Inspectoratul General pentru Situații de Urgență face recrutări pentru 198 de posturi

Din totalul celor 198 de posturi existente la nivel național și care vor fi ocupate prin încadrare directă, 121 sunt pentru ofițeri, 72 pentru subofițeri și cinci pentru personalul civil.

Posturile scoase la concurs în cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) vizează domeniile juridic, logistic, achiziții publice, preventiv, financiar, resurse umane, IT, educație fizică, comunicare, operativ și transport. 13 dintre aceste posturi sunt la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (patru la prevenire situații de urgență, trei la analiză și coordonare intervenții, și câte unul în logistică, achiziții publice, resurse umane, financiar, juridic și informare și relații publice).

Noua ta carieră poate începe aici – locuri de muncă în toate domeniile, în toate județele

Cele mai multe posturi vacante, 185, sunt în cadrul a 40 de inspectorate pentru situații de urgență, la Baza pentru Logistică a IGSU, Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă, Baza de Reparații a Tehnicii de Intervenție Dragalina și depozitele de rezerve proprii Mizil, Șinca Veche și Tecuci. 46 dintre ele sunt în comunicații și informatică, 42 în departamentul de prevenire situații de urgență, 22 în logistică, 22 în departamentul financiar, 21 la resurse umane, 12 la achiziții publice, nouă în departamentul juridic, opt la educație fizică (instructori sportivi), iar trei sunt pentru conducători auto.

Cererile de înscriere pot fi depuse până în 10 ianuarie, la structurile de resurse umane din unitățile organizatoare, iar dosarele de recrutare necesare participării la concurs – până pe 26 ianuarie. Examenul va fi structurat pe două componente, ce constau în susținerea unor probe eliminatorii la educație fizică, prin parcurgerea traseului aplicativ,  respectiv a testului scris de verificare a cunoștințelor.

Persoanele care doresc să urmeze o carieră militară și dețin competențele aferente posturilor vacante pot consulta site-urile celor 47 de unități beneficiare sau pot opta pentru obținerea informațiilor de interes prin accesarea website-ului IGSU. Acestea fac referire la graficul derulării concursurilor, modalitățile de înscriere și participare, condițiile de recrutare, probele de selecție și criteriile de departajare a candidaților.

Articole din aceeași categorie
Total
0
Share