Instituții publice din mai multe județe angajează psihologi

Potrivit portalului unic al informațiilor privind posturile vacante din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România, mai multe instituții vor organiza concursuri, luna aceasta și în octombrie, pentru ocuparea mai multor posturi de psiholog.

Direcţia de Asistenţă Socială Târgoviște, județul Dâmbovița, organizează concurs pentru ocuparea unui post de psiholog la Centrul “Împreună Vom Reuşi”. Candidații trebuie să aibă vechime în muncă de minimum trei ani și în domeniul studiilor absolvite de minimum un an. 25 septembrie este data limită pentru depunerea dosarelor, în 2 octombrie are loc proba scrisă, iar în 5 octombrie – proba interviu. Direcţia de Asistenţă Socială Târgoviște va organiza concurs și pentru ocuparea unui post de psiholog la Serviciul Creșe. În acest caz, dosarele trebuie depuse până în 18 septembrie. În 25 septembrie se desfășoară proba scrisă, iar în 28 septembrie – proba interviu. Relaţii suplimentare se pot obține pe pagina oficială și la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială – telefon 0731 023 873.

Universitatea Politehnica din Bucureşti angajează un psiholog la Grădiniţa Politehnica. Până în 21 septembrie sunt așteptate dosarele de înscriere, în 29 septembrie are loc proba scrisă, iar în 5 octombrie – proba interviu. Detalii sunt disponibile pe pagina oficială și la sediul Universității Politehnica, telefon 021 402 93 30.

Spitalul General C.F. Simeria, judeţul Hunedoara, caută un psiholog specialist în domeniul psihologiei clinice – Ambulatoriu integrat – Cabinet psihologie. Candidații trebuie să aibă minimum patru ani vechime în specialitate în sectorul sanitar, cu examen de grad specialist. În 9 octombrie are loc proba scrisă, iar în 11 octombrie – proba interviu. Detalii sunt disponibile pe pagina oficială și la sediul unităţii din Simeria ori la Biroul R.U.S. – telefon 0254 260 100.

Spitalul de Psihiatrie “Eftimie Diamandescu” din Bălăceanca, județul Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea unui post de psiholog practicant, în cadrul Secţiei Psihiatrie I. Condiţiile pentru participare la concurs: diploma de licenţă în specialitate, atestat de liberă practică, în specialitatea psihologie clinică, sau dovada formării într-o formă de Psihoterapie scurtă şi declaraţie pe propria răspundere că va obţine atestat în psihoterapie în cel mult un an de la angajare, și un an vechime ca psiholog stagiar. Dosarele pot fi depuse până în 20 septembrie. În 29 septembrie este programată proba scrisă, iar în 3 octombrie – proba interviu. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul spitalului – telefon 021 380 74 17/109.

Primăria Comunei Bărăşti, din Ciocăneşti, judeţul Olt, angajează psiholog/psihopedagog. Pot candida absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată cu specializarea psihologie/psihopedagogie, cu atestat pentru exercitarea funcţiei de psiholog. Termenul limită de depunere a dosarelor este 18 septembrie. În 26 septembrie are loc proba scrisă, iar în 28 septembrie – proba interviu. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Bărăşti, din satul Ciocăneşti – telefon 0249 463 575.

Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea are nevoie de doi specialiști – câte unul pentru Serviciul Prestaţii şi Servicii Socio-Medicale Adulţi/Compartiment Asistenţă Persoane Vârstnice și pentru Centrul Multifuncţional Sofia/Serviciul Prestaţii şi Servicii Socio-Medicale Copii. Candidații, absolvenți de studii universitare cu diplomă de licenţă în Psihologie, trebuie să dețină atestat de liberă practică, eliberat de Colegiul Psihologilor. Concursul începe în 25 septembrie, cu proba scrisă, iar în 28 septembrie are loc proba interviu. Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială – telefon 0240 513 641, int. 104.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş organizează concurs pentru ocuparea unui post de psiholog stagiar – Compartiment psihologi – Secţia clinică obstetrică ginecologie. Candidații trebuie să aibă diplomă de licenţă în specialitate și atestat de liberă practică. 15 septembrie este data limită de depunere a dosarelor, în 22 septembrie are loc testarea psihologică, în 26 septembrie – proba scrisă, iar în 21 septembrie – proba interviu. Detalii sunt disponibile pe pagina oficială și la sediul spitalului  – telefon 0265 212 111, int. 462.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău, judeţul Sălaj, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului de psiholog principal, în cadrul Secţiei oncologie medicală. Condiții de participare la concurs: diplomă de licenţă ce atestă studiile în specialitatea postului și cinci ani vechime ca psiholog specialist, în sectorul sanitar. În 10 octombrie sunt programate proba scrisă și proba practică, iar în 12 octombrie – proba interviu. Informații suplimentare sunt disponibile pe pagina oficială și la sediul spitalului – telefon 0260 616 920, int. 112, sau 0756 078 369.

Pentru toate posturile, dosarul de înscriere va conține cererea de înscriere la concurs, copia actului de identitate, copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și alte specializări, carnetul de muncă sau adeverințele ce atestă vechimea în muncă, în copie, cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu există antecedente penale, adeverință medicală și CV.

Articolul anterior

UMF Iași: Prima universitate de Medicină și Farmacie din România, în topul mondial

Articolul următor

JCI dă startul programului de mentorat Tineri Antreprenori

Articole din aceeași categorie
Total
0
Share