Personalul medical care nu are certificat COVID-19, suspendat 30 de zile. După 30 de zile, contractul de muncă încetează

Ministerul Sănătății a postat în transparență decizională proiectul de lege privind stabilirea unor măsuri în domeniul sanitar, pe perioada stării de alertă, pentru personalul din unități publice și private.

Conform documentului, personalul din unitățile sanitare cu paturi publice și private au obligația să prezinte un certificat digital al UE privind COVID-19, pentru desfășurarea activității.

Certificatul trebuie să ateste îndeplinirea uneia din următoarele condiții: vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut zece zile de la finalizarea schemei complete; se află în perioada cuprinsă între a 15-a şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2; rezultat negativ certificat al unui test RT-PCR sau al unui test antigen rapid.

“Vrem să promovăm actul normativ în regim de urgență. Aceste măsuri sunt necesare în contextul epidemiologic actual, cu o creștere importantă a numărului de cazuri, când trebuie asigurată siguranța pacienților și a personalului medical. Sistemul medical, prin excelență, se bazează pe știință, inovație și tehnologie, în care un loc important îl dețin vaccinurile”, declară Cseke Attila, ministrul Sănătății.

Personalul din unitățile publice care nu prezintă rezultat negativ certificat al unui test RT-PCR sau al unui test antigen rapid va suporta costurile pentru testare. Excepție face categoria de personal care face dovada unor afecțiuni care reprezintă contraindicație la vaccinare. În acest caz, costurile vor fi suportate de angajator. Pentru unitățile private, costurile de testare vor fi suportate conform procedurilor stabilite la nivelul acestora.

Dacă personalul medical nu prezintă certificatul digital, se reglementează suspendarea de drept, pe o perioadă de 30 de zile, a contractelor în baza cărora își desfășoară activitatea. După cele 30 de zile, contractul încetează de drept. Pentru personalul din unitățile private, care cumulează 30 de zile de suspendare, angajatorul poate dispune prelungirea suspendării ori încetarea contractului.

În unitățile publice, măsura încetării contractului în baza cărora își desfășoară activitatea personalul este necesară pentru a crea posibilitatea încadrării pe acele posturi a altor persoane, pentru asigurarea continuității activității, ținând cont de faptul că, în aceste unități, numărul total al posturilor este limitat prin acte normative.

Responsabilitatea pentru a asigura aplicarea acestor măsuri revine conducerii unităților publice și private. Nerespectarea acestor obligații de către conducătorul unității respective reprezintă contravenție și se sancționează cu amendă de la 50.000 la 100.000 de lei, aplicată de personalul împuternicit din direcțiile de sănătate publică și din Inspecția Sanitară de Stat.

Articole din aceeași categorie
Total
1
Share