Ce a schimbat 2022 pe piața muncii: mai multe zile libere, taxe suplimentare pentru angajații part-time, regulament intern obligatoriu

Foto: Jonathan Farber

Potrivit Accace, una dintre principalele companii de consultanță de afaceri și externalizare servicii din Europa Centrală și de Est, cele mai importante modificări legislative din 2022 pentru departamentele HR ale companiilor au vizat transpunerea unui set de valori sociale și principii deja recunoscute de societatea civilă din Europa.

Printre acestea se numără: echilibrul dintre viața profesională și cea personală, transparența și predictibilitatea condițiilor de muncă, consolidarea bugetară și creșterea veniturilor fiscale, diminuarea evaziunii fiscale sau limitarea efectului inflației asupra nivelului de trai prin creșterea salariului minim brut pe țară.

Prin natura modificărilor legislative, companiile au fost impactate direct de efectele acestora. Spectrul efectelor resimțite de angajatori a cuprins de la aspecte secundare, ca refacerea modelului-cadru pentru contractele individuale de muncă, până la cele esențiale, precum creșterea salariului minim brut pe țară, suprataxarea contractelor part-time potrivit Ordonanței Guvernului nr. 16/2022 sau zilele libere suplimentare de care pot beneficia salariații (concediul paternal sau cel de îngrijitor). Alături de acestea pot fi enumerate și obligativitatea inițierii negocierilor colective la nivelul unităților cu cel puțin zece angajați sau obligația microîntreprinderilor de a avea regulament intern și de a redacta fișe de post pentru salariați.

Potrivit reprezentanților Accace România, modificările legislative au ca scop îmbunătățirea condițiilor de muncă prin promovarea unor forme mai transparente de lucru, respectiv drepturile minime ce se aplică tuturor angajaților care au un contract individual de muncă. Ele vizează și o serie de cerințe minime menite să asigure egalitatea între femei și bărbați în ceea ce privește șansele pe piața muncii și tratament la locul de muncă, și facilitează concilierea vieții profesionale cu viața de familie pentru angajații care sunt părinți sau îngrijitori.

“Principalul avantaj pe care modificările legislative îl aduc raporturilor de muncă este predictibilitatea conduitei părților. Angajații și angajatorii vor avea o mai bună reprezentare asupra drepturilor și obligațiilor contractuale. Deși e posibil ca armonizarea normelor modificate cu procedurile și modelele contractuale să implice o serie de cheltuieli în sarcina angajatorilor, acestea sunt secundare, iar beneficiile depășesc, în opinia noastră, costurile. În urma acestor modificări și completări legislative, Accace România a acordat suport clienților săi pentru redactarea contractelor individuale de muncă, a actelor adiționale, a regulamentului intern și a fișelor de post pentru salariați, dar și consiliere privind aplicabilitatea și interpretarea legislației muncii”, declară Laura Ștefan, Managing Director Accace România.

Regulamentul intern, oportunitate pentru angajator de a stabili cadrul general de activitate

De exemplu, obligativitatea angajatorului de a avea un regulament intern la nivelul companiei ar trebui privită mai degrabă ca o oportunitate pentru angajator, deoarece prin acest document poate stabili diferite politici și proceduri, precum reguli privind igiena și securitatea în muncă, respectarea principiului nediscriminării și al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnității.

Tot în acest document, angajatorul poate stabili reguli privind procedura disciplinară sau de soluționare pe cale amiabilă a conflictelor individuale de muncă, a  cererilor sau a reclamațiilor individuale ale salariaților, precum procedurile de evaluare profesională sau drepturile și obligațiile angajatorului și angajaților.

Mediul legislativ în  zona de administrare de personal și salarizare

Anul acesta, unul dintre actele normative care aduc modificări legislative relevante pentru zona de salarizare și administrare personal este OUG nr. 164/2022. Cu toate că ordonanța este deja în vigoare, măsurile conținute vor putea fi aplicate pe deplin odată cu modificarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, conform art. II și III din O.U.G. nr. 164/2022.

Printre cele mai importante modificări din actul normativ menționat anterior se numără: recunoașterea simultană a veniturilor din surse străine și din surse interne, cât timp perioadele de activitate și de venit nu se suprapun în aceeași lună. Beneficiarii indemnizațiilor pot solicita recalcularea cuantumului indemnizației pe baza hotărârilor judecătorești definitive, a certificatelor, adeverințelor sau a altor documente care corectează venitul determinat ca bază de calcul a indemnizației.

Persoanele care obțin venituri din activități independente, de exemplu persoane fizice autorizate (PFA) sau cu drepturi de autor, vor avea acces mai facil la indemnizație și vor putea fi acordate sau recuperate diferențe retroactive acolo unde recalcularea prestațiilor de către un beneficiar a dus la o creștere sau la o scădere a lor.

În ceea ce privește concediul de creștere copil, se prelungește perioada de concediu netransferabil pentru celălalt părinte care nu a solicitat inițial concediul, de la cel puțin o lună la cel puțin două luni din perioada totală de concediu. Angajații care intră în concediu de creștere copil au obligația de a-și anunța angajatorul cu cel puțin zece zile înainte de finalizarea concediului de maternitate sau, după caz, înainte de data estimată de începere a concediului pentru creşterea copilului.

Părinții care se întorc la muncă după concediul de creștere copil au dreptul să revină pe aceeași funcție, cu aceleași condiții, și pot încasa și indemnizația de reinserție, cu respectarea condițiilor stabilite de lege în acest sens.

DESPRE ACCACE ROMÂNIA

Prezentă pe piața locală din 2007, a înțeles nevoia clienților de a avea toate procesele interne gestionate sub o singură umbrelă și a devenit un partener proactiv de servicii complete de consultanță și externalizare, care face conexiunea între nevoi și soluții, combinând tehnologii inteligente cu o abordare holistică a business-ului fiecărui client. Oferă servicii de contabilitate, raportare, salarizare, administrare de personal și consultanță fiscală, corporate și juridică, printr-un cabinet de avocatură afiliat.

La nivel de grup, dispune de experiența a peste 800 de specialiști în gestionarea proiectelor globale de externalizare a proceselor contabile și de salarizare la scară mică și mare, cu un portofoliu cu peste 2.000 de clienți din diverse industrii.

Pe plan internațional, Accace operează ca Accace Circle, o comunitate de business formată din furnizori de servicii BPO și consultanți, care asigură clienților săi o experiență unificată și personalizată. Acoperă peste 50 de locații prin cei aproape 2.500 de profesioniști, sprijină peste 15.000 de clienți, în mare parte companii din topul Fortune 500, și procesează cel puțin 200.000 de fluturași de salariu pe lună la nivel global.

Articole din aceeași categorie
Total
0
Share