoltare

La nivel de grup, există trei programe importante de dezvoltare: Orange College, Orange Future și Orange PRO. Programele Orange College se adresează specialiștilor care doresc să își crească nivelul de expertiză profesională. Ele facilitează schimbul de experiență, cunoștințe și bune practice de la și cu profesioniști din cadrul altor filiale ale grupului. Planul de cursuri, definit și comunicat anual, cuprinde un mixt de sesiuni de training și workshop-uri, cu accent atât pe competențele generale, cât și cu atenția înțelegerii fluxului general al procesului din domeniul logisticii și distribuției.

Orange Future este un program de identificare și de dezvoltare a potențialului specialiștilor aflați la început de drum, prin accentul pus pe zona de expertiză profesională. Reunește atât specialiști juniori, cât și colegi cu experiență și cu potențial de a prelua provocări profesionale noi și de a crește pe diferite poziții, în cadrul companiei. Ei lucrează în echipe de proiect, pe parcursul unui an, și sunt centrați pe definirea, susținerea și implementarea de proiecte operaționale cu aplicabilitate concretă și măsurabilă. În același timp, este o bună oportunitate pentru a înțelege în profunzime compania și valorile ei, de a acumula informații despre toate segmentele de business și de a avea o imagine de ansamblu asupra proceselor. Un alt beneficiu al programului constă în faptul că, pe tot parcursul său, participanții beneficiază de ședințe de mentoring și li se asigură suport constant, atât din partea managerilor, cât și a departamentului Resurse Umane.

Orange PRO este un program de identificare și de dezvoltare a potențialului de leadership și managerial. Are o durată de patru ani și o orientare care îmbină, deopotrivă, componenta teoretică cu aplicațiile practice. Principalele componente ale acestui program vizează dezvoltarea abilităților de analiză a sistemelor si proceselor interne (cu punctele lor tari și aspectele de îmbunătățit), a capacității de a avea o abordare și o viziune de business de ansamblu, precum și cunoașterea calităților fiecărei persoane în parte – în rolul său de manager și viitor lider. În același timp, încurajează abordările noi și comunicarea, aspecte care sunt condițiile necesare pentru a deveni capabili să dezvoltăm o viziune pozitivă despre viitorul companiei, într-o manieră sustenabilă și inovativă.

Angajament pentru performanță

Procesul de Apreciere a performanței cuprinde ansamblul obiectivelor și criteriilor de evaluare stabilite anual, la nivel de companie și departamental, în raport cu fiecare post în parte și cu fiecare membru al echipei. Indicatorii se modifică în funcție de context (schimbări de poziție, obiective adaptate în funcție de direcția de business, etc.). Astfel, fiecare coleg participă, prin munca sa, la rezultatul general al echipei, departamentului și companiei, în ansamblul ei. În contextul unui astfel de proces, întâlnirea față în față manager-membru al echipei, feedback-ul și oportunitatea schimbului de idei, în raport cu conținutul unui rezultat și al modului în care el a fost atins (ca atitudine și comportament), reprezintă, în sine, un instrument de cultivare a responsabilității și inițiativei. În plus, este un mod de a de a oferi semnificație și valoare muncii fiecărui angajat, echipei din care face parte și efortului întregii organizații.

Porți deschise pentru absolvenți

În procesul de atragere și formare a tinerilor absolvenți. “Programul pentru absolvenți” – care a debutat în luna martie și va include, într-o primă etapă, opt tineri absolvenți – joacă un rol cheie. Ei își vor începe specializarea în domeniul logisticii și transporturilor, în cadrul companiei, în ambele divizii: divizia de transporturi rutiere (București, Cluj-Napoca, Arad) și cea de transporturi aeriene și maritime (București, Cluj-Napoca). Programul de formare are ca principale obiective identificarea, selectarea și formarea de tineri absolvenți – studii universitare politehnice sau master de specialitate, în logistică și în managementul transporturilor – în cadrul unui stagiu de specializare de șase luni. Tinerii absolvenți vor avea șansa să învețe de la profesioniști experimentați, urmând a dobândi cunoștințe specifice și abilități generale necesare pentru a performa în acest domeniu, se vor familiariza cu procedurile companiei, legislația specifică în domeniu, aplicațiile electronice și sistemele interne de operare, fluxul general de activități, procesele interne, diferitele instrucțiuni de lucru și procedurile de operare din domeniul logisticii și distribuției.

Structura programului cuprinde două etape. În prima etapă, fiecare participant selectat în program va avea alocat un Mentor, specialist Gebrüder Weiss, care să-l ghideze pe parcursul perioadei de formare și, de asemenea, i se vor stabili o serie de obiective de învățare. În a două etapă, în funcție de oportunitățile profesionale din cadrul companiei,  în baza rezultatelor evaluării finale a obiectivelor de învățare și a feedback-ului oferit de către Mentor (cunoștințe, comportament și atitudini), tinerii participanți în program vor avea oportunitatea să-și continue cariera în cadrul Gebrüder Weiss România sau să colaboreze în echipe de miniproiecte de optimizare, inițiate în cadrul companiei

Despre Gebrüder Weiss

Din 1994, Weiss România asigură excelența în servicii, oferind soluții integrate de logistică, precum şi o gamă completă de servicii de transport rutier (internaţional sau domestic, în regim de grupaj, camioane complete sau parţiale), feroviar, aerian și maritim. Strategia de expansiune implementată de la început a permis realizarea unor investiții importante în sedii, depozite, echipamente și personal calificat. Gebrüder Weiss se mândrește cu aproximativ 450 de angajați, 31.200 de metri pătrați capacitate de depozitare, un portofoliu impresionant de referințe primite în urma implementării eficiente a unor soluții logistice inteligente pentru clienții săi și o cifră de afaceri de 40,1 milioane de euro, în 2013.

articol publicat în sb.business – ediția de toamnă 2014

Articole din aceeași categorie
Total
0
Share