Serviciul de Informații Externe angajează 85 de ofițeri operativi, IT-iști și specialiști limbi străine

Din 2 aprilie, Serviciul de Informații Externe organizează un proces de selecție pentru ocuparea a 40 de posturi de ofițeri operativi, 15 posturi de ofițeri specialiști limbi străine și 30 posturi de ofițeri specialiști IT.

Dosarele vor putea să fie depuse electronic, între 2 și 30 aprilie, pe site-ul Serviciului de Informații Externe. Candidații eligibili vor participa, în București, la interviuri și diferite etape de evaluare (psihologică, profesională/ aptitudinală, medicală), de testare a cunoștințelor de cultură generală și a limbii străine cunoscute. Având în vedere specificul instituției, pentru candidații declarați admiși, încadrarea este condiționată de obținerea avizului pentru acces la informații clasificate.

Ofițeri operativi

Misiunea unui ofițer operativ este reprezentată de obținerea de informații secrete/confidențiale din afara țării, care asigură baza de decizie a autorităților statului, contribuie la avertizarea timpurie asupra riscurilor și amenințărilor la adresa securității naționale și permit desfășurarea de operațiuni pentru apărarea și promovarea intereselor României.

Viitorii angajați ai SIE vor avea șansa de a lucra în exterior, în medii multiculturale, vor desfășura o activitate care îi va ține permanent conectați la evenimentele internaționale și vor participa în mod direct la îndeplinirea obiectivelor strategice. Vor face parte dintr-o echipă profesionistă, formată din oameni cu pregătire variată, dispuși să-și împărtășească experiențele și să-i ajute să privească din perspective multiple contextul global. Își vor valorifica experiența și inițiativa personală într-un mediu stabil, vor putea să-și construiască o carieră pe baza implicării și performanțelor proprii, vor beneficia de formare profesională complexă, de stagii de pregătire și cursuri de perfecționare a limbilor străine, de un pachet salarial motivant și de servicii medicale profesioniste, în centrul medical propriu.

Candidații trebuie să fie absolvenți de studii superioare de lungă durată sau de ciclul II Bologna (cu mediile anilor de studii și a examenelor de licență/ disertație de minimum 7), să cunoască o limbă străină de circulație internațională (la nivel minim B1 superior), să manifeste interes pentru contextul internațional. În plus, trebuie să aibă cetățenie română și domiciliul stabil în România, să nu aibă cazier judiciar și fiscal, să fie de acord ca, după încadrare, să nu facă parte din partide, formațiuni sau organizații politice, și să renunțe la calitatea de asociat unic ori majoritar la administrarea sau conducerea unor organizații ori firme, să aibă maximum 35 ani și o stare de sănătate bună. Constituie un avantaj experiențele internaționale de tip Work & Travel, burse de studii, stagii de practică, activități de voluntariat, participări la conferințe.

Dosarul de înscriere trebuie să includă formularul de înscriere, CV, scrisoarea de intenție, copii ale diplomelor de licență/master și a suplimentelor acestora (sau adeverințe din care să rezulte mediile obținute în anii de studii și la examenele finale), copie carte de identitate, adeverință medicală eliberată de medicul de familie, în anul în curs, din care să rezulte că nu se află în evidență cu boli cronice/ neuropsihice. Facultativ, pot fi adăugate copii atestate de limbă străină, recunoscute la nivel internațional (Cambridge, TEOFL, IELTS, DALF/DELF, DELE). Copiile documentelor solicitate nu trebuie legalizate. Formularul de înscriere și modelul de CV vor fi publicate pe site până în 2 aprilie.

Ofițeri specialiști limbi străine

Un specialist de limbi străine desfășoară sarcini de traducere, interpretariat, translație, oferă suport lingvistic, prin participarea la întâlniri oficiale, și realizează documentare asupra istoriei, culturilor și tradițiilor, evenimentelor aferente spațiilor de interes pentru SIE.

Angajații vor realiza sarcini de traduceri, interpretariat și translație, într-o instituție unică în România, vor asigura suport, iar activitatea lor va fi valorificată în cadrul unor acțiuni și misiuni specifice ale Serviciului, își vor putea utiliza cunoștințele de limbi străine și vor avea un rol determinant în cadrul unor task force-uri constituite pentru monitorizarea unor evenimente/ situații de criză. De asemenea, își vor utiliza experiența și inițiativa personală, într-un mediu stabil, conectat permanent la evenimentele internaționale, pot să-și construiască o carieră pe baza implicării și a performanțelor proprii și vor beneficia de formare profesională complexă, prin stagii de pregătire și cursuri de perfecționare a limbilor străine cunoscute și învățarea altora noi, în țară și în străinătate. Pachetul salarial va fi unul motivant, iar serviciile medicale vor fi asigurate în centrului medical al instituției.

Candidații trebuie să fie absolvenți de studii superioare de profil minim ciclul I Bologna (cei care au absolvit doar studii de licență au obligația de a parcurge ulterior un program de master), cu mediile anilor de studii și a examenelor de licență/disertație de minimum 7, să cunoască o limbă străină de circulație internațională, la nivel minim C1, și una la nivel minim B2 superior (constituie un avantaj cunoașterea limbilor rare), să aibă cetățenie română și domiciliul stabil în România, să nu aibă cazier judiciar și fiscal, să fie de acord ca, odată cu încadrarea, să nu facă parte din partide, formațiuni sau organizații politice, și să renunțe la calitatea de asociat unic ori majoritar la administrarea sau conducerea unor organizații ori societăți comerciale, să aibă sub 35 ani și o stare de sănătate bună.

Dosarul va conține formularul de înscriere, CV, scrisoarea de intenție, copii ale diplomelor de licență/master și a suplimentelor acestora (sau adeverințe din care să rezulte mediile obținute în anii de studii și la examenele finale), copie carte de identitate, adeverință medicală eliberată de medicul de familie, în anul în curs, din care să rezulte că nu apar în evidență boli cronice/ neuropsihice. Facultativ, pot fi anexate copii atestate de limbă străină recunoscute la nivel internațional (Cambridge, TEOFL, IELTS, DALF/DELF, DELE). Copiile documentelor solicitate nu trebuie legalizate. Formularul de înscriere și modelul de CV vor fi publicate până în 2 aprilie.

Ofițeri specialiști IT

Un specialist IT dezvoltă aplicații – inclusiv de hacking (offensive security), asigură securitatea IT a sistemelor informatice, administrează centre de date și rețele de calculatoare, studiază tendințele din domeniu, pe care le testează și implementează în soluții tehnice de top, pentru SIE.

Viitorii angajați își vor utiliza cunoștințele și abilitățile tehnice „într-un mediu inovator, cu provocări unice”, utilizând echipamente de ultimă generație. Ideile lor pot contribui decisiv la evoluția domeniului IT&C în instituție și vor fi implicați în proiecte inedite, inclusiv tipul celor care presupun identificarea de vulnerabilități tehnice. Datorită specificului instituțional, vor avea parte de provocări profesionale pe care nu le vor accesa în altă organizație. Vor desfășura operațiuni tehnice de înaltă specializare, pentru susținerea activității de informații externe, vor beneficia de formare profesională continuă, prin stagii de pregătire și cursuri de perfecționare în țară și în străinătate, și vor avea parte de îndrumarea profesională a cadrelor cu experiență, se vor bucura de un pachet salarial motivant și de servicii medicale profesioniste, în cadrul centrului medical al SIE.

Candidații trebuie să fie absolvenți de studii superioare de profil minim ciclul I Bologna (cei care au absolvit doar studii de licență au obligația de a parcurge ulterior un program de master), cu mediile anilor de studii și a examenelor de licență/disertație de minimum 7. Ei trebuie să aibă cetățenie română și domiciliul stabil în România, să nu aibă cazier judiciar și fiscal, să fie de acord ca, după încadrare, să nu facă parte din partide, formațiuni sau organizații politice, și să renunțe la calitatea de asociat unic ori majoritar/la administrarea sau conducerea unor organizații ori societăți comerciale, să aibă maximum 35 ani și o stare de sănătate bună. Constituie un avantaj certificările recunoscute în plan internațional și stagiile de practică desfășurate în companiile de profil.

Dosarul de înscriere va conține formularul de înscriere, CV, scrisoarea de intenție, copii ale diplomelor de licență/master și a suplimentelor acestora (sau adeverințe din care să rezulte mediile obținute în anii de studii și la examenele finale), copie carte de identitate, adeverință medicală eliberată de medicul de familie, în anul în curs, care să arate că nu apar în evidență boli cronice/neuropsihice. Copiile documentelor solicitate nu trebuie legalizate. Formularul de înscriere și modelul de curriculum vitae vor fi publicate pe site până pe 2 aprilie.

Articole din aceeași categorie
Total
0
Share