Guvernul a “îmbunătățit” proiectul de Ordonanță pentru plata defalcată a TVA – îl amână până în 2018

Obligativitatea plății defalcate a TVA se amână cu trei luni, până la 1 ianuarie 2018, însă persoanele care optează pentru aplicarea acestui sistem între 1 octombrie și 31 decembrie 2017 pot beneficia de anumite facilități, conform unor modificări aduse proiectului de ordonanță privind plata defalcată a TVA de către Ministerul Finanțelor Publice (MFP).

Potrivit Ministerului Finanțelor, în urma consultărilor publice, cu mediul de afaceri, patronate, sindicate, asociații profesionale, inclusiv cu cele reprezentate în cadrul Comisiei de dialog social, modificările aduse de MFP vizează în principal amânarea aplicării opționale a mecanismului plății defalcate a TVA de la 1 septembrie 2017 la 1 octombrie, prelungirea perioadei de aplicare opțională a mecanismului de la o lună la trei luni, respectiv 1 octombrie – 31 decembrie 2017, și amânarea aplicării obligatorii a mecanismului plății defalcate a TVA de la 1 octombrie 2017 la 1 ianuarie 2018.

Persoanele care optează pentru aplicarea plății defalcate a TVA între 1 octombrie și 31 decembrie 2017 ar beneficia de anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, în anumite condiții, și de o bonificație de cinci la sută la plata impozitului pe profit sau, după caz, a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor. Termenul în care persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA au obligația virării în contul de TVA a TVA aferente diferenței între încasările și plățile în numerar, precum și a TVA aferente plăților cu carduri de debit/credit sau substitute de numerar, ar fi extins de la trei zile lucrătoare la șapte.

Alte prevederi ale proiectului “îmbunătățit”:

  • instituirea obligației persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA de a își vira în contul de TVA în maximum șapte zile lucrătoare de la încasare TVA aferentă facturilor emise înainte de 1 ianuarie 2018 sau, după caz, înainte de data la care aplică opțional mecanismul;
  • înființarea Registrului persoanelor care aplică plata defalcată a TVA organizat de ANAF și în care sunt înscrise persoanele care optează pentru aplicarea plății defalcate a TVA în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017;
  • instituirea unui termen de maximum trei zile lucrătoare în care ANAF aprobă transferul sumelor din contul de TVA în contul curent al titularului;
  • modificarea prevederilor referitoare la contravenții și sancțiuni: stabilirea unei perioade de grație de șapte zile lucrătoare, în cadrul căreia să se corecteze erorile; dacă erorile nu au fost corectate în șapte zile lucrătoare, se aplică o penalitate de 0,06 la sută pe zi din valoarea TVA, dar nu mai mult de 30 de zile; după termenul de 30 de zile, pentru fapte precum nevirarea în contul de TVA al furnizorului sau debitarea eronată a contului de TVA, se aplică o amendă de 50 la sută din suma reprezentând TVA, iar pentru fapte precum nevirarea sumelor reprezentând TVA din contul curent al titularului în contul de TVA al acestuia sau plata TVA datorată furnizorului din alt cont decât contul de TVA, se aplică o amendă de zece la sută din suma care reprezintă TVA.

Plata defalcată a TVA – care este efectul asupra creșterii gradului de colectare la buget?

Articole din aceeași categorie
Total
0
Share