Programul de lucru inegal, tot mai frecvent întâlnit în pandemie – soluțiile specialiștilor pentru calculul drepturilor salariale

Pandemia a făcut ca munca la distanță să devină o opțiune tot mai frecventă pentru angajați, iar programul clasic de opt ore să nu mai fie o constantă.

Lucrul în regim de telemuncă a oferit flexibilitate și posibilitatea gestionării individuale a programului de lucru. 35 la sută dintre angajați sunt de părere că posibilitatea de a lucra de acasă le oferă mai multă liberate în utilizarea orelor de muncă. Totuși, lucrul de la distanță a favorizat creșterea cu 14 la sută a numărului de ore suplimentare în ultimul an, potrivit unui studiu global realizat de Adecco, aspect ce încurajează angajații să-și distribuie orele de lucru/ săptămână pentru o cât mai bună organizare a timpului.

Deși lucrul de la distanță s-a dovedit a fi o modalitate eficientă și utilă de continuare a activității profesionale, mulți salariați s-au aflat în situația de a lucra constant mai multe ore pe zi decât cele prevăzute în contractul de muncă. În acest context, programul de lucru tinde să devină unul inegal, iar în anumite situații greu de gestionat, având în vedere alternanța timpului de lucru cu timp personal într-o zi de lucru în regim de telemuncă.

“Perioada atipică  pe care o traversăm a determinat, pe de o parte, nevoia fluctuantă de forță de muncă, iar pe de altă parte, nevoia salariaților de a avea o anumită autonomie în stabilirea programului de lucru. Se simte nevoia flexibilizării programului de lucru și dezvoltării legislației în acest context. E clar că în multe sectoare de activitate vremea programului de muncă fix de opt ore/ zi a apus, iar programul inegal este tot mai des întâlnit în practică.

Trebuie ținut cont de faptul că tendința pe piața muncii este de a stabili programe flexibile, programe inegale de lucru, fapt ce determină probleme practice de stabilire a drepturilor salariale și de asigurări sociale ale salariaților, în condițiile în care anumite drepturi sunt stabilite în funcție de zilele prestate de salariat, iar altele în funcție de ore”, spune Luminița Obaciu, Payroll Partner, Soter & Partners.

Drepturi salariale și de asigurări sociale stabilite în funcție de orele lucrate, nu de zile

Pentru a reflecta cât mai aproape de adevăr flexibilitatea în stabilirea orelor de lucru și având în vedere actualele condiții de muncă și tendința tot mai mare a unui program inegal în rândul salariaților care lucrează la distanță, specialiștii atrag atenția că autoritățile ar trebui să aibă în vedere anumite modificări în legislația muncii, ce vor atrage după sine schimbări importante în stabilirea drepturilor salariale și de asigurări sociale ale angajaților.

“Particularitățile apărute în practică, precum programul de lucru inegal, reducerea programului de lucru sau situațiile în care salariații lucrează cu timp parțial în mai puține zile lucrătoare și cu program diferit de la o zi la alta determină necesitatea unei analize atente a legislației aferente, ținând cont de faptul că anumite drepturi se determină în funcție de zile, iar altele în funcție de ore”, explică Luminița Obaciu.

Spre exemplu, un salariat încadrat în baza unui contract individual de muncă cu timp parțial de o oră/ zi și cinci ore/ săptămână va lucra câte o oră în fiecare zi lucrătoare din lună și va avea un stagiu lunar de cotizare egal cu numărul de zile lucrătoare din lună. Pe de altă parte, în situația în care un salariat este încadrat în baza unui contract individual de muncă cu timp parțial de cinci ore/ săptămână, repartizate într-o singură zi/ săptămână, va lucra o singură zi/ săptămână, cu un stagiu lunar de cotizare egal cu patru sau cinci zile maximum/ lună. Cei doi salariați au același volum de muncă în termeni de ore lucrate, însă acestea din urmă sunt distribuite diferit.

Cele două scenarii de mai sus sunt tot mai des întâlnite pe piața muncii, iar una dintre consecințele importante se reflectă asupra stabilirii drepturilor de asigurări sociale ale salariaților, unde se pot înregistra diferențe majore.

“Având în vedere că dreptul la concediu și indemnizația de concediu medical reglementată de OUG 158/2005, sunt condiționate de îndeplinirea stagiului de cotizare de șase luni în ultimele 12 (cu anumite excepții), iar stagiul este calculat în funcție de numărul de zile lucrate și nu de numărul de ore lucrate, se poate observa că, deși salariatul prestează același volum de muncă în ambele situații, nivelul salarial și nivelul contribuțiilor sociale este același.

În prima situație, salariatul poate îndeplini condiția privind stagiul de cotizare de șase luni în ultimele 12, însă în cea de-a doua situație nu va putea îndeplini această condiție, astfel că nu va putea beneficia de concedii și indemnizații de concedii medicale. Similar este și în cazul stagiului de cotizare pentru pensii, calculat tot în funcție de zile și nu de ore. Distribuirea diferită a orelor prestate în timpul săptămânii determină un stagiu diferit de cotizare pentru pensii.

Pentru a asigura drepturi egale pentru munca egală, chiar și în contextul distribuirii inegale a muncii, ar trebui să trecem la un sistem de stabilire a drepturilor de asigurări sociale în funcție de ore și nu în funcție de zile”, arată Luminița Obaciu.

Peste 50 la sută dintre angajați își doresc în continuare un model de muncă hibrid, potrivit studiilor, astfel încât actualizarea cadrului legislativ în conformitate cu schimbările de pe piața muncii este tot mai necesară pentru a asigura o funcționare corectă a sistemelor de asigurări sociale și a stabilirii drepturilor salariale.

Articole din aceeași categorie
Total
0
Share